Đừng để những lá bài “bốc mùi”

Trong tất cả bài nói chuyện về bạn sẽ raise bao nhiêu trước flop, chúng ta không có nói gì về lá bài bạn đang giữ bởi vì kích thước raise thì không liên quan gì đến bài to hay nhỏ cả. Không có nơi nào trong cuộc thảo luận trước tôi nói bạn raise nhiều hơn với hand bài mạnh cả. Những lá bài chỉ nói cho bạn biết hand của bạn là “chơi” hay “không” mà thôi. Cấu trúc của bàn sẽ nói cho bạn cần raise bao nhiêu để có thể win một pot, cho dù bạn có hit hay không. Bởi vì mục đích của bạn là thu hẹp số lượng đối thủ và dành quyền kiểm soát pot chứ không phải bạn raise vì bạn đang cầm một monster hand.

Kích thước raise của bạn thay đổi dựa vào mục đích của bạn muốn thực hiện chứ không phải dựa vào sức mạnh của hand mà bạn đang nắm giữ. Nếu bạn raise thể hiện sức mạnh của hand của bạn, bài càng to bạn raise càng nhiều thì bạn nghĩ đối thủ sẽ không dễ dàng biết được bạn và đánh bại bạn hay sao.

Khi bạn chơi đúng nghĩa một game poker thì khi bạn raise một hand nó sẽ bao hàm mục đích của bạn. Và hand của bạn thường là sẽ không bị người khác đọc được. Làm cho hand của mình không bị đối thủ đoán trước được là một lợi thế tốt bởi vì kích thước bet trước flop của bạn không kết nối đến sức mạnh của hand nên bạn sẽ dễ dàng thực hiện được mục đích này.

Bây giờ bạn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm raise một hand gắn với sức mạnh của bài nữa nhưng đối thủ của bạn thì sẽ vẫn như thế. Thường thì đối thủ của bạn sẽ rơi vào hai loại, được định nghĩa đại loại như là “dân nghiệp dư” và “dân chuyện nghiệp”. Giờ ta sẽ xem xét từng nhóm.

Đối với những người nghiệp dư:

Đối với những người chuyên nghiệp:

Và khi đó là bạn: chờ phần tiếp

Previous post HJ – Điều chỉnh một cách linh động
Next post Làm chủ Small Stake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *