Rèn luyện Giới từ (prepositions) trong Tiếng Anh miễn phí

Giới từ là kiến thức cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh.

Để rèn luyện và nâng cao năng lực cho mình, bạn nên thường xuyên luyện tập và test trình độ của mình.

Dưới đây là 1 nơi giúp bạn làm việc này miễn phí. Hãy thử và trải nghiệm, bạn sẽ nhận được xứng đáng với thời gian và công sức mà mình bỏ ra. Tự tin cho các tình huống gặp phải trong thực tế cũng như trong các bài thi quan trọng.

Previous post THINKING TOOLS – Give me the place to stand, and I shall move the earth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *