Vị trí UTG

Người đầu tiên bên trái Big Blind (BB) được gọi là “Under the gun” (UTG) bởi đây là người phải hành động đầu tiên ở vòng pre-flop và không hề có chút thông tin nào về ý định của đối thủ.

Source: https://enhanceyouredge.com/position-at-the-poker-table/

Thuật ngữ ‘UTG’ trong full-ring poker (9 hoặc 10 người chơi) mang theo một số ý tưởng về việc chơi cực kỳ chặt chẽ và không có nhiều điều vui tại đây. May mắn thay, UTG trong 6-max không phải là vùng đất ảm đạm khi mà mọi người cứ mãi fold khi họ thấy đối thủ chơi từ vị trí này như vậy. Điều đó nói rằng, nó chắc chắn là khi ta ở tại vị trí này ta cần nhập pot với một phạm vi hand thực sự chặt chẽ. Có năm đối thủ hành động sau chúng ta vì vậy nguy cơ tồn tại ở đây là hiển nhiên: thường sẽ có ai đó giữ một hand mạnh mẽ thường xuyên hơn so với khi chúng ta mở từ những vị trí sau tại bàn.

Cách chơi ở UTG

Những Lí Do Để Mở Pot Từ UTG: https://hocpoker.com/nhung-li-do-de-mo-pot-tu-utg/

Kích thước (3x): https://hocpoker.com/kich-thuoc-3x/

Điều chỉnh một cách linh hoạt: https://hocpoker.com/dieu-chinh-mot-cach-linh-hoat/

Đi săn Fish: https://hocpoker.com/di-san-fish/

Previous post Phân Loại Những Hand Bắt Đầu Chơi
Next post Những lí do để mở pot ở vị trí UTG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *