Sử dụng ICM

Giải quyết các vấn đề khi sử dụng ICM đòi hỏi phải đưa ra một giả định chính: Xác suất chiến thắng giải đấu tỷ lệ thuận với stack chip hiện tại của người chơi.

Xem phần trước:

Giả định này chỉ nói rằng, tại một thời điểm nhất định trong giải đấu, Người chơi A có 20.000 và Người chơi B có 10.000, cơ hội chiến thắng của A phải chính xác gấp đôi so với Người chơi B. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản và xem cách Phương pháp ICM hoạt động.

Ví dụ 2-6. Giả sử có hai người chơi còn lại trong một bàn SnG 10 người. Người chơi A có 8.000, Người chơi B có 2.000, giải nhất là 100 đô la và giải nhì là 60 đô la. Người chơi muốn giải quyết ngay bây giờ. Những chia như thế nào thì công bằng?

Deal trên bàn theo quy tắc gì.
Từ giả định đầu tiên của tôi, Người chơi A sẽ chiếm vị trí thứ nhất 80% thời gian và anh ấy sẽ về nhì 20% thời gian. Vì vậy, anh ấy được hưởng $ 92.
92$ = 0.8 x 100 + 0.2 x 60
trong đó
0,80 là xác suất chiến thắng của một trận đấu,
100 đô la là giải nhất,
0,20 là xác suất kết thúc thứ hai và
60 đô la là giải nhì
Tính toán của người chơi B thì ngược lại và anh ấy được hưởng $ 68.
68$ = 0.2 x 100 + 0.8 x 60
Số tiền thanh toán gần nhau hơn so với bạn nghĩ trước tiên, nhưng đó là vì người chơi đã được bảo đảm 60 đô la và họ chỉ chiến đấu với chênh lệch 40 đô la giữa vị trí thứ nhất và thứ hai.
Đó là một điều đơn giản. Hãy để thêm một người chơi thứ ba vào hỗn hợp và xem điều gì sẽ xảy ra.
Ví dụ 2-7. Qua ITM rồi trong một SnG và ba người chơi còn lại. Các giải thưởng là $ 100, $ 60 và $ 40. Các stack của người chơi

1. A 6.000 chip
2. B 3.000 chip
3. C 1.000 chip

Nếu người chơi muốn giải quyết, thì điều gì giải quyết công bằng trong trường hợp này? ICM có thể giải quyết vấn đề này, nhưng giải pháp trở nên phức tạp hơn nhiều khi tôi thêm nhiều người chơi. Tôi sẽ giải thích phương pháp để đi đến giải pháp, sau đó tôi sẽ đưa ra câu trả lời mà không mất nhiều thời gian để hiểu các con số. Một khi bạn hiểu phương pháp, và nếu bạn muốn, bạn có thể tự mình giải quyết các vấn đề như thế này.

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách xem xét giải thưởng 100 đô la đầu tiên và tính toán phần nào của giải thưởng đó thuộc về mỗi người chơi. Điều này là khá dễ dàng. Người chơi A có 60% số chip, vì vậy anh ấy được hưởng 60% giải nhất, hoặc 60 đô la. Người chơi B và C nhận được 30% và 10% tương ứng. Vì vậy, phân tích giải thưởng đầu tiên của tôi trông như thế này:

Cổ phần của người chơi đạt giải

Người chơi A $ 60
Người chơi B $ 30
Người chơi C $ 10

Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho phần khó khăn. Tôi vẫn cần phân bổ giải thưởng thứ hai và thứ ba. Tôi làm điều này bằng cách xem xét ba trường hợp riêng biệt. Trường hợp số 1: Người chơi A giành giải nhất. Điều này xảy ra 60% thời gian. Người chơi B và C hiện đang tranh giành vị trí thứ hai và thứ ba. Vì Người chơi B có 75% tổng số chip được chia sẻ bởi B và C, anh ta nhận được 75% giải nhì và 25% giải ba. Số tiền của player C giữ nguyên

Trường hợp số 2: Người chơi B giành giải nhất. Điều này xảy ra 30% thời gian và nếu Người chơi B giành giải nhất, Người chơi A và C sẽ cạnh tranh thứ hai và thứ ba. Người chơi A có lợi thế rất lớn từ 6.000 đến 1.000. Do đó, anh ta hoàn thành thứ hai 85,7% thời gian, và C sẽ hoàn thành thứ hai hoặc 14,3% thời gian.

Trường hợp số 3: Người chơi C giành giải nhất. Điều này xảy ra 10% thời gian làm cho nó khó xảy ra nhất, với A và B chiến đấu cho thứ hai và thứ ba. Vì A có lợi thế về chip 2:1 so với B, anh ta giành được thứ hai hoặc 66,7% thời gian, trong khi B hoàn thành thứ hai hoặc 33,3% thời gian. Khi tôi đặt tất cả thông tin này lại với nhau, tôi có thể thấy tần suất mỗi người chơi kết thúc

Biểu đồ có ý nghĩa. Tổng tất cả các hàng là 100% cho thấy mỗi người chơi phải hoàn thành ở đâu đó và Tổng tất cả các cột thêm vào 100%, cho thấy ai đó phải hoàn thành ở mỗi nơi. Ngoài ra, mỗi người chơi có xác suất hoàn thành cao nhất ở vị trí tương ứng với thứ tự stack chip của mình.

Nếu tôi kết hợp các xác suất này với cấu trúc giải thưởng $ 100 / $ 60 / $ 40, tôi sẽ có được Equity cho mỗi người chơi. Bảng tiếp theo hiển thị các công bằng kết quả so với stack size hiện tại của chúng

Bảng cuối cùng này gây ngạc nhiên cho hầu hết người chơi, vì vậy hãy xem xét kỹ các Equity khác nhau. Mặc dù các stack khác nhau nhiều, các equity khá gần nhau. Người chơi A có số chip gấp đôi so với Người chơi B, nhưng Equity của anh ta chỉ lớn hơn 22%. Và mặc dù anh ta có số chip gấp sáu lần so với Người chơi C, Equity của anh ta chỉ lớn hơn 65%.
Những con số này giúp giải thích lý do tại sao chỉ cần sống sót sau bubble và kiếm được tiền là một chiến lược quan trọng trong các giải đấu, như SNG, với cơ cấu giải thưởng khá bằng phẳng. Kết thúc ở vị trí thứ 3 giúp bạn kiếm được một khoản tiền thưởng lớn, vì vậy bạn cần phải rất cẩn thận trong việc thực hiện một cách chơi có thể khiến bạn bị loại.

Nếu tôi thay đổi định dạng của giải đấu thành một sự kiện người thắng ăn tất cả (200 đô la cho vị trí đầu tiên), thì Equity của người chơi Thay đổi đáng kể.

Bây giờ, việc hoàn thành thứ ba giúp bạn kiếm được 0 đồng và Equity của C rất nhỏ. Điều này giúp giải thích tại sao chấp nhận rủi ro sớm để tích lũy một stack lớn là một chiến lược tốt hơn cho MTT lớn khi các giải thưởng được đặt nặng về các vị trí hàng đầu.

Phần tiếp theo: Điểm mạnh của phương pháp ICM

Previous post Ý tưởng ICM và những hạn chế
Next post Điểm mạnh của phương pháp ICM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *