Mọi người đều bluff – Phần 1

Bây giờ nếu bạn đang ở trong một game poker mà mọi người chơi rất ư là hổ báo, và đánh nhiều bài, ở nơi mà việc raise làm được rất ít thì khi đó bạn sẽ nên điều chỉnh lại hand mà mình có thể chơi trong một pot. Để có thể hiểu làm thế nào để điều chỉnh cho phù hợp, chúng ta cần dạo một vòng quanh mối quan hệ của một bluff và lựa chọn hand. Cho dù bạn có nhận ra hay là không thì khi bạn quyết định chơi một hand, bạn đã thực sự chọn việc sẽ bluff về sau. Nên thực sự khi lựa chọn một hand nó có mọi thứ để làm để bluff về mặt lý thuyết.

Về mặt lý thuyết thì khi ta bluff là tình huống ở đây trong một hoàn cảnh thích hợp ta sẽ dùng nó để có lợi nhuận. Để hiểu cái gì gọi là “lý thuyết bluff” ta sẽ bàn luận tiếp ở sau đây.

Hai thành phn ca mt hand

Mỗi người chơi poker đều là người đi bluff. Bất kì người chơi nào nói họ chưa bao giờ bluff thì đó chính là họ đang bluff. Đó là bởi vì hầu như mọi hand bạn giữ chứa tối thiểu một thành phần bluff. Đó là sự thật, mỗi hand poker mà bạn chọn để chơi có 2 thành phần, một thành phần có giá trị và một thành phần bluff. Thành phần có giá trị là thành phần mà bạn có thể win khi nó trở thành hand tốt nhất. Thành phần bluff là thành phần bạn sẽ phải bluff để chiến thắng pot.

Một hand như AA thì có đầy đủ thành phần giá trị và không có thành phần bluff. Một hand poker tệ nhất như 72 là một hand xếp cuối trong bảng xếp loại top hand poker thì hầu như chỉ có giá trị bluff. Khi bạn nhập một pot với AA bạn biết bạn không đi bluff nhưng nếu bạn chơi 72 bạn biết bạn đang làm điều này.

Tất cả các hand khác thì sẽ đều rơi vào giữa, điều này đặt mối quan hệ của thành phần giá trị và bluff trên một cái thang trượt (ý bảo càng hand tệ thì mối tương quan giữa thành phần giá trị và bluff sẽ nghiên về phía bluff). Một hand mạnh thì sẽ có tỉ lệ giá trị cao hơn so với bluff. Như KK thì hầu như chỉ có thành phần giá trị và một ít thành phần bluff, và 23 thì hầu như chỉ có thành phần bluff và chỉ có một ít thành phần giá trị. Một vài hand trung bình như AJ và 77 thì cân đối giữa 2 thành phần này. AJ thường là một hand tốt nhất trước flop nhưng thường sẽ phải đi bluff khi nó không hit trên flop. Với một hand như 77 thì khi xuất hiện flop J-T-3 thì ta không biết khi ta bet thì đó là thành phần giá trị hay là bluff hoặc một ít của cả hai. Với suy nghĩ này, bạn có thể thấy tại bất kì thời điểm bạn chơi một hand bạn không biết chắc nó có phải là hand tốt nhất vào thời điểm đó hay không thì bạn sẽ thêm vào cho nó thành phần bluff. Một hand bạn chọn để chơi càng tệ bao nhiêu thì thường bạn càng phải đi bluff nhiều bấy nhiêu.

Nếu bạn hỏi những người chơi poker rằng họ thường “bluff” bao nhiêu lần trong mỗi game, một số sẽ không hiểu bạn hỏi gì, còn lại sẽ không thể định hình hay đưa ra cho bạn một câu trả lời chính xác. Vì sao ? Bởi lẽ chính họ cũng có thể chưa nhận thức được rằng sẽ luôn có yếu tố “bluff” trong hầu hết mỗi hand chúng ta chơi, nói một cách khác thì thực chất tất cả chúng ta đều đang “bluff” một phần nào đó trong mọi thời điểm.

Trong một phút nữa chúng ta sẽ thảo luận làm thế nào để điều khiển tần xuất bluff của bạn với độ chính xác về mặt toán học, nhưng trước khi làm điều đó cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi: Khi mà bạn đang ở trong một game mà ở đây mọi người chơi rất rất là nhiều hand, bạn có muốn chơi nhiều nhiều lại với anh ta không? Hầu hết người chơi nếu họ thành thật với bản thân trong câu hỏi này thì họ sẽ thừa nận họ sẽ chơi nhiều hand hơn trong một game lỏng lẻo. Họ có thể thấy những hand như A3 win nhiều pot lớn và tiềm thức của họ mách bảo: “Mình có thể chơi nhiều hand ở đây bởi vì mình là người chơi tốt hơn đối thủ và rõ ràng mình có thể dùng A9o để chống lại những con lừa này”. Hoặc là họ sẽ có một mức giá tốt cho nhiều bài từ pot này với nhiều người chơi như cách mà các con bạc thường tự thôi miên mình. Và đột nhiên họ mang tất cả chip của mình trong pot A-8-5 với A9 và họ không biết làm thế nào mà họ lại rơi vào mớ hỗn độn này.

Tôi chắc chắn bạn đã nghe câu cách ngôn trong poker, “Chơi chặt chtrong mt game lng lo và lng lo trong mt game cht ch.” Tôi sắp cho bạn thấy lý do tại sao cách ngôn đó trong thực tế sẽ có hiệu quả vững chắc từ quan điểm toán học và lý thuyết trò chơi. Hãy xem xét khía cạnh toán học của mọi thứ trước tiên.

Xem tiếp phần 2: Toán học của việc chặt chẽ và lõng lẻo

Previous post Và khi đó là bạn
Next post Mọi người đều bluff – Phần 2: Toán học của việc chặt chẽ và lõng lẻo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *