Chơi trên flop – Chống lại Donkbet

Cách chống lại donk bet nên phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đánh giá của bạn về người Bet. Các loại người chơi khác nhau sử dụng donk bet (nếu họ thực hiện chúng) theo những cách khác nhau.

Xem các phần trước:

  1. CÁCH CHƠI FLOP: https://hocpoker.com/cach-choi-flop/
  2. Size Bet trên flop: https://hocpoker.com/size-bet-tren-flop/
  3. Bet size vs shortstack trên flop: https://hocpoker.com/bet-size-vs-shortstack-tren-flop/
  4. Cbet trên Flop: Khi nào nên Cbet: https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-khi-nao-nen-cbet/
  5. Cbet trên Flop: Bao nhiêu đối thủ tôi đang đối mặt? https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-doi-thu/
  6. Cbet trên Flop: Check Aggressive: https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-check-aggressive/
  7. Cbet trên Flop: Đối phó với CBet: https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-doi-pho-voi-cbet/
  8. Chơi trên flop – Donk Bet: https://hocpoker.com/choi-tren-flop-donk-bet/

Hãy cùng xem một số loại người chơi và xem Donk bet thể hiện điều gì.

1. Người chơi đơn giản yếu đuối. Donk bet từ người chơi này thường có nghĩa là đôi giữa hoặc dưới. Anh ta sẽ không bet hand mạnh hoặc draw bởi vì anh ta muốn bẫy nó, và anh ta sẽ không bluff mà không có gì vì rất dễ dàng để ném hand đi. Anh ấy bet với một hand trung bình để tìm hiểu xem anh ấy ở đâu trước khi anh ấy đầu tư quá nhiều tiền. Phản hồi tốt nhất là raise nhanh, cho phép anh ta biết đó là thời gian để fold.

2. Người chơi trung cấp khá tốt. Donk bet từ người chơi này là rất hiếm và thường có nghĩa là một draw hand. Với một hand mạnh mẽ không có vị trí, người chơi cấp trung sẽ check thay vì Donk bet.

3. Người chơi tốt, hơi tight, aggressive. Đối với hầu hết người chơi trong nhóm này, Donk bet thường có nghĩa là loại hand mà tôi đã mô tả trước đó: bài mua bán và made hand yếu với vài out. Buff hoàn toàn và hand mạnh mẽ có xu hướng bị giấu trong range Donk bet của họ.

4. Người chơi loose hiện đại. Đối với ngày nay, những đối thủ LAG, một trò donk bet chỉ đơn giản là một vũ khí khác trong kho vũ khí của họ. Họ có thể donk Bet với hand mạnh, hand mua bán, hand yếu, và air. Cách tốt nhất để xử lý tình huống là quên rằng bạn là Raiser preflop và chỉ xem xét sức mạnh của bài của bạn so với range có thể của họ và thực tế là bạn sẽ có vị trí. Nếu bạn có một made hand, hãy call và xem những gì xảy ra trên turn. Nếu bạn không có nhưng flop sẽ xuất hiện tốt cho range của bạn, hãy float một chút thời gian và xem liệu bạn có thể lấy pot đi trong turn không.

Ví dụ 4-15. Giai đoạn sớm trong một giải đấu lớn, hầu hết các stack đều sâu, và blind 200/400, với ante 50 chip pot là 1.050 chip. Bạn ở HJ với 45.000 Cầm

fold đến bạn. Bạn đã có rất nhiều bài có thể chơi được trong vài level cuối cùng và hình ảnh của bạn có thể bị loose. Bạn raise lên 1.000, raise tiêu chuẩn ở level này cho bàn của bạn, CO và BU fold và SB, có khoảng 60.000, người chơi aggressive nhất trong bàn trong vài giờ call và BB fold. Pot là 2.850 chip.

Flop ra:

SB donkbet 1.800. Bạn sẽ làm gì?

Với những gì ta biết về phong cách SB, range anh ta donkbet là rộng. Vì bạn đã raise từ HJ, anh ấy có lẽ cũng đưa bạn vào một range khá rộng, và nghĩ rằng flop này đã trượt gần như tất cả range của bạn, ngoại trừ phần có A.
Bạn chắc chắn có thể raise nhưng, call có phần tốt hơn là raise. Bằng cách call, bạn có thể giữ toàn bộ range của mình rộng và phác thảo một range cho bản thân bao gồm những đôi Ax yếu, đôi dưới đôi át, và một số draw sảnh, cũng như float. Range đó đủ lớn để cho phép anh ta tiếp tục bet tiếp ở Turn. Cũng lưu ý rằng hand thực tế của bạn ở gần top range call, vì vậy bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để đầu tư một số tiền trong hand, và tình huống rất +EV cho bạn.

Ví dụ 4-16. Cuối ngày đầu tiên của một giải đấu lớn. Blind 400 và 800, với ante 100 chip pot là 2.100 chip. Bạn ở UTG+2 với

stack của bạn là 70.000 và hình ảnh của bạn rất tight, vì vậy bạn quyết định chơi hơi aggressive và raise lên 2.000. BU, người cũng tight, call 2.000, để lại cho anh ta stack khoảng 60.000. SB fold nhưng BB call, tạo pot 7.300 chip. BB vừa tham gia vào bàn và bạn không có thông tin anh ta. Stack của anh ta bây giờ có vẻ là khoảng 100.000, stack lớn thứ hai tại bàn.

Flop là

BB donkbet 4.500. Bạn sẽ làm gì?

Mặc dù bạn chưa từng thấy BB chơi nhiều hand, nhưng bạn có một chút thông tin về anh ta: anh ta có một stack lớn vào thời điểm này, điều đó có nghĩa là anh ta có nhiều khả năng là một LAG hơn là một người aggressive tight. Điều đó vì những đối thủ LAG có khả năng tích lũy chip nhanh chóng trong ngày đầu tiên chơi. Nó không phải là bằng chứng vững chắc, nhưng nó là tất cả những gì bạn có, vì vậy hãy tận dụng nó.

Trong khi đó bạn có một vấn đề. BB rất vui khi bet vào pot dù phải đối mặt với hai đối thủ mà có lẽ anh ta không biết. Bạn đã raise preflop từ một vị trí tương đối sớm và người call khác có vị trí. Flop rất có thể đã trượt range của bạn, nhưng nó có thể đã kết nối chắc chắn với người call. BB donkbet khi anh ta có thể check và chờ đợi xem hành động. Bạn chỉ có một vài overcard và thùng backdoor, trong khi BB đang thể hiện sức mạnh và bạn không biết gì về BU. Bạn có thể call chống lại BB, nhưng sự hiện diện của một người chơi thứ ba đằng sau bạn. Trong hoàn cảnh này tốt nhất hãy buông tay, nhất là khi có kẻ thứ ba xen vào. Hãy kiên nhẫn và bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn để tham gia.

Phần tiếp:

Chơi Monster Hand trên Flop

Previous post Chơi trên flop – Donk Bet
Next post Chơi Monster Hand trên Flop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *