Những lí do để mở pot ở vị trí UTG

UTG thường không phải là vị trí để có thể đi cướp pot, có nghĩa là việc lấy EV từ việc ép người chơi khác fold không phải là mục đích chính của chúng ta. Dưới đây là những lý do chính mà Hero mở pot từ UTG.

1. Cho giá trị:

Để xây dựng một pot với một hand mạnh mẽ, với những hand tương đối hơn phạm vi hand đối thủ của chúng ta sẽ gọi. Chúng tôi chủ yếu ủng hộ những hand thường là sẽ tốt trên flop với chỉ một pair dành cho mục đích này.

2. Để thu hẹp số lượng người chơi:

Hầu hết những hand Hero chơi tại UTG đều đủ mạnh để nhắm mục tiêu chính của họ tại postflop là để giành được một pot lớn với các hand như top pair và over-pair. Hero không mở KK hay AQ để cố gắng hit tại flop một set hoặc straight, mà bởi vì anh ta muốn sử dụng sức mạnh của các đôi này khi chúng thường sẽ làm ra tiền tại flop.

Mục đích chính ít hơn một chút là anh ta muốn dành được pot khi tiếp tục C- bet trong các tình huống thuận lợi khi mà Hero không có một flop có thể value bet được.

Cả hai mục tiêu này đều yêu cầu chúng ta thường không chơi tại flop có từ bốn đến năm người chơi. Top pair với một kicker tốt (TPGK) yếu hơn rất nhiều khi chơi với ba đối thủ so với chỉ có một người, và cơ hội dành được pot với hai overcards trần trụi là ít có thể đạt được đối với nhiều đối thủ.

Việc raise trước flop sẽ cắt giảm số lượng người chơi trung bình nhìn thấy flop và giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu này.

3. Để thỉnh thoảng sẽ dành được blind:

Khi Hero raise từ vị trí này thường anh ta sẽ không dành được pot như khi anh ta raise từ button, nhưng điều không có nghĩa là anh ta không bao giờ thành công với mục tiêu này. Sẽ có lúc mọi người sẽ fold.

Chúng ta hãy làm thử bài toán poker đầu tiên để tính tần suất chúng ta mong đợi để giành chiến thắng trước người blinds trên pre-flop tại một bàn chặt chẽ trong đó mỗi đối thủ chơi 12% số hand đươc chia để chống lại việc mở raise từ UTG của chúng ta. 12% là một phạm vi chặt chẽ, nhưng không thực tế cho người mới chơi poker với kĩ năng thuộc tầm trung bình nhưng sẽ áp dụng tốt tại lower staker.

Các kỹ thuật toán học sau đây không quá khó khăn và sẽ có ích nhiều lần trong suốt hành trình poker của bạn.

Xác suất kết hợp
Về mặt kĩ thuật:
Phương thức này sẽ xử dụng để tính toán khả năng của

nhiều sự kiện có thể xảy đến.

Để tìm xác suất kết hợp có thể xảy ra của cả x và y P(x+y) chúng ta sẽ nhân xác suất có thể xảy ra của x (Px) với xác suất có thể xảy ra của y (Py).

P(x+y) = (Px) x (Py)

Ở đây nếu có 3 sự kiện hoặc nhiều hơn ta đơn giản chỉ cần nhân thêm sự kiện đó vào phép tính.

P(x+y+z) = P(x) + P(y) + P(z).

Ví dụ: Trong một bàn 6 max ở đây có 5 đối thủ có thể tương tác hành động lại việc mở pot từ UTG của chúng ta. Chúng ta muốn biết khả năng 5 người sẽ fold. Chúng ta biết mỗi người chơi sẽ chơi 12% và fold 88% tổng số hand được chia. Chúng ta sẽ đặt con số thập phân là 0.88 cho khả năng họ fold.

P(all fold) = 0.88 x 0.88 x 0.88 x 0.88 x 0.88. P(all fold) = 0.527.
P(all fold) =
52.7%

Peter Clarke – The Grinder’s Manual

Tỉ lệ này là vừa phải, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn và vì vậy Hero phải tránh sự cám dỗ để không phải chơi quá nhiều hand từ vị trí này.

4. Để nhắm vào những người chơi yếu hơn:

Đôi khi, Hero sẽ mở pot từ UTG với phạm vi hand của mình để nhắm đến những người chơi yếu hơn. Đặc biệt là những người chơi tại blind, khi mà ta sẽ luôn có lợi thế với họ tại post-flop và họ lại hay chơi nhiều hand tại pre-flop sẽ mang lại cho ta một lợi thế tuyệt vời.

Khi ta nói Hero ở trong vị trí tức là khi anh ta sẽ có vị trí so với đối thủ và sẽ hành động sau ở mỗi vòng chơi tại postflop. Điều này sẽ cho Hero một lợi thế tuyệt vời trong hand đang chơi bởi vì anh ta sẽ luôn có được thông tin trước khi phải đưa ra mỗi quyết định của mình. Bởi thế sẽ có nhiều cách thức để làm tăng tỉ lệ EV khi có vị trí mà ta sẽ được học sau này.

Khi sự cạnh tranh tại bàn không cao Hero có thể sẽ lấy được nhiều lợi nhuận tại post-flop hơn thông thường. Những hand thường được chơi để có lợi nhuận tại UTG ở một bàn thông thường có thể sẽ càng nhanh chóng sinh được nhiều lợi nhuận hơn khi có những người chơi chưa tốt để khai thác.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã biết tại sao chúng tôi sẽ mở pot từ vị trí này, hãy tiếp tục và xem xét phạm vi hand mà chúng ta sẽ muốn chơi UTG.

Phạm vi hand sẽ chơi từ UTG dưới đây với giả định rằng ở đây sẽ không có những người chơi thích lối chơi cực kì hung hăng ngay tại phía sau và luôn reraise trên nhiều pot tại pre- flop và cũng như không có FISH nào tại blind để ta có thể nhắm đến. Mọi phạm vi hand mặc định trong chương này là để dành cho một game poker tại low/microstakes mà không có điều kiện loại này. Như đã đề cập trước đó, các phạm vi này là thân thiện với người mới bắt đầu và người chơi có kĩ năng chơi tốt hơn có thể mở nhiều hand hơn những hand được khuyên tại đây.

Phạm vi này tương đương với 11% tổng số hand chúng ta có thể được chia.

Có thể có sự khác biệt giữa 11% hand đã nêu ở trên so với 11% hand mà bạn đã học trong một khóa học nào đó gần đây. Bởi vì trong thực tế với stack là 100BB thì nó thực sự quan trọng để ta nên nắm giữ những hand có thể hit tại flop với một draw tốt và có thể hoàn thành một nut hand tại phần lớn thời điểm. Trong một giải đấu khi mà ta chỉ còn 15BB trong stack thì điều này sẽ trở nên ít quan trọng hơn so với việc hit tại flop với một đôi tốt.

Ví Dụ: Khi được so sánh với nhau trước flop, ATo có tỉ lệ thắng là 67% so với T9s, nhưng hand này lại có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn từ vị trí bởi nó có nhiều tiềm năng trở thành một nut hand và có tính linh hoạt cao trong nhiều tình huống.

Hơn nữa, khi chúng ta được gọi sau khi mở pot từ UTG, các đôi mà chúng ta hit flop với ATo thường sẽ phải đối diện với nhiều tình huống khó xử lý khi phải chơi chống lại nhiều hand như JJ, AJ và AQ hơn khi ta nắm giữ T9s với nhiều flop mà ta sẽ hit nhiều đôi duy nhất.

Phạm vi hand trong cuốn sách này sẽ luôn được xây dựng bằng cách chọn mọi hand thông thường có +EV để mở với 100BB, và không phải chỉ chọn những hand tốt nhất có thể all in pre-flop.

Previous post Vị trí UTG
Next post UTG – Kích thước raise (3x)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *