Opening Hand Range – Những hand để mở pot

Khi bắt đầu chơi 1 giải đấu lớn, bạn ngồi ở UTG và đến lượt bạn chơi. Những bài nào bạn thấy thoải mái khi raise mở pot?

Đây không phải là câu hỏi dễ trả lời. Bài bạn chơi phụ thuộc vào kiểu chơi, vào đối thủ trên bàn và cách họ nhìn nhận bạn. Bạn có thể có sẵn một số hand mặc định bạn thấy thoải mái khi mở pot ở UTG, bạn cũng cần sẵn sàng thu hẹp hoặc mở rộng range bài phụ thuộc vào việc bạn đánh giá bàn chơi. Hãy bắt đầu bằng việc xem bài của cả Tight lẫn Loose player để xem họ điều chỉnh như thế nào trong từng tình huống.

Tight player ở UTG sẽ chọn mở pot với khoảng 10% range

● Đôi từ 22-AA
● AXs từ AKs đến ATs
● AXo từ AKo đến AJo
● KQs

(AX là bài có 1 con A và một lá bất kì khác, Kx là bài có 1 con K và 1 lá khác, S phía sau là suited hay đồng chất, o là offsuit hay khác chất.)

Hoặc một số có điều chỉnh như sau

 • Đôi từ 66-AA
 • AXs từ AKs đến A9s
 • AXo từ AKo đến AJo
 • KXs từ KQs đến KTs
 • QJs, QTs và JTs

Cả 2 range trên đều vào khoảng 10% số lượng hand mở đầu trong NLH tuy nhiên chúng có sự khác biệt đáng kể.

Phần mềm là poker equity Lab nhé. Google là thấy ngay: Equilab pokerstrategy . Range đầu tiên bao gồm tất cả các đôi, thuận lợi của range một là có thể chơi nhiều loại Flop khác nhau bởi có khả năng hit set. Nó cũng là range khá dễ chơi cho người mới bởi nó có nhiều lá bài lớn sẽ thường có top pair hoặc không gì cả thay vì có đôi trung bình sẽ cần chơi cẩn thận hơn.

Range thứ 2 bỏ qua các đôi nhỏ và thay thế chúng bằng các hand đồng chất lớn như KTs, QJs, JTs. Nhóm hand này sẽ ít có set ở flop hơn nhưng là các hand mua bán rất tốt cũng như hay có top pair và đôi trung bình. Loại bài này sẽ yêu cầu kỹ năng postflop tốt để chơi đúng.

Một số player loose có thể mở pot ở UTG với range rộng hơn. Đây là ví dụ về player mở pot với 17% range

 • Đôi từ 22-AA
 • AXs từ AKs-A8s
 • AXo từ AKo-ATo
 • Suited Broadway: KQs-KTs, QJs, QTs, JTs
 • Offsuit Broadway: KQo, KJo, QJo, JTo
 • Suited Connector: T9s, 89s, 87s

Vậy thì trong 3 range trên thì Range nào chuẩn để mở pot ở UTG và range nào tốt nhất cho bạn?

Sẽ không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi kiểu này. Trong đúng hoàn cảnh, tất cả những range trên đều có thể áp dụng cho một kiểu table và đối thủ. Thay vì chọn ra range đúng ta sẽ tìm hiểu tình huống áp dụng Range nào sẽ tốt nhất.

Ví dụ, nếu bạn bắt đầu chơi ở giải đấu nhỏ, tôi đề xuất sử dụng Range đầu tiên. Bởi so với range khác nó dễ chơi hơn rất nhiều sau Flop. Sau flop bạn có thể có hand khá mạnh như Top pair với kicker mạnh, set hoặc không có gì. Nó rất dễ để người mới bắt đầu chơi.

Range thứ 3, bao gồm rất nhiều Broadway và suited connector, khi chọn chơi range này, bạn rất hay có đôi trung bình hoặc draw hand sau flop, và để chơi tốt trong những tình huống này bạn cần có nhiều kinh nghiệm cũng như phán đoán hơn, điều này không phù hợp với người mới chơi. Range này dành cho những player tự tin vào khả năng chơi postflop

Thông thường, bạn nên raise mở pot với range hẹp hơn, và chơi với range mạnh hơn nếu như:

 • Bạn mới chơi
 • Thiếu tự tin vào khả năng chơi ở Post-flop

Nếu bạn tin tưởng vào khả năng của bạn trong table, bạn có thể chơi loose hơn, thêm một số bài đầu cơ vào range mở pot.

Range của bạn cũng bị tác động bởi những người đang chơi trong bàn. Nếu bạn chơi đủ lâu để biết table có xu hướng chơi tight, bạn có thể chơi loose hơn bởi rất dễ để cướp Blind, các player ít 3bet khi bạn mở pot preflop và bạn ít bị đối thủ phản ứng lại ở Postflop. Nhưng nếu bàn chơi loose bạn cần chú ý và chơi Tight hơn, chơi ít hand hơn nhưng chúng mạnh hơn.

Cuối cùng, hãy sẵn sàng điều chỉnh range nếu đối thủ cũng đang làm như bạn. Nếu bạn chơi loose và có vẻ đối thủ cũng đang điều chỉnh để chơi khá nhiều pot, hãy chơi tight lại. Nếu bạn chơi Tight và thắng được nhiều pot mà không ai phản ứng gì, hãy bắt đầu chơi loose hơn.

Mở pot ở vị trí cuối

Khi vị trí của bạn chuyển từ UTG sang MP, CO, BU bạn có thể mở rộng range ra hơn nữa bởi:

1. Có ít player ở phía sau hơn, có nghĩa nhiều cơ hội có player muốn bỏ bài

2. Có nhiều cơ hội chơi có vị trí với bất kỳ đối thủ nào sau preflop
Khi bạn mở pot ở UTG, phía sau còn 8 player, sẽ có người có hand. Trong 8 player này có đến 6 player sẽ có vị trí khi chơi ở flop. Nhưng nếu bạn mở pot ở CO chỉ còn lại 3 player, và chỉ 1 trong số họ (ở BU) có vị trí ở sau flop.
Không có quy tắc nào về việc mở rộng range, thường Tight player ở UTG mở pot với 10% range sẽ chơi như sau:

1. Open 15% range tại MP 2. Open 22% range tại CO 3. Open 30% range tại BU

Hãy xem lại range ban đầu một chút, lúc này top 15% range tại MP sẽ thêm vào những bài như sau:

 • Suited broadway: KJs, KTs, QJs, QTs, JTs
 • AXs: A9s, A8s
 • AXo: ATo
 • Suited Connector: T9s,98s
 • Offsuit Broadways: KQo, KJo

Top 22% Range ở CO bao gồm 15% ở trên và:

 • Axs: A7s, A6s, A5s
 • Offsuit Broadways: KTo, QJo, QTo, JTo
 • Suited Connectors: 87s,76s
 • Axo: A9o, A8o

Top 30% Range tại BU sẽ bao gồm 22% trên và

 • Axs: A4s, A3s,A2s
 • Axo: A7o đến A2o
 • Kxs: K9s, K8s, K7s
 • Q9s

Range mở pot tại vị trí SB sẽ hơi khác bởi vì chỉ còn lại 1 player ở phía sau. Tuy nhiên đối thủ lại có vị trí khi chơi ở các vòng sau. Vì thế, bạn có thể mở pot với range như ở BU, nhưng nếu đối thủ thường xuyên call và sử dụng lợi thế vị trí của anh ấy tốt, bạn nên đổi thành range của CO.

Range trên áp dụng cho player chơi Tight. Nếu bạn thấy thoải mái với kiểu chơi Loose, hãy bắt đầu với 17% range ở UTG và mở rộng range của bạn cho cân xứng.

Previous post Bốn quy tắc cơ bản của Poker No Limit Hold’em cần nắm vững
Next post Đọc cách chơi của những người nghiệp dư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *