Kích Thước Raise (2.5x) ở vị trí CO (Cut-off)

CO là vị trí đầu tiên mà tôi sẽ đề xuất thay đổi kích thước raise so với những gì chúng ta đã từng sử dụng cho đến nay. Mục đích của chúng ta tại đây không nhất thiết cần phải giới hạn số người chơi mà là để làm ra nhiều tiền khi có nắm giữ fold equity tốt, kích thước mở bây giờ sẽ hạ xuống là 2.5BB sẽ phù hợp hơn trên các bàn thông thường nơi chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc săn lùng FISH nào.

Điều này nghe có vẻ lạ ở giá mà ta chọn để raise. Bạn có thể tự hỏi: tại sao nếu mục đích chính của chúng ta là ép cho đối thủ phải fold, chúng ta lại cho họ một mức giá tốt hơn để làm ngược lại? Vâng, bởi vì khi làm cho mức giá này ít tại pre-flop, chúng tôi cũng cung cấp cho chính mình một mức giá tốt hơn để đi đánh cắp pot.

Có một tỷ lệ thành công tối thiểu nhất định mà mỗi hand dùng để cướp pot trong phạm vi hand của chúng tôi cần để sinh lãi. Chúng tôi đầu tư càng nhiều tiền vào nỗ lực ăn cắp này, con số đó sẽ càng cao. Nếu tôi đầu tư 25BB để giành được 1,5BB ở giữa, tôi thực sự cần tỷ lệ thành công rất cao (chính xác sẽ là 94%, với giả thuyết rằng Villains chỉ all in hoặc fold, và khi họ all in, chúng ta sẽ fold). Mở pot đến 25BB sau đó fold thì đúng là một bài toán khủng khiếp mà ta đã làm.

Giả định của chúng tôi là mặc dù mọi người có thể chơi nhiều hand hơn khi ta mở pot với 2.5x so với 3x, chúng ta vẫn sẽ thu được nhiều EV hơn từ việc đi ăn cắp của mình bởi vì lúc này tỷ lệ thành công được yêu cầu thấp hơn fold equity mà ta có.

Có hai trường hợp chính mà chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh linh động đối với kích thước cũng như phạm vi raise của mình. Tôi sẽ bắn một mũi tên để trúng hai đích ở đây và đối phó với những điều chỉnh kích cỡ này khi tôi giới thiệu các tình huống và phạm vi hand đi kèm với nó.

Previous post Lý do mở Pot ở vị trí CO (Cut-off)
Next post Vị trí CO (Cut-off): Điều Chỉnh Một Cách Linh Động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *