Mô Hình Học Tập Từ Dưới Lên

Chúng ta gần như đã khởi động để sẵn sàng đi vào trọng tâm và kỹ thuật chơi poker, nơi chúng ta sẽ học cách cách đánh giá nhiều tình huống mà chúng ta có thể gặp trong khi chơi poker. Trước khi chúng ta bắt đầu ngiền ngẫm chương đầu tiên để học về poker, tôi muốn giải thích phương pháp giảng dạy mà tôi sẽ sử dụng trong suốt cuốn sách và tại sao tôi đã viết nên nó sau năm năm huấn luyện poker.

Như tôi đã đề cập trước đây, động lực đằng sau việc tôi tạo ra quyển sách này là để chấm dứt cho sự khao khát thành công trong sự vô vọng của 95% người chơi poker. Học từ dưới lên là khi ta bắt đầu học với tất cả những khái niệm từ cơ bản nhất; và cách thức để làm thế nào ta có thể xác định các yếu tố quan trọng trong mỗi tình huống và biết được các yếu tố nào cần xem xét trước. Mục đích của tôi là biến bộ não của người đọc thành một máy tính poker và chỉ xem xét những yếu tố phù hợp nhất liên quan đến EV trong mỗi quyết định của mình. Như chúng ta vừa thấy, EV là điều thực sự quan trọng trong trò chơi này. Nhiều người chơi poker đã đi sai bởi vì quá trình suy nghĩ của họ bị xáo trộn theo cách mà họ đã vô tình bỏ bê EV – khi đưa ra quyết định, họ có xu hướng xem xét những điều không quan trọng và bỏ qua những việc cần làm.

Hãy xem mô hình dưới đây để hiểu về cách chúng ta sẽ học, cách tạo ra sự logic và có lợi nhuận trong mỗi quyết định với các tình huống poker khác nhau mà chúng ta sẽ gặp.

Cách tiếp cận này là một nền tảng trong đó kiến thức được xây dựng từ một cơ sở vững chắc phát triển mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn với mỗi chương. Việc học bắt đầu bằng cách xem xét một số tình huống phổ biến nhất trong poker và xem xét những gì có liên quan. Các yếu tố được giới thiệu trong các chương đầu, sẽ được giảm dần sau này và kiến thức của người đọc sẽ càng ngày càng vững chắc dọc theo quyển sách này. Đến lúc anh ta có thể giải quyết các ví dụ cho mọi chương, anh ta sẽ sở hữu tư duy chơi poker một cách có tính toán. Đó là sức mạnh cần thiết để thành công trong poker cũng như là mục tiêu của cuốn sách này. Điều này sẽ giúp anh đứng vững để trở thành một người chơi thành công, đặc biệt là nếu anh ta có thể ghép nó cùng với hai khía cạnh khác của một người chơi poker thành công mà tôi sẽ tiếp tục đề cập trong phần tiếp theo.

Previous post EV – Tiền Tệ Trong Poker
Next post Hai Khía Cạnh Của Một Người Chơi Poker Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *