Đừng cố phân loại đối thủ một cách cứng nhắc

Nhớ rằng, những loại người chơi được phân loại ở trên chỉ dựa trên các chỉ số, không gì là hoàn toàn cả. Rất nhiều người chơi sẽ rơi vào hai (hoặc nhiều hơn) các loại trên. Về cơ bản, bạn chỉ nên dùng nó để biết về phong cách chơi đặc trưng của từng loại.

Xem phần 1 tại đây: https://hocpoker.com/danh-gia-doi-thu-bang-thong-ke-phan-1/

Beyond The Basic Stats

Những chỉ số cơ bản trên rất hữu dụng trong việc ngay lập tức xác định loại đối thủ bạn gặp, sau đó có thể dự đoán cơ bản về hand range của họ, tần suất bluff…Với HUD, bạn có thể đánh giá khả năng mang lại lợi nhuận ở từng bàn chơi ngap lập tức bằng cách nhìn qua các chỉ số cơ bản trên của mỗi đối thủ trên bàn đó. Nếu bạn thấy một người chơi với chỉ số 60/12 và một người chơi khác với chỉ số 49/33 ở một bàn online, bạn nên ngồi xuống ngay lập tức. Và nếu bạn thấy không một ai trên bàn có chỉ số VP$IP lớn hơn 23, hãy tìm bàn khác (hoặc bạn cũng có thể ngồi xuống và steal blind của họ một lúc trong khi tìm bàn khác có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn).

Phần mềm tracker cung cấp nhiều thông tin hơn là chỉ các chỉ số. Nó có thể ghi lại phần trăm 3-bet ở pre-flop, phần trăm c-bet flop, phần trăm fold post-flop…Bạn có thể sử dụng những chỉ số đó để có thêm nhiều thông tin hơn về phong cách chơi của đối thủ.

Ở các phần sau, chúng ta sẽ sử dụng cả các chỉ số cơ bản và một số chỉ số phụ để xác định phong cách của từng người chơi. Quãng đường thực sự còn rất dài.

Ví d

Có thể bạn sẽ bỡ ngỡ khi chưa dùng các chỉ số bao giờ, nhưng đảm bảo bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể chuyển hóa những chỉ số kiểu 24/20 thành một hand range chi tiết. Sau đây là một vài ví dụ ở 6max $1-$2 game để bắt đầu.

Ví dụ 1.

Ba người chơi đầu tiên fold, và bạn open-raise $5 ở BTN với Q8♠. SB với stack $100 (50bb) call. Cô ta có chỉ số 49/26, một Crazy LAG. 49% pre-flop range thường sẽ là:
22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+

98s-65s, 97s-86s, 96s
A2o+, K5o+, Q7o+, J8o+, T8o+, 98o
BB với 100bb stack call. Anh ta có chỉ số 11/9, một nit. Hand range của anh ta thường là:
44+, ATs+, KTs+, QJs
No suited connectors
AJo+, KQo
Flop Q94♣ . SB donk-bet $10 vào $15 pot. BB fold. Cách xử lý tốt nhất của bạn là gì ?
Bạn dường như có bài mạnh hơn SB, pre-flop range của cô ta rộng, cô ta có thể cầm top pair với kicker yếu hơn của bạn, middle pair, straight draw, bottom
pair… Bạn nên commit với top pair ở đây, kể cả kicker của bạn dường như không được tốt lắm. Nếu bạn call bet, pot sẽ là $35 và cô ta sẽ còn $90 stack, bạn nên raise flop và sẵn sàng call all-in. Bạn sẽ thấy người chơi như vậy sẵn sàng all-in với rất nhiều weak hand.
Mặt khác, ví dụ với flop như cũ Q94♣, SB check, BB check, và bạn quyết định bet $10. SB call, và BB check/raise $40. Đây là một tình huống hoàn toàn khác. Equity của bạn cực kỳ thấp, trong khi BB lại cầm full-stack. Pre-flop range của BB đã rất chặt rồi, mà anh ta lại check/raise ở đây, thì check/raise range sẽ cực kỳ mạnh. Board thì rất dry (có rất ít draw) nên anh ta dường như sẽ không semibluff với draw (nit sẽ thường call với TJ sau khi có một bet và một call). Hand anh ta cầm có thể là top pair/kicker tốt hơn của bạn, set, thỉnh thoảng có thể là AA hoặc KK. Quyết định tốt nhất ở đây dành cho bạn nên là fold.

Ví dụ 2.

Effective stacks là $200. Một Solid TAG 22/20 open-raise $7 ở MP. CO fold, bạn ở BTN có AT♥. SB là một setminer với 9/8. BB 63/9 là một Totally Clueless. Hand của bạn đủ mạnh đối với range của Solid TAG, và bạn có vị trí. Setminer có khả năng lớn là fold, nhưng bạn muốn totally clueless tham gia vào pot. Nên bạn quyết định flat call. SB fold, và BB call. Flop A62♥. BB check, MP bet $15 vào $22 pot. Bạn nhìn qua chỉ số c-bet của anh ta, 89%, nên hand range của anh ta sẽ khá rộng. Anh ta có thể c-bet với pocket pair thấp hơn AA, top pair với kicker lớn hơn hoặc bé hơn của bạn, hoặc air. Và ở đây, bạn cũng không muốn totally clueless fold, cô ta có thể có hand yếu hơn bạn như A2-A9, underpair, middle pair, hoặc bottom pair. Bạn quyết định flat call và xem diễn biến ở turn. BB cũng call. Turn 3♠. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận một số tình huống khác nhau. Nếu BB check và TAG bet khá lớn, khoảng 3⁄4 pot hoặc hơn, bạn có hai lựa chọn khá tốt ở đây. Một là, bạn có thể fold với một sự chắc chắn là bài của bạn không phải là mạnh nhất. Thông thường, TAG sẽ không bet turn với bài yếu hơn AT khi đối đầu với 2 người chơi. Trong khi range c-bet của anh ta là khá rộng, anh ta sẽ ít khi tiếp tục c-bet ở turn (second barrel) với hand yếu hơn top pair. Một strong bet 3⁄4 pot trở lên ở turn thường sẽ là top pair/good kicker hoặc lớn hơn, set, có thể straight (khả năng rất thấp nhưng không phải là không thể, anh ta bet flop với 45 và hit gutshot ở turn). Anh ta sẽ gần như không bluff với air, và anh ta sẽ thường check turn để control pot với top pair/weak kicker. Tuy nhiên tình huống này có vẻ thấp vì anh ta sẽ thay đổi cách chơi bởi BB là một người chơi tồi. Nên anh ta cũng có thể sẽ bet khi có Ax ở đây. Do đó, lựa chọn khác của bạn đó là flat call với tinh thần sẵn sàng fold ở river nếu TAG tiếp tục bet (Ở đây mặc định rằng TAG sẽ không bluff thường xuyên hoặc bet với weak Ace ở river ).

Mặt khác, nếu BB check turn và TAG check, bạn nên bet. TAG check turn thường là dấu hiệu của việc bỏ cuộc, và nó có nghĩa rằng bạn dường như có hand tốt nhất. Và đương nhiên bạn sẽ không muốn đối thủ được xem free card. Bạn nên bet vì lợi nhuận. BB thường call với hand yếu hơn của bạn, cô ta là mục tiêu chính của bạn. Và nếu cô ta call turn, TAG fold, bạn cũng nên bet river vì lợi nhuận.

Ví dụ 3.

Effective stacks là $200. EP và MP fold, bạn open-raise $7 ở CO với 87♣.BTNvàSBfold,BBcall. Côtacóchỉsố15/11,ởgiữaNitvàNitty
TAG. 15% pre-flop range tương đương với:
22+, A7s+, KTs+, QTs+

JTs-T9s, J9s
ATo+, KQo
Flop 763♠. BB check, bạn bet $11 vào $15 pot, cô ta check/raise $44. Bạn quyết định thế nào ?

Bạn có top pair, nhưng đó là chỉ là top pair yếu, và đối thủ thì đánh chặt. Range check/raise của cô ta chỉ có thể là over pair và set. Bước đi mặc định của bạn ở đây là fold.

Xem tiếp phần 3: Barreling – Nguyên tắc để Continuation Betting (C-bet)

Previous post Đánh giá đối thủ bằng thống kê – Phần 1
Next post Barreling – Nguyên tắc khi Continuation Betting (C-bet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *