Range của Range

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể không có đủ thông tin để đưa đối thủ của mình vào range được xác định rõ. Tuy nhiên, bạn có thể có đủ thông tin để nói rằng anh ta có một trong hai hoặc ba range có thể; bạn chỉ không biết cái nào. Trong trường hợp này, ta có thể đưa anh ta vào một range, nhưng ta có thể đưa anh ta vào một range của range.

Xem ở đây để hiểu về Range bài:

Trong những tình huống như thế này, bạn muốn thực hiện một số ước tính nhanh: Cố gắng đoán tỷ lệ % thời gian anh ta có trong mỗi range có thể, và sau đó ước tính cơ hội chiến thắng của bạn theo từng range đó. Kết hợp hai mẩu thông tin và so sánh kết quả với pot odd của bạn. Bạn sẽ thực hiện một xấp xỉ nhanh và gần đúng, nhưng kết quả sẽ nhanh hơn và tốt hơn là cố gắng tìm ra chính xác range của đối thủ.

Dưới đây, một ví dụ cho thấy khi phương pháp này phát huy tác dụng.
Ví dụ 2-15. Bạn ở giữa ngày đầu tiên tại một giải đấu live. Blind là 200 và 400, với ante 50 chip. Có tám người chơi tại bàn của bạn, vì vậy pot khởi điểm là 1.000 chip. Bạn đã chơi tốt cho đến nay và stack của bạn là 68.000.

Bạn cầm

Bạn ở vị trí thứ hai và raise lên 1.200. Mọi người fold tới BU người vừa mất hand lớn khi AA của anh ta bị crack bởi AJ của một người chơi yếu ớt. Stack của anh ấy là 21.000 và anh ấy allin. 2 blind fold và hành động là tới bạn.
Pot hiện có 23.200 chip, bạn cần đặt vào 19.800 để call allin, pot odd 1,17-to-1; thậm chí tốt hơn, nhưng không nhiều. Bạn cần khoảng 46% cơ hội chiến thắng để call có lãi.

Có hai cách giải thích về đối thủ, bet rất lớn:
1. Anh ấy bị tilt. Sau khi bị crack, badbeat, anh ta có được một hand hợp lý và chỉ muốn chơi toàn bộ chip.
2. Anh ta chỉ cần cầm hand cao cấp và nhận ra rằng việc allin vào sẽ được xem như một vở kịch tilt và có thể được call.

Bạn có thể mới ở bàn và không biết đối thủ đủ rõ để biết tình huống nào trong số những tình huống này thực sự xảy ra. Mỗi cách giải thích ngụ ý một range hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp số 1, range của anh ta giống như 10 đến 15% của tất cả các bài, trừ đi A A hoặc KK (và có thể là QQ) hand mạnh đến mức anh ta sẽ cố gắng chơi chúng bình thường. Trong trường hợp số 2, range của anh ta bao gồm AA-QQ và có thể là AK.

Vì vậy, tôi có hai range hoàn toàn khác nhau có thể, và chỉ có một là đúng. Nếu tôi phải đối mặt với range đầu tiên, tôi sẽ có khoảng 60:40 cơ hội thắng. Nếu tôi đối mặt với range thứ hai, tôi sẽ có khoảng 60:40 là cửa dưới. Ta nên tiến hành như thế nào?

Trong trường hợp như thế này, tôi sẽ chỉ đưa ra một phỏng đoán có logic về khả năng anh ta có từng range. Anh ta vừa gặp bad beat, và bây giờ anh ta đã allin. Tôi nghĩ rằng có một cơ hội tốt hơn nhiều khi anh ấy đang titl và nắm lấy hand kha khá hơn là anh ấy có top 2% hand. Nó không chắc chắn, nó rất nhiều khả năng. Tôi nghĩ rằng việc này xảy ra như thế này:

1. 80% thời gian anh ấy nghiêng về range rộng.

2. 20% thời gian anh ấy đặt bẫy với range hẹp.
Nếu ta đi với những con số đó, cơ hội chiến thắng trung bình của ta là 56%.

0.56 = 0.80 x 0.60 + 0.20 x 0.40

Trong đó

  • 0,80 là xác suất anh ấy tilt,
  • 0,60 là xác suất tôi thắng khi anh ấy tilt,
  • 0,20 là xác suất anh ấy cầm được một hand premium và
  • 0,40 là xác suất tôi thắng khi anh ấy cầm hand premium.

Ước tính đó làm cho tôi có khả năng thắng tốt và khi nhận được pot odd 1,17-1.

Easy call.

Range của range rất hữu ích trong trường hợp tôi nghĩ rằng đối thủ có thể sử dụng một trong hai hoặc ba chiến lược, nhưng tôi không biết đủ về anh ta để nói chiến lược nào đang diễn ra. Bằng cách đưa ra một số ước tính sơ bộ về những gì anh ta có thể làm và cơ hội của ta trong từng trường hợp, ta có thể đưa ra một quyết định khá tốt trong một tình huống khó.

Previous post Range cân bằng, không cân bằng và phân cực
Next post CÁCH CHƠI PREFLOP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *