Pot commitment (Lún sâu)

Liên quan đến hand nhỏ/pot nhỏ; hand lớn/pot lớn là ý tưởng của pot commit. Về cơ bản, bạn đã pot commit khi pot đủ lớn để: bet allin từ đối thủ sẽ cung cấp cho bạn pot odd tốt đến mức bạn buộc phải call. Khi pot commit xảy ra, bạn có thể chọn tự mình allin (thay vì bạn bet và đợi đối thủ all thì bạn nhảy allin luôn) để có một số Fold Equity.

Ví dụ từ phần trước là một ví dụ trong sách giáo khoa về pot commit. Khi đối thủ allin trong turn, pot lớn đến mức bạn được cho pot odd tốt hơn 2:1 để call. Đó là những pot odd lớn, và bạn nghĩ rằng cơ hội mà anh ta bluff cộng với cơ hội rằng anh ta có thể có một bài như top pair, kicker yếu cộng với cơ hội bạn có thể có hit draw. Trong các giải đấu No limit, các quyết định pot commit phát sinh liên tục trong các vòng đấu sau vì rất nhiều người chơi có các stack tương đối nhỏ so với blind.

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một người trong một giải đấu ở một bàn 9 người, Blind là 1.000 và 2.000, với ante 300 chip, stack của bạn chỉ có 22.000. Nếu bạn có được JJ, bạn đã pot commit trước khi bắt đầu flop. Nếu một người chơi trước mặt bạn mở pot với giá 6.000, thì cách tốt nhất của bạn cho đến nay là allin.

Pot commit: Bạn đâm quá sâu và rút ra không kịp. luôn nhớ hãm đúng lúc.

Previous post Tương quan giữa sức mạnh của bài và độ lớn Pot
Next post Stack, Blind và Ante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *