Kích thước của mỗi cú bet

Sau khi quyết định chơi một hand thì cái câu hỏi tiếp theo sẽ là “Tôi sẽ raise bao nhiêu là đủ?”.

Có ai mà chưa từng nghe câu này chưa “raise 3 lần big blind”? Quả thật thì 3 lần big blind chỉ thỉnh thoảng sẽ chính xác. Nó thì không phải là một cái tiêu chuẩn gì quá tệ. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi xa hơn để thấy kích cỡ của một bet sẽ gây áp lực cho chính bạn và đối thủ như thế nào về mặt toán học. Ý tưởng của điều này là để cho bạn một câu trả lời đúng cho game bạn làm chủ mà không phải dựa vào bất kì quy tắc nào.

Cho phép tôi nói về một hand rất là ok như TT. Nếu bạn thấy hand này khi bạn là người hành động đầu tiên thì bạn sẽ không có bỏ nó. Tối thiểu là bạn sẽ call. Với một cash game như 1$/2$ thì tối thiểu ở đây bạn call 2$. Bây giờ khi bạn nhìn lại hand của mình và quyết định raise, bạn đang muốn chọn đặt thêm chip vào trong pot này cao hơn một min bet 2$.

Bạn đã biết lý thuyết của vấn đề này: để trở lại thông tin về hand của đối thủ, thu hẹp vùng và lấy lead. Nhưng giờ thì ta sẽ raise bao nhiêu là đủ sẽ được ước lượng bằng toán học. Khi bạn đã quyết định bỏ nhiều hơn 2$ vào pot này thì bạn sẽ cần một sự hợp lí về mặt toán học. Ta cần xét về mặt toán học của bất kì chip ta bỏ thêm vào pot lúc này để có thể làm cho hand của chúng ta khi chơi mang lại kết quả tốt nhất.

Giả sử khi bạn nhìn thấy TT và bạn muốn raise 3bb (big blind) ngay bây giờ. Ở đây thực sự đã có 3$ trong pot (1$ từ small blind và 2$ từ big blind) và 2$ của bạn nếu bạn chỉ call trước flop. Vì thế ở đây ta có 3$ từ blind và 2$ từ việc call là 5$ ở đây.

Nếu bạn muốn raise 3bb thì sẽ cần 6$ tức là bạn đang thêm vào 4$ của 2$ mặc định khi call. Và với 5$ thực sự trong pot thì ta hiện đang bet 4$ để win 5$. Tỉ lệ của pot này là 5-4 trên một raise từ bạn. Nói một cách khác thì khi bạn raise với giá này thì bạn cần chiến thắng tối thiểu 45% để có thể có lợi nhuận. Và điều này thì thực sự dễ dàng. Win 45% là áp lực rất là nhỏ với hand này của bạn khi mà bạn có thể win khi mọi người đều bỏ bài hết trước flop hoặc là bạn chỉ cần c-bet trên flop và dễ dàng win khi mà mọi người không hit flop đến 2/3 thời điểm họ chơi một hand.

Sự thật khi xét đến tổng các tình huống: thắng trươc flop khi mọi người bỏ bài, c-bet trên flop để ăn cướp pot, sức mạnh của hand này, vị trí, và tất cả mọi thứ khác chúng ta nói từ trước đến nay thì người chơi raise trong pot này với TT thường sẽ win hơn 60% khi anh ta chơi. Trong thực tế, nếu kích thước raise của bạn trước flop là thích hợp đủ để đối thủ phải suy nghĩ và lựa chọn hand mà mình có thể chơi thì bạn có thể win với tỉ lệ gần 70% chỉ bằng cách raise và lấy lead. Đó là một tỉ suất lợi nhuận tốt, khi mà ta có thể lấy được lợi nhuận khi mà chỉ cần win một nửa mỗi lần chơi ở đây.

Vì thế mặc dù việc raise sẽ gây ra nhiều áp lực về mặt toán học hơn khi bạn call nhưng nó cũng đang thêm vào cơ hội thắng cho bạn. Mở 3bb là một đề xuất mà ở đây ta đưa ra áp lực thấp trong vị trí và điều này sẽ có lợi nhuận cao; bạn đang lấy tỉ lệ 5-4 từ một pot bạn raise để dành chiến thắng.

Nhưng như thế không có nghĩa là bạn chơi tất cả các hand và luôn raise 3bb khi mọi người bỏ bài đến bạn. Giả sử bạn đang raise với một hand mà bạn thậm chí còn không muốn call, thì áp lực toán học trên raise này là sẽ nhiều hơn. Ở đây có sự khác nhau lớn giữa hand như TT nơi mà bạn có tùy bạn call hoặc raise với hand như 72o, nơi mà bạn đứng giữa tùy chọn fold hoặc raise chứ không có tùy chọn call ở đây.

Khi chúng ta nhìn lại một raise 3bb với một hand như TT với một hành động tối thiểu có thể làm là call thì chúng ta chỉ xét áp lực toán học là thêm 4$ vào hand của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta raise với một hand như 72 thì chúng ta cần xét đến áp lực toán học là tất cả 6$ trong mỗi lần chúng ta raise bởi vì lựa chọn ở đây là 0$ hoặc 6$ chứ không phải là 2$ hoặc 6$ như TT. Bây giờ chúng ta sẽ mạo hiểm 6$ để win 3$ (thay vì 4$ để win 5$) và tỉ lệ ở đây là 2-1. Điều này có nghĩa chúng ta phải tin rằng mình có thể win 2/3 trên tổng số lần chơi hand này để có thể có lợi nhuận. Chú ý sự khác biệt ở đây là khi chúng ta raise với TT thì chỉ cần phải win 45% để có lợi nhuận còn với 72 chúng ta phải tin mình win 67% để có lợi nhuận. Điều này sẽ gây ra nhiều áp lực hơn trên raise của bạn với 72.

Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ raise với những bài rác. Nó có nghĩa chúng ta phải lựa chọn nhiều hơn khi chúng ta làm. Nếu bạn raise với một hand bạn không thể call, bạn phải chọn các tình huống có tỉ lệ phần trăm cao. Ví dụ, khi bạn có một hình ảnh tốt trên bàn và mọi người bỏ bài đến bạn với vị trí button, đây là tình huống bạn có thể raise với bất cứ thứ gì. Bạn có thấy được lý do tại sao tôi không nói bạn làm điều này trong vị trí đầu vì nó không có ý nghĩa toán học để làm như vậy. Khả năng chiến thắng của hand này quá thấp, gây ra nhiều áp lực cho hand của bạn. Giải pháp ở đây thật đơn giản: Bạn hãy chọn lọc để raise khi ở vị trí đầu và hiếm khi raise với bài rác.

Bây giờ chúng ra sẽ quay trở lại xét là mình sẽ raise bao nhiêu tiền trước flop là đủ. Chúng tôi đã thiết lập tình huống bạn raise 3bb với TT, tại đây bạn phải win tối thiểu 45% để có lợi nhuận. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn raise 4bb? Bây giờ bạn sẽ đặt thêm 6$ hơn 2$ để call, bet 6$ để win 5$ trong pot. Bạn hiện cần win nhiều hơn 55% để có lợi nhuận ở đây. Điều này hiện vẫn ok với hand này. Hãy xét tiếp nếu bạn mở pot lên 5bb thì khi đó bạn bet 8$ để win 5$ và bạn cần phải thắng trên 60% để có lợi nhuận, đây cũng chính là nơi mà bạn muốn dừng lại bởi vì nếu bạn raise nhiều hơn lên đến 6bb bạn đưa ra tỉ lệ 2-1, nguy hiểm 10$ để win 5$ và bạn cần win đến 67% để có lợi nhuận. Tỉ lệ này là quá cao hơn so với ranger hand bạn có thể chơi.

Bạn có thể không tin tôi khi tôi bảo đảm cho bạn là bạn sẽ win 2/3 thời gian chỉ đơn giản bằng cách raise. Tôi không yêu cầu bạn làm điều này dựa trên đức tin. Tôi chỉ nói bạn xét tất cả thời gian bạn raise và làm họ bỏ bài; và 67% của thời gian đối thủ của bạn không hit trên flop; và tất cả thời gian bạn win chỉ bởi vì bạn có lead. Sau tất cả điều đã nói nếu bạn vẫn có tư duy call và thử để hit một flop như mơ là một ý kiến tốt, thì có lẽ bạn đang đọc nhầm sách rồi.

Nếu bạn đang nghĩ bạn đang đọc đúng quyển sách thì hãy nghĩ về kích thước raise bất kì đâu nằm trong khoảng 2.5 – 5bb. Bất kì thứ gì nhỏ hơn hoặc lớn mức này thì bạn nên dừng lại và dùng trong khoảng này để lấy thông tin trước flop và thu hẹp số người chơi lại. Mức raise này là chính xác đủ để bạn làm mọi điều bạn muốn. Một điều ở đây mà chúng tôi chưa nói đến là mức raise tối thiểu, đó chính là mức raise chỉ x2 big blind. Tôi hy vọng bạn có thể thấy tại sao đây là một ý kiến tồi. Bạn raise với mục đích và một raise tối thiểu sẽ không định nghĩa đươc hand của đối thủ nhiều. Big blind đặc biệt yêu thích một raise tối thiểu vì anh ta nhận được tối thiểu 3,5 – 1 khi anh ta call, thậm chí nếu anh ta call hai lá bài nhỏ hơn một người mở pot với 2 lá bài cao hơn (35 vs AK) thì tỉ lệ chỉ ở đây là 2 – 1. Nên dù blind call với hand thấp hơn thì anh ta vẫn có profit khi call ở đây. Vì thế khi big blind call một minraise thì hầu như bạn không biết gì hand của anh ta cho đến khi bạn nâng mức raise của mình lên, bởi vì anh ta có thể call với bất kì 2 lá bài nào ở đây. Đây sẽ là một game poker không tốt của bạn khi bạn thêm chip vào pot và hoàn toàn không biết gì hand của đối thủ có thế có. Điều này giống như bạn không lấy được gì từ khoản đầu tư của mình.

Thêm một người call một min raise của bạn thì giờ big blind sẽ có 5.5 – 1 khi anh ta call. Anh ta sẽ có một tỉ lệ toán học hợp lí khi call ở đây mà không cần quan tâm mình đang cầm gì, và bạn không bao giờ muốn cho đối thủ của mình dễ dàng đưa ra quyết định. Và điều tồi tệ chưa dừng ở đó. Việc bạn raise 2bb thường sẽ không khiến những người chơi phía sau bạn cần phải chọn lọc bài của họ. Họ sẽ chơi như là đôi nhỏ, JTs, Ax, cũng như bất kì hai lá bài gì. Bây giờ thì nơi bạn ở là ở đâu? Bạn có nhiều người chơi hành động phía sau bạn và bạn biết rất ít về bất kì hand nào của họ. Bạn phải hành động trước trên mỗi vòng chơi mà không biết gì về ranger hand của đối thủ. Trong thực tế thì raise 2bb cũng không khác gì nhiều so với việc limp để ép đối thủ chọn bài của họ.

Khi bạn raise 2bb bạn lấy tỉ lệ 5-2 trên tiền của mình và cần win 28% để có lợi nhuận, đây là một tỉ lệ rất ok về mặt toán học nhưng lại không tốt để bạn đưa

ra quyết định của mình trước mỗi vòng chơi sau này. Chính vì lẽ đó nên chúng ta phải cân bằng giữa áp lực toán học và áp lực giữa những quyết định.

Chúng ta cần chọn mức raise ở đây áp lực toán học lên hand của chúng ta là ít nhất trong khi vẫn hoàn thành được việc ép đối thủ lựa chọn để:

TRLI THÔNG TIN;

HN CHSỐ NGƯỜI CHƠI;

DÀNH LY LEAD

Bạn cần bet ít nhất 2.5bb để có thể hoàn thành 3 mục tiêu này. Bạn có thể raise nhiều hơn để có thể chắc chắn cho mục đích của mình nhưng hãy nhớ rằng khi bạn raise càng lớn thì chính bạn đang tự đặt áp lực cho chính hand của mình càng nhiều, bạn phải win nhiều hơn để có thể có lợi nhuận. Raise 3bb là vị trí khởi đầu tốt, nhưng bạn nên có kế hoạch điều chỉnh nó trong khoảng 2.5-5bb để thực hiện tốt hơn mục đích của mình.

Nếu bạn đang muốn có chính xác số tiền mà mình có thể raise thì một lần nữa tôi sẽ nói rằng bạn đang ở sai quyển sách rồi; Tôi đang giúp bạn nghĩ về poker ở một mức độ khác, sâu hơn, cao hơn. Bạn đã biết những gì mình muốn thực hiện, vậy làm thể nào để bít mức raise nào sẽ áp dụng tốt cho chính bạn. Đơn giản thôi hãy chơi poker và thử nghiệm chiến thuật của bạn sau khi đọc xong quyển sách này.

Khi lần đầu tiên bạn ngồi vào một bàn poker, bạn không biết cái gì mình phải làm bây giờ. Bạn thấy ai đó raise 3bb và lấy 4 người call, và bạn hãy lưu ý điểm này. Bạn có thể nghĩ “bàn này quá lỏng lẽo”. Sau đó ván sau người khác raise 3bb lại lấy 4 người call. Lúc đó bạn sẽ nhận ra, “Ah-ha. 3bb là không đủ rồi”. Chính vì thế nên khi đến lượt bạn mở pot bạn sẽ thử 4bb và thấy cái gì xảy ra. Nhớ rằng bạn không nên mở hơn 5bb vì khi đó nó sẽ gây ra áp lực quá nhiều về mặt toán học lên chính bản thân bạn.

Một thời điểm khác, một bàn khác, bạn có thể để ý là raise vơi 3bb là đủ để heads-up thường xuyên trên flop thì bạn có thể điều chỉnh kích thước thành 2.5bb bởi vì bàn này đánh quá chặt. Nếu nó làm việc thì bạn đang có một áp lực toán học nhỏ và giá tốt từ pot. Nếu nó không làm việc, bạn có thể raise thêm một nửa big blind vào. Và nếu 3bb không làm việc bạn có thể thử 3.5bb. Nếu nó vẫn không làm việc bạn có thể thử 4bb nhưng hãy nhớ là đừng mở pot trên 5bb vì áp lực lên hand của bạn về mặt toán học sẽ không tốt.

Vì vậy, không, tôi không thể cung cấp cho bạn quy tắc. Nhưng tôi có thể cho bạn một nguyên tắc.

RAISE VỚI SỐ TIỀN CÓ THỂ MÀ NÓ VẪN LÀM VIỆC.

Thực sự khi raise quá nhiều bạn chỉ đang lãng phí lợi nhuận mà thôi.

Previous post Lí do thứ 3 của việc raise trước flop
Next post Cờ vua – Poker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *