Lí do cho việc mở pot ở vị trí HJ

1. Cho Value: Tương tự như từ UTG: https://hocpoker.com/nhung-li-do-de-mo-pot-tu-utg/

2. Để thu hẹp số lượng người chơi: Tương tự như từ UTG. Vẫn còn bốn người chơi để vượt qua và mặc dù chúng ta chơi phạm vi hand rộng hơn nhưng chính ta cũng không muốn chơi trong một flop có 3 4 người chơi.

3. Như một SemiSteal: (Một nửa ý định là cướp pot) Bây giờ phạm vi mở pot của chúng tôi sẽ nhiều hơn, chúng tôi có thể giới thiệu một số hand, loại mà

chúng sẽ không quá kinh khủng khi bị ai đó call, nó là những hand mà không thực sự tốt và cần thêm vào fold equity để có lợi nhuận khi mở. Bàn chơi càng chặt, chúng ta càng có thể thư giãn để mở nhiều hand hơn với mục đích semi-steal.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một phạm vi hand mặc định chúng ta có thể mở:

HJ Default Opening

Các hand thêm vào so với khi ta mở từ UTG tại vị trí này thuộc vào loại hand dùng để semi-steal. Chúng có vừa đủ khả năng chơi + fold equity để mong đợi đạt được EV bằng cách chơi chúng trên một bàn 6max thông thường. Chúng ta có di chuyển lên đến một phạm vi 15,5%.

Kích thước raise (3x)

Từ HJ, chúng tôi vẫn khuyến khích chưa cần thiết để thay đổi kích thước mở pot so với UTG. Chúng tôi vẫn quan tâm đến việc giảm số lượng người chơi tham gia và xây dựng một pot với một phạm vi hand khá mạnh. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với kích thước 3x ở vị trí này. Một lần nữa, các điều chỉnh thông thường để dùng kích thước 4x sẽ phù hợp cho các bàn lỏng lẻo/thụ động hoặc khi tồn tại FISH mắc chứng bệnh khó fold đang ngồi tại blind.

Previous post Vị trí HJ (High Jack)
Next post HJ – Điều chỉnh một cách linh động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *