Lý do mở Pot ở vị trí CO (Cut-off)

1. Cho Value:

Từ CO, rõ ràng việc mở pot cho có value chỉ là một phần nhỏ trong phạm vi hand mà Hero sẽ mở hơn so với ở những vị trí trước, nhưng chúng vẫn tồn tại. Trong thực tế thì Hero có thể mở với nhiều hand với lí do này hơn cả khi anh ta đang ở tại UTG bởi vì thường anh ta sẽ được đối thủ call vào với những bài yếu hơn nhiều, ngoài ra thì anh ta có thêm được cả fold equity khi mở pot từ vị trí này.

2. Như Một Semi-Steal:

Các hand đã được thêm vào để chơi từ vị trí HJ tất nhiên vẫn sẽ còn. Ta sẽ thêm vào một số hand có thể chơi tốt khi có fold equity từ preflop cao hơn và có thể có lợi nhuận khi chơi tại post-flop.

3. Như Một Kẻ Cướp Pot:

Việc mở pot như một người muốn đi đánh cắp pot không nhất thiết phải biện minh bằng cách mở pot với những hand tệ như 72o hay J4o mặc dù thực tế rằng mục đích chính của việc mở pot là để lấy fold equity. Chúng ta không muốn trở thành những kẻ điên rồ, người sẽ luôn mở bất kỳ hai thẻ từ CO bởi vì chiến lược như vậy sẽ sớm đưa chúng ta đến cảnh bị giệt vong trong thời gian dài ngay cả khi nó có lãi trong vài lần đầu tiên chúng tôi sử dụng nó.

Trong CO chúng ta vẫn còn người hành động sau tại BU sau đó mới đến hai người tại blind nên chúng ta vẫn cần những hand vẫn có một chút sức mạnh để có thể đi cướp pot.

Xem hình phía dưới để thấy phạm vi hand mà chúng tôi đề cứ để chơi tại vị trí này.

CO default opening

Rõ ràng những hand như A9o và 97s sẽ không thường xuyên hit những hand tốt tại flop, nhưng do sự gia tăng thêm của fold equity, nên điều này là tốt.

Previous post Vị Trí CO (Cut-off)
Next post Kích Thước Raise (2.5x) ở vị trí CO (Cut-off)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *