Limp tại Preflop

Khi mọi người fold đến lượt bạn hành động tại preflop, và bạn chọn raise hoặc chỉ call blind. Thường hành động call này gọi là Limp, và khi limp, bạn tham gia vào pot với số chip ít nhất có thể. Thông thường, player limp bởi vì họ có hand yếu như đôi nhỏ hoặc suited connector, họ muốn xem flop, nhưng không nghĩ bài đủ mạnh để raise. Thêm nữa, limp rất thường thấy trong giải đấu small stake hoặc giải đấu có rất nhiều player thiếu kinh nghiệm, nó ít và càng ít hơn ở những giải đấu lớn.

Lời khuyên của tôi là không nên Limp. Nếu chưa có ai mở pot, và bạn có bài có thể chơi, hãy raise. Nếu bạn raise mọi lần, bạn sẽ thắng pot nếu đối thủ không có gì, và bạn sẽ dễ thể hiện có bài mạnh ở vòng flop khi đối thủ call. Đối thủ sẽ không biết bạn có premium hand hoặc suited connector, vì thế bạn khó để đọc và là player nguy hiểm hơn.
Raise với hand mạnh và limp với hand yếu khiến bạn dễ bị khai thác. Đối thủ có vị trí, nên đối thủ có thể raise khi bạn limp (gọi là isolate raise – raise cách ly). Bạn sau đó sẽ lâm vào tình huống khó giữa việc Fold bài yếu (lãng phí số chip bạn đã bỏ vào pot) hay call mà thường sau đó sẽ chơi không có vị trí với hand yếu, lúc này bạn sẽ đầu tư chip còn nhiều hơn so với việc raise mở pot.

Limp không phải vô lý với player chơi tốt (đại cao thủ) họ có thể sử dụng nó như là chiến lược để cân bằng giữa bài rất mạnh và bài dạng đầu cơ như suited connector. Nhưng nếu bạn chưa đến trình độ này, hãy chơi đơn giản và giảm thiểu lỗi xuống thấp nhất bằng cách raise khi tham gia vào pot.

Previous post Barreling – Nguyên tắc khi Continuation Betting (C-bet)
Next post Lượng bet tại preflop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *