Vị Trí CO (Cut-off)

CO là nơi Hero (bạn) bắt đầu có nhiều lợi thế để chơi. Đây cũng là vị trí có lợi nhuận cao thứ hai trên bàn trong dài hạn. Với ba người chơi chặt chẽ phía sau chúng tôi, chúng tôi có thể dành được blind vào khoảng 0,88 x 0,88 x 0,88 = 68%. Mặc dù tại nhiều bàn đối thủ sẽ không fold khi thấy một raise từ vị trí này, đặc biệt là khi hầu hết người chơi sẽ điều chỉnh và 3bet với một phạm vi rộng của hand khi thấy một raise từ CO hơn so với một raise từ vị trí đầu; nhưng ngay cả khi đối thủ cố gắng bảo vệ cũng chỉ tầm trung bình 15%, điều này vẫn mang lại cho chúng ta tỷ lệ thành công 61% khi đi ăn cướp pot.

CO là vị trí đầu tiên trong số ‘vị trí đi cướp’ và phạm vi hand được mở từ vị trí này là tương đối rộng.

Hiện tại, hãy tuân thủ thói quen xây dựng phạm vi hand sẽ chơi của chúng tôi và trước tiên hãy xem xét mục đích của việc mở pot từ CO.

Hãy đảm bảo bạn hiểu về các vị trí trong bàn:

Cách chơi ở vị trí CO

Lý Do Để Mở Pot Từ CO

Kích thước raise (2.5x)

Điều chỉnh một cách linh hoạt

Previous post Cấu trúc giải đấu No limit Hold’em
Next post Lý do mở Pot ở vị trí CO (Cut-off)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *