Mở Pot – Open raise các vị trí

Hãy bắt đầu từ đầu và xem xét việc xây dựng một số phạm vi mặc định để mở ở mỗi vị trí trên bàn.

Phạm vi X là những hand mà Hero chọn để làm X hành động với. Vì thế, phạm vi mở pot từ những vị trí trên bàn là một nhóm của những hand được chọn để mở pot từ vị trí này.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu từng vị trí trên bàn và nói về những gì thay đổi khi chúng ta chuyển từ vị trí phải hành động đầu tiên (UTG) xuyên suốt đến small blind (SB) trong 6 max game.

Phạm vi mở pot mà tôi đề xuất có thể và sẽ được sửa đổi thường xuyên do các kiểu người chơi ở phía trước và kích thước stack của họ đang giữ và xu hướng chơi poker của họ. Chọn phạm vi mở ở bất kỳ vị trí nào là một quy trình có tính linh động. Chúng ta cần phải biết điểm xuất phát và nhận thức được các tiêu chí nhất định gây ra làm chúng ta cần thiết phải sửa đổi các thiết lập mặc định của mình. Khi chúng ta đi qua từng vị trí, tôi sẽ liệt kê một số các yếu tố khiến Hero có xu hướng đi chệch khỏi cách tiếp cận thông thường của anh ta để mở pot.

Trước khi chúng ta bị mắc kẹt trong một số phạm vi hand cố định đã thiết lập, điều cần thiết là chúng ta hoàn toàn rõ ràng về những gì chúng ta gọi là ‘mở pot’.

Việc mở một pot là việc người chơi sẽ raise trước flop trước khi có ai có hành động call hoặc raise

Các tình huống khi đã có người khác đã gọi một big blind trước khi đến lượt hành động của Hero sẽ được xử lý trong chương tiếp theo. Các tình huống khi mà đã có người chơi khác raise trước khi đến lượt hành động của Hero sẽ được đề cập chi tiết sau này trong sách. Hiện tại, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc chọn những hand mà chúng tôi nghĩ là chúng sẽ có +EV để raise như là một người chơi đầu tiên chứ không nên fold.

Đối với những người chơi mới đã quen với việc suy nghĩ về từng hand đơn lẻ, suy nghĩ về các phạm vi sẽ là một thách thức mới và là một điều hoàn toàn cần thiết phải hiểu từ chương này trở đi. Tại sao phải xem xét từng hand đơn lẻ khi mà chúng ta có thể giải quyết tình huống với một phạm vi những hand mà bạn có thể mở? Làm quen với các phạm vi mặc định là cách để tìm hiểu chủ đề này. Chỉ khi chúng ta hợp tác chúng với chiến lược chơi của mình, chúng ta mới bắt đầu xem xét có nên hay không mở pot với hai thẻ cụ thể đang nắm giữ.

Các sơ đồ phạm vi hand trong chương này có thể hữu ích để tạo lại và có trên màn hình khi bạn tìm hiểu chúng, ngay cả trong các phiên chơi poker của bạn. In chúng ra thẻ flash và giữ chúng trên tay là một cách tuyệt vời để bạn có thể giữ chúng mặc định trong tâm trí của bạn. Có điểm bắt đầu này là cần thiết và là cơ sở để phát triển một chiến lược để chọn những hand cần mở phù hợp cho tất cả các tình huống linh động chúng ta sẽ phải đối mặt. Dễ dàng điều hướng các phạm vi mở pot trước flop khi Hero biết những gì anh ấy ‘bình thường sẽ làm’ và sau đó khi anh ấy tiến bộ, Hero có thể bắt đầu đánh giá tình huống trước mặt và có thể thay đổi để thích nghi với tình huống poker thực tế anh ta đang đối mặt.

Cuối cùng, một người chơi càng có kỹ năng tại pre-flop và post-flop so với đối thủ của mình, thì EV khi mở những hand nhất định sẽ càng cao. Điều này có thể dẫn đến việc phạm vi của những hand có thể mở pot và tạo ra + EV với người chơi tốt thường sẽ rộng hơn những người chơi yếu. Phạm vi tôi đề nghị ở đây khá bảo thủ về mặt này. Họ nên dùng phạm vi hand tương đương với +EV để mở trong các trò chơi tại micro-stakes vì dù thế nào đi nữa thì những người chơi mới và người chơi yếu sẽ luôn là người thua cuộc trong game này. Nếu bạn nghĩ rằng đây có thể là bạn, đừng lo! Đọc hướng dẫn trong sách này, làm việc chăm chỉ và nắm bắt thực tế rằng bạn sẽ mất một ít tiền tại các stakes nhỏ nhất khi bạn đang học – nó giống như một khoản học phí rất hợp lý ở đó. Sau khi làm việc qua hướng dẫn này, kỹ năng mở các phạm vi hand này chắc chắn sẽ không thành vấn đề khi bạn tự áp dụng.

Previous post Hai Khía Cạnh Của Một Người Chơi Poker Thành Công
Next post Cấu Trúc Bàn Poker 6 Max

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *