UTG – Kích thước raise (3x)

Raise 3x có nghĩa là việc ta sẽ raise 3 lần big blind hoặc bet hiện tại. Nếu Hero raise đến 3x và big blind là 1$ có nghĩa là anh ta sẽ raise đến 3$ để bắt đầu một flop.

Hãy nhớ lại rằng một trong những mục đích cơ bản của chúng tôi đằng sau việc mở pot từ UTG là ngăn chặn quá nhiều người chơi có thể nhìn thấy flop. Hãy nhớ rằng nếu có quá nhiều người chơi xuất hiện, phạm vi hand mạnh mà chúng ta thường chơi từ UTG sẽ khó khăn hơn để.

+ Có best hand với những đôi tốt. Với nhiều đối thủ, nhiều khả năng ai đó sẽ hit một flop với một hand tốt hơn.

+ Dành được pot khi chúng ta tiếp tục C-bet khi chúng ta miss flop.

Một C-bet là một bet làm từ người raise tại pre-flop trên flop. Nó thỉnh thoảng sẽ được làm từ một hand mạnh mẽ với mục đích mời gọi những hand yếu hơn call vào (Value C-bet) nhưng thường là nó sẽ làm ngay cả khi không có một hand mạnh mẽ bằng cách tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình và dành lấy pot (Light C-bet).

Vì vậy, chúng ta cần một kích thước mở pot mặc định đủ lớn để làm giảm số lượng người chơi. Tại các bàn tiêu chuẩn (thường sẽ không có nhiều FISH) 3x là thích hợp cho mục đích này.

Fish là một thuật ngữ tiêu chuẩn dùng trong poker để mô tả một người chơi yếu hơn một người chơi trung bình. Thường đây là những người chơi không nghiêm túc nghiên cứu game này.

Kiểu người chơi trái ngược lại được hiểu như ‘Reg’, người mà thực sự nghiêm túc nghiên cứu về chiến thuật trong trò chơi này do đó họ thường sẽ chơi tốt hơn.

Áp dụng kích thước raise 4x và thậm chí 5x là rất hợp lý trong các trò chơi lỏng lẻo/thụ động, nơi có một hoặc nhiều Fish luôn thích call nhiều pre-flop hơn một người chơi thông thường. Một kích thước raise lớn sẽ làm cho pot lớn hơn và trừng phạt Fish vì lỗi phổ biến này bằng cách khiến những người chơi này phải tốn nhiều tiền để thấy flops. Do đó, tôi khuyên bạn nên đi lệch khỏi kích thước raise thông thường đến 4x trên các bàn có FISH và 5x trên các bàn có nhiều FISH, nơi mà ta thường sẽ luôn chơi trong multiway pot.

Tại các bàn mà người chơi rất hung hăn, nơi Regs đang tích cực 3 bet trở lại raise từ UTG, ta có thể thận trọng để điều chỉnh kích thước raise xuống 2,5x từ UTG như một sự điều chỉnh, nó giúp giảm chi phí khi ta phải fold trước 3 bet và làm thiệt hại đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của người hay 3 bet light.

Một 3bet preflop là một reraise lại một người đã raise tại pre-flop.

Một 3bet light pre-flop là một người hay 3bet với một phạm vi rộng của hand hơn là 3bet cho value.

Tôi không khuyên bạn nên sử dụng các kích cỡ raise khác nhau với các phần khác nhau của phạm vi hand sẽ được mở. Cái này có thể làm việc tốt, nếu bạn phải đối mặt với một người chơi tệ khủng khiếp, người sẽ không bao giờ fold tại pre- flop. Còn thông thường bạn nên đồng bộ lại kích thước raise hand của mình theo vị trí vì nếu bạn raise 3x với AJo và khi cầm KK bạn lại raise lên 4x thì chính bạn sẽ trở nên dễ bị những người chơi Reg khác khai thác.

Previous post Những lí do để mở pot ở vị trí UTG
Next post UTG – Điều chỉnh một cách linh hoạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *