Cbet trên Flop: Đối phó với CBet

Đối thủ đã raise preflop và bạn call. Bây giờ flop đến và anh ta cbet?
Bây giờ thì sao Phần lớn câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào việc bạn có vị trí hoặc không có vị trí sau khi flop, và những gì bạn biết về đối thủ của mình. Hãy để Lướt qua một loạt các trường hợp và xem bạn nên trả lời như thế nào với Cbet.

Xem các phần trước:

  1. CÁCH CHƠI FLOP: https://hocpoker.com/cach-choi-flop/
  2. Size Bet trên flop: https://hocpoker.com/size-bet-tren-flop/
  3. Bet size vs shortstack trên flop: https://hocpoker.com/bet-size-vs-shortstack-tren-flop/
  4. Cbet trên Flop: Khi nào nên Cbet: https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-khi-nao-nen-cbet/
  5. Cbet trên Flop: Bao nhiêu đối thủ tôi đang đối mặt? https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-doi-thu/
  6. Cbet trên Flop: Check Aggressive: https://hocpoker.com/cbet-tren-flop-check-aggressive/

Trong tất cả các tình huống này, tôi sẽ cho rằng bạn là bạn trong giai đoạn đầu đến giữa của một giải đấu và các stack tương đối sâu.

Trường hợp số 1: Không có vị trí với một hand khá mạnh

Khi cầm một bài như Top pair hoặc second pair trên flop, bạn không thể fold khi đối thủ cbet. Ngày nay, nhiều người chơi sẽ Bet phần lớn các flop, và vì hầu hết các flop đều trượt phần lớn, made hand của bạn thường sẽ rất tốt.
Tuy nhiên, bạn không cần phải aggressive với made hand của mình. Không có vị trí, xu hướng của tôi chỉ là thực hiện kiểm soát pot và call cbet, sau đó tôi có thể chờ đợi và xem những gì anh ta làm trong turn. Đây là một ví dụ điển hình.

Ví dụ 4-7. Giai đoạn đầu của một giải đấu với các Stack sâu. Blind là 50 và 100. Người chơi ở UTG+2 raise lên 250 và BU call, và bạn không biết nhiều về một trong hai người chơi. Bạn cầm

ở BB và call.

Flop

với pot 800 chip. Flop bạn check, người raise Bet 550 và BU fold. Bạn sẽ làm gì? Raise chắc chắn là có thể với TPTK, nhưng nếu anh ấy reraise, bạn sẽ gặp khó khăn. Bạn không thể bỏ hand, nhưng nếu anh ta có overpair hoặc 8, thì bạn tốn rất nhiều chip. Sở thích của tôi là chỉ call và kiểm soát pot. Một điểm quan trọng là vì một A trong hand bạn, chỉ có K ko tốt cho bạn. Mặt khác, không có khả năng draw và bạn có thể giữ pot nhỏ ngay cả khi anh ta tiếp tục bet. Lưu ý rằng nếu anh ta có bài như đôi T, anh ta chỉ có 2 out, và nếu anh ta có một bài như KQ hoặc QJ, anh ta chỉ có 3out, và rủi ro cho 1 lá bài miễn phí rất ít.

Ở đây, một biến thể nhỏ cho thấy khi raise là tốt hơn.

Ví dụ 4-8. Cũng sớm trong một giải đấu với các stack và blind 50 và 100. Lần này bạn có

tại BB. Người chơi ở UTG+2, người có vẻ aggressive hơn mức trung bình nhưng vẫn không phải là một kẻ điên, raise lên 300 và fold đến bạn. Pot này có 450 chip và chi phí 200 để call, vì vậy bạn có thể nhận được pot odd 2,25:1, và có Ante, call dễ dàng. Hiện tại pot 650 chip, bạn headup và không có vị trí

Flop là

cho bạn TPTK. Bạn check và người raise bet 400. Nên làm gì?

Không giống như ví dụ trước, cách chơi tốt nhất ở đây là raise và cố gắng kết thúc ngay bây giờ. Trong ví dụ trước, K là lá bài duy nhất có thể khiến bạn sợ hãi. Nhưng trong hand này, bạn sẽ rất không vui khi thấy K, Q hoặc J ở Turn, tất cả đều có thể mang lại cho đối thủ một đôi lớn hơn. Ngoài ra, bất kỳ lá cơ nào cũng có thể hoàn thành một flush draw, K, Q, J,8,7,6 có thể hoàn thành sảnh, và thậm chí 9 có thể tạo trip. Đó là một số lượng lớn các lá bài bài đáng sợ, vì vậy, điều quan trọng là phải hành động ngay bây giờ trong khi chắc chắn rằng bạn có trong hand tốt nhất. Raise lên 1.000 và hy vọng sẽ thắng pot ngay bây giờ.

Trường hợp số 2: Không có vị trí và không có gì

Khi bạn call preflop không có vị trí và trượt flop, cách chơi mặc định của bạn là check và fold với cbet. Float (call mà không có hand với ý tưởng cướp pot tại Turn) là quá khó khi bạn phải hành động trước. Tuy nhiên, có những tình huống mà bluff cũng ổn. Dưới đây là một ví dụ.

Ví dụ 4-9. Giai đoạn đầu trong giải đấu với các Stack sâu và Blind 50 và 100. Người chơi ở MP, có vẻ hơi tight, raise lên 275. Bạn call ở BB với

tạo pot 600 chip. Flop là

Bạn check và đối thủ bet 380. Bạn làm gì?

Không có câu trả lời thực sự sai ở đây, mặc dù fold có vẻ đặc biệt tight. Call và xem turn là hợp lý.

Tuy nhiên, tôi thích đang raise lên khoảng 1.000. Flop king-high dry là flop chính cho người raise tiếp tục cbet bởi vì nó khó khăn cho bất cứ ai để đánh chúng. Đối thủ có thể nghĩ rằng bạn đã trượt, và có khả năng anh ấy cũng trượt. Vì vậy, thay vì chơi không có vị trí, hãy check/raise giá rẻ và cố gắng thắng pot ngay bây giờ. Nếu anh ta reraise, bài của bạn có thể fold, và nếu anh ta call, bạn sẽ kết thúc hand trừ khi hit gì đó ở turn

Trường hợp số 3: Ở vị trí có hand tốt.

Hand tốt, tôi đã nói về bất cứ thứ gì từ monster hand cho đến đôi trung bình. Có vị trí và đối mặt với cbet, cách chơi mặc định của bạn là chỉ call. Với khả năng cầm hand rất mạnh, bạn có thể call để giữ đối thủ trong hand. Lý tưởng nhất là bạn muốn anh ấy cải thiện ở turn sang một hand mà vẫn là tốt thứ 2. Chỉ với bài có đôi, giống như overpair hoặc top pair nào đó, bạn nên call bởi một số lý do:

1. Để giữ toàn bộ range của đối thủ trong hand.
2. Để giấu sức mạnh của bài của bạn.
3. Để cho phép anh ta bet 2 lần bluff bằng một hand, anh ta sẽ fold khi bị raise trên flop.

Trong khi call là chơi mặc định, bạn sẽ raise trong một số tình huống và cố gắng kết thúc ngay bây giờ. Những tình huống này thường phát sinh khi bạn có Top pair yếu hoặc overpair lại dễ bị tấn công bởi lá bài cao và lá bài có thể hoàn thành draw. Đây là hai ví dụ.

Ví dụ 4-10. Đầu giải đấu lớn, các Stack sâu xung quanh, và Blind là 100 và 200. Người chơi ở MP, người mà loose và aggressive kể từ khi bắt đầu chơi, raise lên 575. Bạn có

call tại BU và 2 người chơi ở blind fold. Pot là 1.450 chip. Flop là

Người chơi ở MP c-bet 850. Bạn làm gì?

Cách chơi tốt nhất là chỉ call. Bạn có một hand tốt, top pair với kicker tốt thứ hai. Bạn đang dẫn gần như toàn bộ range của đối thủ, và việc call giữ cho tất cả range đó tồn tại và đến turn, bạn chỉ có một lá bài lớn để lo lắng: A. Ở đó, chỉ có một cơ hội nhỏ để có draw sảnh trên board này, nhưng có hai lá tép. Vì vậy, bạn có thể cung cấp cho đối thủ một lá bài miễn phí để hit thùng, nhưng đó chỉ là một cơ hội nhỏ và điều đó không nên chi phối lối chơi của bạn. Hai là lá tép thực sự giúp bạn theo một cách quan trọng: đối thủ có thể diễn giải call của bạn như có thể đại diện cho draw. Khi nếu lá tép không xuất hiện trong turn (có khả năng), anh ấy có thể nghĩ rằng range tổng thể của anh ấy mạnh hơn và của bạn yếu hơn.

Điểm cuối cùng là anh ấy là một người chơi aggressive, điều đó có nghĩa là khả năng anh ấy bet tiếp tại turn là lớn. Bằng cách call thay vì raise, bạn đã gửi một thông điệp rằng bet buff tiếp ở turn (double barrel) có cơ hội thành công.

Ví dụ 4-11 Điều kiện tương tự như các ví dụ trước, với hầu hết người chơi có Stack sâu và blind là 150 và 300. Người chơi ở UTG+2, ở giữa mức loose/tight, raise lên 750, bạn có

và call ở CO, và những người chơi còn lại fold. Hiện tại pot 1.950 chip. Flop là

và đối thủ bet là 1.200. Bạn nên làm gì?

Không giống như trường hợp trước, bạn nên raise và cố gắng để giành được pot ngay bây giờ. Bạn có top pair với một kicker vừa, nhưng có nhiều lá bài có thể đến turn sẽ khiến bạn không thoải mái. Bất kỳ quân A hoặc K nào cũng có thể nguy hiểm; bất kỳ lá cơ nào cũng có thể hoàn thành thùng; một số lá bài trung bình và thấp có thể hoàn thành sảnh. Vì vậy, bằng cách call, bạn có thể phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn trên vòng chơi tiếp theo. Nhưng việc raise sẽ giúp đơn giản hóa mọi quyết định trong tương lai và thắng pot ngay bây giờ cũng không phải là một kết quả tồi.

Trường hợp số 4: vị trí nhưng không có gì.

Chỉ vì trượt flop không có nghĩa là bạn phải bỏ cuộc. Cbet là phổ biến trong trò chơi ngày hôm nay, và vì hầu hết các hand đều trượt phần lớn các flop, nên nhiều bet chỉ đơn giản là bluff. Một cách để chống lại là chỉ cần call khi có vị trí, cho dù bạn có trúng bài hay không. Cách chơi này gọi là float (chơi linh hoạt), và nó thực sự chỉ là khắc tinh của cbet: một trò buff giá rẻ. Khi lá bài turn xuất hiện, Raiser sau đó phải quyết định xem anh ta có muốn bet tiếp (khi không có gì) hay fold. Float không chỉ đơn giản là bluff; Nó cũng là một phần cần thiết của một chiến lược tổng thể tốt. Nếu bạn chủ yếu call cbet với những hand mạnh, bạn cần call ít nhất một lần trong khi không có gì để giữ cho range call của bạn phần nào cân bằng.

Những hand tốt nhất để float là những cũng tốt cho cbet, bao gồm:

1. Flop có A.

2. Flop khô với một lá bài cao duy nhất.

3. Flop có 1 đôi

Lưu ý rằng đây là những flop người Cbet có khả năng bet nhiều nhất kể cả không có gì, vì vậy một người float sẽ có cơ hội thắng cược cao nhất.

Nếu bạn float flop và đối thủ sau đó check turn, thì đó thường là một dấu hiệu cho thấy anh ấy đã bỏ cuộc và bạn sẽ thường xuyên giành chiến thắng bằng cách Bet vào thời điểm đó. Một thao tác hiệu quả khác là delayed float, nơi bạn check turn sau khi anh ta check, sau đó bet river nếu anh ta check tiếp. Bằng cách bỏ qua cơ hội để bet turn, bạn cho ấn tượng về một bài có giá trị mà không quá lo lắng về sự xuất hiện của lá bài river.

Nếu ta so sánh float với cách chơi raise khác trên flop, ta có thể thấy lý do tại sao nó lại là một chiến lược phổ biến. Cho dù bạn raise flop hoặc call flop và bet sau khi Check turn, bạn đã đầu tư gần như cùng số tiền vào số tiền bluff của mình.

Nhưng float cho phép bạn đầu tư số tiền đó với nhiều thông tin hơn, cụ thể là đối thủ đã check turn. Nhưng nếu anh ta bet tiếp turn (double barrel), bạn có thể fold chỉ với chi phí call flop mà thôi.

Float là hiệu quả nhất nếu bạn đã thiết lập một hình ảnh tight.

Phần tiếp:

Chơi trên flopDonk Bet

Previous post Cbet trên Flop: Check Aggressive
Next post Chơi trên flop – Donk Bet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *