Giải đấu vệ tinh – satellite tour

Cấu trúc giải đấu khác mà phổ biến là một giải đấu vệ tinh được thiết kế để những người tiền ít mà muốn hít giải to. Chẳng hạn, tại World Series of Poker, những ngày trước khi bắt đầu sự kiện chính có rất nhiều các giải đấu vệ tinh được thiết kế để mang lại cho người chơi chiến thắng phí tham gia 10.000 đô la cần thiết cho giải đấu. Một bàn duy nhất sẽ có 10 người chơi mỗi người trả một khoản phí tham gia $ 1,050. Người chiến thắng có được vé đến sự kiện chính (vé 10,000)


Ý tưởng ở đây là chơi một trò chơi bình thường trong giai đoạn đầu. Khi bubble đến gần chơi tight lại nếu bạn đã chắc vé. Nếu bạn chắc chắn đủ điều kiện kiểu gì cũng nhận vé, bạn thậm chí không có lý do gì để chơi AA preflop! Fold AA KK trong giải SAT ở Preflop là bình thường.

Previous post Giải đấu Bàn đơn – Single Table
Next post Ý tưởng ICM và những hạn chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *