Vị Trí BU – Button: Một Vài Ví Dụ

Một Vài Ví Dụ

Hãy thực hiện một vài ví dụ và cố gắng quyết định xem có thể linh động chơi một hand này tại BU hay không.

Chỉ số thứ tư (màu đỏ) trong Hand 2 đề cập đến chỉ số 3Bet Preflop của Villain. Như chúng ta vừa học, chỉ số này sẽ trở nên thực sự quan trọng khi chúng ta quyết định phạm vi hand dùng để cướp pot là rộng cỡ nào.

Xem phần trước tại đây: https://hocpoker.com/vi-tri-bu-button-phep-toan-hoc-se-gap-trong-thuc-te/

3Bet Preflop

Định nghĩa: Chỉ số mô tả về 3Bet Preflop của đối thủ nói về khả năng anh ta sẽ 3bet mỗi khi có cơ hội để làm điều đó. Đây là một chỉ số bắt buộc phải có trong bất kì cách thiết lập nào của HUD.

Độ Tin Cậy (Tính theo số lượng hand)
50 = Tệ hại:
Nó chỉ mô tả về tỉ lệ trong tầm 15 – 20 cơ hội mà đôí thủ có. 100 = Ít tin cậy: Có thể ta sẽ thấy một người chơi chặt chẽ lại có chỉ số 3bet rất cao.
300 = Hợp lệ.
500 = Tốt.
1000 = Rất tốt.

Giải thích ý nghĩa của chỉ số.
1-3 = Rất là thấp:
Người chơi này thường chỉ sử dụng một phạm vi hand để 3 bet rất là chặt chẽ và không bao gồm những bài bluff vào.
3-6 = Thấp: Người chơi này thỉnh thoảng sẽ 3bet light nhưng nó vẫn chưa đủ.
6-9= Vừa phải: Người chơi này có một phạm vi hand để 3bet light và cũng được sử dụng tốt như phạm vi hand dùng để value trong 3bet.
9-12= Cao: Người chơi này 3bet rất là light.
12-15 = Rất là cao: Đây là một người chơi cực kì thích dùng 3bet để bluff.
16+ = Điên loạn: Người chơi này 3bet rất là rộng với nhiều phạm vi bài yếu.

Hand 02:

Hand 2

BU – Hero
SB – Nit (17/14/80/4) BB – Reg (24/21/64/5)

Bài được chia đến Hero là:

Hero sẽ làm gì?

Điều đầu tiên xét đến là tỉ lệ RFE cho một min raise sẽ là 57% như trong Hand 1.

Tỉ lệ fold trung bình của blind sẽ là 0.80 x 0.64 = 51.2%.

Vì vậy, trên giấy tờ, Hero thiếu fold equity cần thiết để mở và tự động tạo EV nếu chiến thuật của anh ta hiện là sẽ fold mỗi flop khi được call bởi đối thủ. Trên thực tế chiến lược thực sự của Hero sẽ tốt hơn nhiều so với điều tưởng chừng như vô vọng này. Hãy nhớ lại các quy tắc của chúng tôi đã quy định rằng chừng nào chúng tôi còn ít hơn 5-10% so với RFE, thì khi đó một pot được mở sẽ có khả năng làm ra +EV rất là cao. Chúng tôi thiếu tầm 6% ở đây vì vậy chúng tôi nên xem xét để đánh giá các yếu tố để đi cướp pot của mình. Nó sẽ không mất nhiều thời gian để làm điều này cho việc xác định xem việc mở pot có tạo ra +EV hay không.

Những thông tin nào khác chúng ta có sẵn ở đây? Điều quan trọng chúng ta sẽ thấy là không có người chơi nào 3 bet quá nhiều. Điều này có nghĩa là Hero sẽ rất thường xuyên có thể thấy flop khi tối thiểu một blind sẽ không fold. Có thêm điều này cộng với trong thực tế thì chúng tôi chỉ cần raise của mình làm việc với một sự thâm hụt tầm 6% trong RFE và chúng tôi có thể xác nhận rằng tình huống này sẽ có lợi nhuận khi mở pot.

Kết luận: Hero sẽ raises đến 2BB.

Hand 03:

Hand 3

BU – Hero
SB – Reg (20/16/82/6)
BB – Passive Fish (53/17/32/3)

Bài được chia đến Hero là:

Hero sẽ làm gì?

Trong ví dụ này tỉ lệ fold trung bình của blind sẽ là: 0.82 x 0.32 = 26%.

Rõ ràng chúng ta không ở đâu gần RFE, do đó, nếu fold equity tại pre-flop quá thấp như vậy có lẽ chúng ta sẽ nên bỏ qua vòng chơi này. May mắn thay cho Hero, người chơi yếu trong BB sẽ rất dễ dàng để khai thác tại post-flop và và khi anh ta thích call với nhiều bài như vậy thường anh ta sẽ mắc rất nhiều sai lầm với phạm vi hand rất là yếu mà anh ta đang chơi.

Do đó, ngay cả khi fold equity tại pre-flop đang là tối thiểu, Hero vẫn sẽ dễ dàng để mở pot ở đây. Như vậy khi ta chọn một hand để chơi tại BU nếu các yếu tố khác đủ tốt, chúng ta có thể cần rất ít fold equity tại preflop! Chỉ khi các yếu tố đang là trung hòa, chúng ta sẽ bị ràng buộc với tỷ lệ giao động trong khoảng 5- 10%.

Fish càng thích fold khi bị C-bet bao nhiêu sẽ càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu, nhưng chúng ta không cần con số này quá cao để có thể mở một hand. Sự kết hợp của vị trí, một hand với một vài sự linh động và có tiềm năng trở thành nut, cùng với một lợi thế về mặt kỹ năng làm cho việc mở pot không chỉ có lợi nhuận, mà còn là bắt buộc. Tôi đã cảnh báo bạn phải làm quen với việc chơi một phạm vi hand rộng từ BU!

Bây giờ liên quan đến kích thước raise, điều chỉnh thông thường của chúng tôi so với FISH là sẽ mở pot với kích thước lớn hơn thông thường. Bởi vì chúng tôi sẽ muốn tận dụng hai lợi thế với FISH: Một là sẽ tạo điều kiện cho họ mắc sai lầm tại post-flop với nhiều hand và thứ hai là ta sẽ tận dụng lối chơi fit-hoặc-fold khi đối diện C-bet của đối thủ. Tất nhiên việc mở pot lớn hơn sẽ làm ảnh hưởng đến tỉ lệ RFE của chúng tôi, nhưng kể từ khi fold-equity không phải là mối bận tậm chính của chúng tôi tại pre-flop, chúng tôi không bận tâm rằng RFE sẽ tăng khi chúng tôi làm một raise đến 3x thay vì 2x. Chúng tôi đang mở pot để tận dụng lợi thế kỹ năng tại post-flop của chúng tôi ở vị trí và sử dụng khả năng chơi hợp lý hand chúng tôi so với phạm vi hand mà FISH có thể call.

Kết luận: Hero sẽ raise đến 3BB.

Hand 04:

Hand 4

BU – Hero
SB – Reg (26/21/77/12) BB – Reg (23/19/70/8)

Bài được chia đến Hero là:

Hero sẽ làm gì?

Trong hand này, tỉ lệ chúng ta có thể mong đợi để hai người chơi fold là 0,77 x 0,7 = 53% và tỉ lệ này cũng không cách quá xa tỉ lệ RFE yêu cầu thông thường. Trong thực tế, chúng tôi thoải mái đáp ứng các tiêu chí của mình để mở pot trong điều kiện trung lập vì chúng tôi chỉ giảm 4% so với tỉ lệ RFE khi mở pot 2x.

Vấn đề ở đây là, chỉ số 3bet của người chơi tại blind rất là cao so với mức thông thường cho nên chúng ta sẽ khó đạt được tỉ lệ RFE như mong muốn. Hơn nữa, cả hai người chơi này có thể sẽ ép chúng ta phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn hơn tại post-flop hơn FISH trong hand 3. Điều này có nghĩa là C-bet của ta tại flop sẽ không có fold equity cao và hand của chúng ta sẽ không thực sự có thể kết nối tốt trên nhiều flop để có thể bù đắp cho điều này.

Trong ván này thì hand mà Hero đang giữ hiện là một hand nằm ở phần dưới của phạm vi hand có thể chơi tại BU. Tôi muốn nói rằng với những người chơi mới với kĩ năng tại post-flop chưa tốt họ nên fold hand này đi. Dành cho người chơi có chiến lược tại post-flop hợp lý hơn thì họ có thể thoải mái chơi với một phạm vi hand rộng khi đối đầu với Regs, mở gấp 2x có thể sẽ có EV cao để chơi một hand.

Những tình huống trong poker có thể được sử lí một cách linh động và đây là một tình huống có lẽ là tỉ lệ EV là không quá quan trọng để xem xét việc có nên chơi nó hay không.

Hero raises đến 2BB hoặc folds là tùy thuộc vào kĩ năng của anh ta tại post-flop.

Chỉ số thứ năm (màu tím) trên HUD trong Hand 5 bên dưới là số liệu: Fold to F C-bet (tỉ lệ fold một C-bet tại flop). Hãy xem cách sử dụng chỉ số này như thế nào.

Fold to F Cbet

Định nghĩa: Fold to F Cbet mô tả tỉ lệ người chơi fold một cbet tại flop tính theo % tại mỗi thời điểm người chơi có cơ hội để làm điều này. Nếu người chơi có xu hướng chơi một cách đơn giản tại post-flop thì chúng ta có thể vui vẻ để đi cướp pot với một phạm vi hand rộng tại pre-flop.

Độ Tin Cậy (Tính theo số lượng hand)
50 = Tệ hại:
Nó chỉ mô tả thoáng qua một vài cơ hội.
300 = Ít có giá trị: Khác với chỉ số tại preflop, những chỉ số mô tả hành động của người chơi tại post-flop cần phải được tập hợp qua nhiều hand để cho nó thực sự có độ tin cậy.
600 = Hợp lệ.
1000 = Tốt.
3000 = Rất tốt.

Giải thích ý nghĩa của chỉ số.
0-30 = Rất thấp:
Người chơi này fold rất ít tại flop kể cả khi họ giữ những hand không thực sự tốt.
30-45 = Thấp: Người chơi này thích call cũng như raise tại flop.
45-55 = Trung bình.
55-60 = Cao.
Đây là kiểu người chơi gần giống kiểu chơi fit hoặc fold tại flop.
60-70 = Rất cao. Đây là kiểu người chơi cực kì đơn giản.
70 – 100 = Vô cùng nhiều. Đây là kiểu người chơi thực sự có thể fold cả những hand thực sự tốt tại flop.

Bây giờ nhìn vào Hand 5.

Hand 05:

Hand 5

BU – Hero
SB – Nit (15/12/92/2/34) BB – Fish (36/0/54/2/65)

Bài được chia đến Hero là:

Hero sẽ làm gì?

Hy vọng rằng, bạn đã nhận ra ví dụ này là một ví dụ khác trong đó fold equity tại pre-flop chưa phải là mối quan ngại chính của chúng tôi. Đúng là tỷ lệ thành công của chúng tôi cần ở đây ước tính ít gì cũng khoảng 50% , nhưng tại đây có hai điều quan trọng giải thích lý do tại sao việc mở pot với hand này tại đây là bắt buộc.

  • Fish nằm trong BB sẽ fold nhiều hand khi anh ta gặp một C-bet từ đối thủ tại flop nên Hero không cần một hand thực sự mạnh để có thể chơi hoặc một fold equity tại pre-flop. BB cũng có khả năng là một người chơi yếu và điều đó có nghĩa rằng nếu Hero có hit một flop tốt, Villain sẽ thường xuyên mắc lỗi với những hand ở phần rìa (của bảng phạm vi hand), và điều đó sẽ gia tăng cơ hội mà Hero có thể value bet trước Villain khi anh ta đang hit một flop với second best hand.
  • Nit trong SB sẽ hiếm khi cản đường Hero. Bởi vì Anh ta chơi rất chặt và ít phòng thủ ở vị trí này và sẽ thường fold khi không có vị trí so với cả Fish cũng như Hero.

Một lần nữa, kích thước raise sẽ cần phải được nâng lên để tận dụng ưu thế của việc Fish sẽ fold nhiều tại post-flop. Cái pot bạn xây dựng nên nó càng lớn bao nhiêu thì bạn sẽ càng win được nhiều bấy nhiêu, nhưng tất nhiên bạn vẫn muốn Villain trong BB gọi preflop nếu anh ấy chơi rất là thụ động tại post-flop.

Kết luận: Hero mở pot với 3BB.

Hand 06:

Hand 6

BU – Hero
SB – Reg (22/16/77/7/45) BB – Reg (20/17/74/7/47)

Bài được chia đến Hero là:

Hero sẽ làm gì?

Chỉ cần tóm tắt lại, RFE của việc đi mở pot 2x là 57%. Chúng ta phải đối mặt với hai Regs trong blind với tỉ lệ fold kết hợp tính theo % chính xác là 57% (thật ra nó là 56,98% nếu bạn muốn chính xác.)

Nếu ta sử dụng quy tắc 5-10% của chúng tôi, thì ta có thể thấy hiện hai người chơi tại blind đang chơi quá chặt chẽ để ta có thể đi cướp pot và có lợi nhuận ngay cả với những hand rác. Ngay cả một tay xấu như 82o cũng sẽ tạo ra thâm hụt chỉ 0,02% trong RFE bởi thỉnh thoảng nó vẫn có thể hit 3kind, tứ quý, 2 đôi hoặc bằng cách C-bet trong những tình huống tốt.

Tuy nhiên, ván bài này thì ta tương đối sẽ dễ dàng fold.

Lý do cho điều này là do yếu tố thứ tư trong Bảng yếu tố. Đối thủ của chúng ta có vẻ đủ tốt để nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh họ. Họ sẽ 3bet light, chiến đấu trở lại một cách hợp lý và thường xuyên tại post-flop trước những lần ta C-bet,và nói chung có vẻ như đây là một người chơi biết suy nghĩ. Và dĩ nhiên nếu ta đã mở pot với 82o, thì chắc rằng gần như chúng ta sẽ mở pot với 100% số hand được chia tại đây. Và rõ ràng với chiến thuật này khi ta chơi đủ lâu đối với một Reg họ sẽ nhận ra và dễ dàng điều chỉnh lại chiến thuật và ta sẽ mất fold equity trong dài hạn bởi vì họ sẽ call để phòng thủ với nhiều bài hoặc thậm chí 3bet. Bởi mở pot với hand này, chúng ta thực sự làm cho việc mở pot với những hand tốt hơn khác trong tương lai sẽ có -EV bằng cách làm cho đối thủ thích nghi được lối chơi của chúng ta.

Kết luận: Hero sẽ fold.

Xem phần tiếp theo: Phạm Vi Hand Mặc Định Sẽ Chơi Tại BU

Previous post Vị Trí BU – Button: Phép Toán Học Sẽ Gặp Trong Thực Tế
Next post Phạm Vi Hand Mặc Định Sẽ Chơi Tại BU (Button)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *