UTG – Đi săn Fish

Hero đang ở vị trí UTG. Bàn poker này bao gồm một số tight Regs, những người không chơi bài bậy khi thấy raise từ vị trí đầu, nhưng trong BB có một người chơi rất yếu với chỉ số VPIP/PFR là 56/12, người chơi này hiếm khi fold một hand.

Ở đây, Hero có động cơ để nghĩ rằng nhiều hand có EV âm khi mở pot ra ở những bàn chơi chặt chẽ hơn bây giờ sẽ có lãi do tần suất cao mà anh ta có thể chơi một pot heads-up (chỉ hai người chơi tham gia) với FISH, ở vị trí. Vì vậy, Hero có thể thêm một số hand có khả năng trở thành một đôi tốt hoặc nut trong phạm vi hand của mình.

UTG Fish Hunting

Trong hình ở bên trên, những hand màu xanh nhạt thể hiện những hand sẽ có chỉ số +EV khi săn FISH

Việc bổ sung ATo và KJo là do thực tế là Fish sẽ bảo vệ big blind (BB) với nhiều hand có thể hit tại flop với nhiều đôi thực sự không tốt. Hero có thể trích xuất nhiều giá trị hơn với các hand có thể hit top pair không thực sự tốt so với Fish hơn là với các đối thủ chơi chắc chắn.

22-66 đã được thêm vào vì nếu Hero hit flop một set, Fish có khả năng trả cho anh ta thường xuyên hơn và ở một mức độ lớn hơn so với một đối thủ trung bình. Nói cách khác, những hand này đã có được tỷ lệ cược ngụ ý.

Tỉ lệ cược ngụ ý là tỉ lệ của số chip Hero đã đầu tư để thấy vòng chơi tiếp theo và trung bình anh ta có thể thắng bao nhiêu nếu anh ta hit một hand mạnh. Càng đầu tư ít và có thể win nhiều chứng tỏ rằng Hero đang có một tỉ lệ cược ngụ ý rất là tốt.

98s và 87s sở hữu sự pha trộn của hai điểm mạnh này. Họ có cả tỷ lệ cược ngụ ý tốt và có thể hit đôi tại flop mà thường xuyên thì Hero thực sự có thể value bet lại với phạm vi hand yếu mà FISH thích call tại post-flop.

Những hand như A2s-A9s rơi vào cùng loại như trên và có thể tạo ra nut flush, luôn luôn tốt khi chơi với những hand có tiềm năng hit một nut.

Previous post UTG – Điều chỉnh một cách linh hoạt
Next post Vị trí HJ (High Jack)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *