Giải đấu Bàn đơn – Single Table

(Sit n Go thường được viết tắt là SNG) Đây chỉ là những giải đấu của bàn duy nhất không có thời gian bắt đầu. Khi 9 hoặc 10 người chơi đăng ký, giải đấu sẽ được tiến hành. Trên online, một trang web lớn có thể có SNG chạy liên tục. Trong một casino live, người chơi đang tìm kiếm Sit n Go có thể phải chờ một lúc để có đủ người chơi xuất hiện.

SNG điển hình gồm chín hoặc mười người chơi trả tiền thưởng cho ba người chơi cuối cùng, thường được chia 50% cho thứ 1, 30% cho thứ 2 và 20% cho thứ 3. Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ rằng SNG chỉ là một hình thức rút gọn của một giải đấu nhiều bàn, với cùng một chiến lược chung: nắm bắt cơ hội sớm, xây dựng một

stack lớn và giành vị trí đầu tiên. Nhưng thật ra nó không phải thế. Chiến lược giải đấu poker được xác định một phần bởi cấu trúc giải thưởng và có sự khác biệt đáng kể giữa cấu trúc giải thưởng của hai loại sự kiện:

1. Trong một MTT (giải đấu nhiều bàn), khoảng 10% người chơi có tiền. Trong một SNG, 30% có tiền.
2. Trong một MTT, vào ITM, chỉ kiếm được một tỷ lệ nhỏ trong quỹ giải thưởng. Trong một SNG, nhận được tiền kiếm được 20% đến 50% của quỹ giải thưởng.

Tác động của những thay đổi này đối với cơ cấu giải thưởng là vào ITM là một ưu tiên cao hơn nhiều trong SNG so với MTT. Do đó, giai đoạn đầu nên tương đối thận trọng, với ý tưởng bảo quản chip cho đến khi chỉ còn bốn hoặc năm người chơi. Do đó, lợi thế sẽ thuộc về người chơi đẩy allin, chứ không phải người chơi phải call allin. Trong cuốn sách này, tôi sẽ tập trung vào các giải đấu nhiều bàn (MTT). Độc giả muốn có một chiến lược giới thiệu tuyệt vời về SNG nên tham khảo cuốn sách của Colin Moshman, cuốn sách Chiến lược Sit n Go, có sẵn từ Two Plus Two.

Multi-Table Sit n Go

Cũng có thể chạy một giải đấu pha trộn định dạng MTT với định dạng SNG bằng cách thu phí tham gia cho đến khi bạn có đủ người chơi để chạy một sự kiện MTT với số lượng bàn bắt đầu cố định. Trong Pokerstars, các SNG nhiều bàn với 45, 90 hoặc 180 người chơi là phổ biến ở các mức buy-in khác nhau. Một giải đấu như thế này cung cấp nhiều trò chơi hơn so với SNG, nhưng không mất nhiều thời gian để chạy như một sự kiện nhiều bàn quy mô đầy đủ với hàng trăm người chơi. Cũng như các MTT lớn, MTT Sit n Go thường sẽ trả giải thưởng cho 10% người tham gia, với phần lớn tiền thưởng tập trung ở ba vị trí đầu tiên.

Previous post Giải đấu nhiều bàn – Multi table
Next post Giải đấu vệ tinh – satellite tour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *