Reverse implied odd – Đảo ngược Pot odd tiềm năng

Khái niệm implied odd ảnh hưởng đến hand hiện tại không mạnh nhưng có thể dễ dàng trở thành hand mạnh ở vòng sau. Các đôi nhỏ, lá bài đồng chất và bài suited connector là những bài có thể cải thiện để có sảnh, set, thùng. Khi những lá bài này hit, chúng thường thắng.

Với reverse implied odd, tình hình được đảo ngược. Bây giờ, tôi đang nhìn vào hand nơi mà khi hit bài còn mất nhiều tiền hơn. (đi mua cái hòm). Implied odd mô tả các tình huống trong đó bài của tôi có một bước nhảy đột ngột về giá trị, như khi tôi chuyển từ draw hand sang made hand còn reverse implied odd mô tả các tình huống trong đó bài của tôi giảm dần về giá trị, vì đối thủ của tôi có khả năng cải thiện thành một hand mạnh trong khi tôi đang đi mua hòm. Hãy cùng xem một ví dụ và xem điều này xảy ra như thế nào.

Ví dụ 1-11.

Trong giai đoạn đầu của một giải đấu, bạn ở BU với

stack là 16.000 và blind là 100 và 200. UTG, người có nhiều chip hơn bạn, raise lên 550, bạn call, và tất cả người chơi khác fold. Hiện tại pot 1.400 chip.
Flop là

Bạn có A và bây giờ có top pair. Đối thủ bet 1.000 và bạn call. Bạn đã nghĩ đến việc raise với top pair bởi vì nếu UTG có đôi K, Q hoặc J, bạn đã thắng anh ta. Nhưng có một số khả năng đối thủ có một đôi át tốt hơn, vì vậy bạn quyết định chỉ cần call. Bạn cũng có thể nghĩ rằng bạn có thể đang đặt bẫy vì UTG không nghĩ một hand mạnh như một đôi A sẽ chỉ call. Bạn call 1.000, để lại 13.000 trong stack của bạn. Pot là 3.400 chip.

Turn là J mà bạn không vui khi thấy. Bạn cũng nhận ra rằng nếu UTG có đôi JJ để bắt đầu, thì giờ anh ấy đã chiến thắng với set. Và nếu anh ta có KQ, thì bây giờ hand anh ta là sảnh. Tuy nhiên, có rất nhiều bài khác mà anh ta có thể có, vì vậy có lẽ mọi thứ vẫn ổn.

UTG Bet 2.400, gần 3⁄4 pot. Bạn có chút lo lắng rằng anh ta có vẻ rất tự tin với một đôi át, nhưng Top pair vẫn là Top pair, vì vậy bạn call. Hiện tại pot 8.200 chip và effective stack – stack hiệu quả (effective stack tính bằng stack nhỏ hơn khi 2 ông head-up) là khoảng 10.600.

River là Q và UTG Bet 5.000, lượng bet mà bạn không thích, nhưng bài của bạn vẫn là top pair, và pot đưa ra pot odd 3:1. Bạn call một cách cộc cằn, đối thủ mở ra họ cầm:

và ăn pot.

Có chuyện gì sai? Khá nhiều. Hãy lướt qua hand và xem những gì thực sự đã xảy ra. Vấn đề đầu tiên của bạn là call bet ban đầu của người chơi với A♠9♠, một hand “A yếu”. Điều nguy hiểm ở đây là range của người raise ban đầu bao gồm rất nhiều Ax mạnh, cũng như đôi lớn hoặc trung bình – hand từ AA-88. Ví dụ, nếu raiser (người Open raise) ban đầu có AQ, và bạn call bằng A9, bạn sẽ bị ‘ăn hành’. Nghĩa là, việc A có ở trong board không giúp bạn vì nó tạo ra một đôi A cho cả hai người chơi. Bây giờ sức mạnh của bài của bạn được quyết định bởi kicker, và vì kicker của anh ấy (Q) đánh bại kicker của bạn (9), bạn sẽ cần phải có 9 để giành chiến thắng (hoặc có thể tạo ra một hand bất ngờ như sảnh có 9).

Vì vậy, với một bài như A9, bạn có thể thường xuyên rơi vào tình huống reverse implied odd. Hand càng chơi kéo dài và càng có nhiều tiền trong pot, bạn càng ít có khả năng giành chiến thắng. Đôi át thực sự là một cái bẫy – nó giữ bạn trong hand, còn đối thủ có một đôi át tốt hơn, vì vậy bạn luôn bị dẫn. Bạn không thể thực sự fold flop khi hit A, nhưng một khi anh ta bet turn, anh ta có khả năng có một đôi át tốt hơn, và đã đến lúc cắt lỗ.
Bài reverse implied odd cổ điển là những Ax nhỏ vì chúng thường bị thua kicker. Bạn muốn cẩn thận với những hand này, và nếu đối thủ raise lên preflop ở UTG, thường là phải Fold. Những hand khác phải chịu reverse implied odd lại là những hand yếu như KJ hoặc QT. Một lần nữa, nếu bạn có top pair ở flop và đối thủ tiếp tục bet mạnh mẽ, bạn có thể bị ăn hành bởi thứ gì đó như AK hoặc AQ. Điều này không có nghĩa là những hand này không thể chơi được, nhưng hãy nhớ rằng những hand này, bạn chơi chúng vì khả năng sảnh không phải chơi vì 1 pair.

Previous post Implied odd – Pot odd tiềm năng
Next post Tương quan giữa sức mạnh của bài và độ lớn Pot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *