Điều gì giúp bạn steal thành công

Hầu hết người chơi, ít hay nhiều lần đều cố bluff một calling station player. Nhớ rằng, bạn không thể steal pot nếu đối phương không bao giờ fold.
Sau đây là một số yếu tố cơ bản giúp bạn thành công hơn trong việc steal:
Vị trí.

 Deep stack.
 Càng ít người tham gia vào pot càng tốt.
 Đối thủ là người chơi yếu.
 Hình ảnh của bạn trên bàn.
Nếu bạn có đủ các yếu tố trên, bạn có steal equity đủ lớn để xem xét việc steal. Nếu không có các yếu tốt trên, bạn không nên steal, thậm chí nên fold các hand trung bình như suited connectors.
Dưới đây là một vài ví dụ:

1. Vtrí:

6max $1–$2 online game: Bạn cầm 76♣ với $200 (100bb) stacks ở BTN. Người chơi trên bàn đánh khá tốt. Một player trước bạn raise $6. Steal ở đây với 76♣ là hoàn toàn có thể, và bạn quyết định 3-bet $24. Đối thủ call và check ở flop. Bạn bet $35, sau khi suy nghĩ một lúc, đối thủ fold.

Trong một số tình huống, đối thủ hoặc small blind có thể 4-bet bạn. Nhưng nếu những tình huống đó không xảy ra thường xuyên, bạn vẫn có profit từ việc steal như vậy. Và nhớ rằng, hy vọng hit strong hand với 76♣ ở flop chỉ là backup plan, kế hoạch chính của bạn vẫn là steal.

Bây giờ giả sử bạn vẫn cầm 76♣ nhưng không có vị trí. Bạn open-raise 6$ ở UTG. Cut-off call. Flop được chia và bạn miss hoàn toàn (nhớ rằng hầu hết thời gian (khoảng 2/3 số lần) bạn sẽ miss flop). Bạn quyết định c-bet $12. Đối thủ call. Bạn không biết cô ấy call để bluff ở turn hay cô ấy thực sự có bài ? Bạn có thể tiếp tục bluff c-bet ở turn hoặc check-raise, nhưng như vậy bạn sẽ phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Vì bạn không có vị trí, đối phương sẽ quan sát bạn dễ dàng hơn.

Bây giờ giả sử, đối phương 3-bet $24 ở pre-flop. Bạn có nên 4-bet ? Thỉnh thoảng 4bet sẽ là một phương án tốt, nhưng nếu bạn biến nó thành thói quen, đối phương sẽ nhận ra và khai thác bạn triệt để.

2. Deep stack.

6-max $1–$2 game: Bạn có $400 (200bb), game khá tough, bạn open-raise $6 ở CO với T9♥. Big blind 3-bet $18. Bạn call, lên kế hoạch outplay cô ấy ở post- flop. Flop KJ4♣, bạn có gutshot straight draw. Đối thủ check, bạn bet $30. Cô ấy check-raise all-in. Đến lúc đó bạn mới nhận ra đối thủ chỉ có $60 stack, nên số tiền bạn phải call all-in chỉ là $12. Pot odds là 9:1, bạn có 4 outs, quá dễ dàng để đưa ra quyết định call. Đối thủ show KQ♠. Bạn call all-in với tỷ lệ chiến thắng chỉ là khoảng 14%.

Sai lầm ở đây là ở pre-flop, bạn và đối thủ bỏ ra 9bb mỗi người, đối thủ chỉ còn lại 21bb, nên gần như cô ấy sẽ không bao giờ fold top pair ở flop. Thậm chí ở aggressive game, rất khó để fold second pair nữa là top pair, đặc biệt khi player đi sau thường xuyên float ở flop nếu player thực hiện 3-bet check. Trong những trường hợp như vậy, gần như chắc chắn đối phương sẽ check-raise all-in để có profit về lâu dài. Thực sự không có vấn đề gì khi open raise T9♥ ở CO, nhưng call thêm 9bb để nhìn flop với kẻ chỉ còn 21bb stack thực sự là một thảm họa. Ở đây, chỉ có fold hoặc reraise all-in, và tôi khuyên bạn nên thường xuyên fold.

Bây giờ, giả sử bạn và đối thủ đều có $400 (200bb stack). Bạn open-raise $6 ở CO với T9♥. Big blind 3-bet $18 với KQ♠ .Bạn call, flop KJ4♣. Đối thủ bet $30. Không quan trọng action của bạn là gì, miễn là bạn không fold, sẽ là rất khó cho đối thủ có thể chơi lại bạn. Cô ấy chỉ có top pair mà stack thì deep. Giả sử bạn call $30 ở flop, pot ở đây đã là gần $100. Ở turn nếu đối thủ check, bạn nên bet $70. $70-bet ép đối thủ vào tình thế khó xử khi không có vị trí, chỉ cầm top pair, chưa commit và không biết bạn thực sự có bài hay không. Nếu cô ấy call turn thì ở river sẽ xử lý ra sao khi mới chỉ đặt 1/3 stack vào và có thể sẽ phải đối mặt với 1 cái all- in. Và vì chưa thể xác định rõ bài của bạn nên không thể check-raise, nó quá là rủi ro và chi phí thì là quá đắt chỉ để xác định xem bạn có thực sự có bài hay không. Deep stack làm cho steal trở nên dễ dàng hơn bởi vì đối phương sẽ không muốn rủi ro cả stack của họ.

3. Càng ít người tham gia vào pot càng tt.

6-max $1–$2 online game: Bạn cầm A5♦ ở UTG. Nếu bạn muốn open-raise, hãy xem xét xem khả năng có ai 3-bet bạn không. Nếu ai đó 3-bet, bạn nên fold vì nếu call, bạn đặt mình vào tình thế không có vị trí với một hand tầm trung (giả sử 4bet ở đây sẽ không mang lại profit cho bạn, và cũng bởi vì đối thủ ở stake này thường sẽ chỉ 3-bet với AA-JJ, AK, cũng có suited connectors hoặc các hand khác nhưng sẽ không thường xuyên). Nhớ rằng tỷ lệ bất kỳ đối thủ nào có AA-JJ, AK là 1:30, tỷ lệ 1 trong 5 đối thủ còn lại 3-bet bạn là 1:6. Như vậy, cứ 6 lần bạn raise với small suited ace như A5♦ ở UTG, bạn sẽ phải fold 1 lần mà không được xem flop. Nó thực sự ảnh hưởng rất lớn đến profit của bạn, ở small stake, open-raise A5♦ ở UTG thực sự là leak lớn (lỗi mà nếu bạn không fix, sẽ làm bạn mất tiền dài hạn). Bây giờ giả sử tất cả mọi người fold, đến lượt bạn cầm A5♦ ở BTN. Chỉ với 2 đối thủ còn lại phía sau, tỷ lệ bạn bị 3bet giảm xuống còn 1:15. Càng ít người chơi còn lại, tỷ lệ bạn gặp big hand và bị 3-bet càng giảm.

4. Đối thủ là người chơi yếu.

6-handed online $1–$2 game: Bạn raise $7 ở BTN với A9♥. Big blind 3-bet. Cô ta không phải là người chơi agreesive, như vậy có khả năng lớn cô ta cầm big hand. Bạn nên fold. Bây giờ giả sử bạn raise $7 ở BTN với A9♥, small blind call. Anh ta là người chơi yếu. Flop Q76♣ , bạn có ace-high. Anh ta check, bạn bet $10. Nếu anh ta call, gần như chắc chắn anh ta có ít nhất là top pair, nên bạn cần check turn và sẵn sàng give up, vì người chơi yếu sẽ thường fold flop nếu anh ta không có bài mạnh.

Ngược lại, nếu là đối thủ chơi aggressive, anh ta sẽ 3-bet bạn với rất nhiều loại hand. Hoặc anh ta có thể check-raise bạn với air ở flop. Nhớ rằng, đối thủ aggressive sẽ làm giảm khả năng steal của bạn khá nhiều.

5. Hình nh ca bn trên bàn.

$1–$2 game, 2 giờ vừa qua bạn chơi một vài hand, và không một ai trên bàn nghĩ bạn đang tilt. Bạn open raise $6 ở CO với 54♠. Chỉ có BTN call. Flop KJ9♣, bạn miss hoàn toàn. Bạn check, BTN bet $8, bạn checkraise $24. Cô ấy nghĩ rất nhanh sau đó fold.

Bây giờ, giả sử bạn chơi rất nhiều hand trong 2 giờ vừa qua và vừa bị mất một stack vì bad beat. Bạn open raise $6 ở CO với 54♠. BTN call, flop KJ9♣ .
Bạn check, BTN bet $8, bạn checkraise $24. Cô ta nghĩ rất nhanh và call. Cách mà bạn chơi làm cho cô ta có lý do để call bạn dễ dàng hơn. Bạn sẽ không biết được cô ta có big hand hay chỉ call vì nghĩ bạn chẳng có gì, hoặc call với air để bet big ở turn bởi vì cô ấy mệt mỏi với cách mà bạn thể hiện trên bàn. Dù vì lý do gì, bạn sẽ khó mà win. Thông thường nếu bạn chơi chặt (tight image) thì sẽ dễ dàng cho bạn để steal hơn. Mặc dù, những phong cách khác cũng có thể steal. Ví dụ, bạn all-in vài lần trong một khoảng thời gian ngắn, đối thủ của bạn sẽ đánh chặt hơn ở preflop bởi vì họ không muốn đối mặt với sự hổ báo của bạn.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về steal, nhưng nhớ rằng không có gì là tuyệt đối cả. Ví dụ, bạn có thể steal dễ dàng khi không có vị trí nếu đối thủ của bạn nghĩ bạn có big hand, hoặc bạn có thể dễ dàng steal từ một người chơi aggressive nếu bạn chơi chặt và thể hiện áp lực lên cô ta. Nhưng về cơ bản, steal sẽ dễ dàng hơn khi bạn có vị trí, stack lớn hơn, ít đối thủ còn lại trên bàn hơn, đối thủ đánh yếu, và tight image.

Khi tính toán steal equity, nhớ rằng hầu hết những lần steal thành công là do không ai hit ít nhất là top pair ở flop. Trong những tình huống như vậy, người nào bet trước thường take pot. Nếu bạn chơi trò game of chicken tốt, bạn sẽ có nhiều profit hơn từ steal. Đó là lý do tại sao một good loose aggressive player có thể khai thác một weak-tight player, đặc biệt là trong shorthanded game.

Previous post Stealing
Next post EV – Tiền Tệ Trong Poker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *