Phạm Vi Hand Mặc Định Sẽ Chơi Tại BU (Button)

Như chúng ta vừa thấy, có rất nhiều điều cần xem xét và hầu như bất kỳ mẩu thông tin nào cũng có thể làm cho chúng ta đi chệch khỏi phạm vi hand mặc định sẽ mở tại BU. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng người đọc vẫn có thể sẽ mong muốn một biểu đồ những hand sẽ chơi tại BU để thêm vào bộ sưu tập của mình và tôi sẽ đưa nó ra cho bạn.

Xem phần trước tại đây:

Lý do mà tôi chờ đợi cho đến bây giờ để cung cấp điều này là vì tôi muốn người đọc đánh giá đầy đủ các tình huống để có thể linh động điều chỉnh cách chơi tại BU với mục tiêu đi cướp pot trong vị trí. Họ sẽ hiểu khi nào và tại sao cần điều chỉnh phạm vi hand sẽ chơi tại đây.

Bảng dưới đây sẽ được sử dụng chung tốt trong các tình huống bạn chưa có thông tin gì nhiều về người chơi tại blind.

Default BU Opening
Previous post Vị Trí BU – Button: Một Vài Ví Dụ
Next post Chơi ở Flop: Head Up và Multiway pot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *