Cấu Trúc Bàn Poker 6 Max

Một Bàn Poker 6 Max Sẽ Bao Gồm:

UTG – Under The Gun: Vị trí thứ 3 trước button. Là vị trí hành động đầu tiên trong 6 max game.

HJ – Hi-Jack: Vị trí thứ 2 trước button.
CO – Cut-Off: Vị trí nằm phía trước button.

BU – Button: Vị trí nằm phía trước blind và luôn luôn hành động sau tại post-flop.

SM – Small Blind: Vị trí nằm ngay phía sau button.

BB – Big Blind: Vị trí thứ 2 sau button.

Những tên này khá phổ biến cho các định dạng 6-max. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy HJ được gọi là ‘MP’ (Vị trí giữa) Ngoài ra thực sự không có bất kỳ biến thể nào.

Một lỗi phổ biến mà người chơi mới có thể mắc phải là thỉnh thoảng nhắc đến vị trí của mình là UTG trong một game có ít hơn 6 người chơi và sau đó chơi như thể anh ta đang ở trong một 6 max game. Luôn nghĩ về những vị trí sẽ liên quan đến button và bạn sẽ không bao giờ sai. Nếu bạn đang chơi ở bàn chỉ có 4 người, bạn không bao giờ là UTG. Chỗ ngồi đầu tiên để hành động là CO do trước BU và cứ thế như vậy mà xác định vị trí khác.

Việc chuẩn hóa các vị trí theo cách này dễ dàng hơn nhiều để loại bỏ bất kỳ sự nhầm lẫn nào nếu bàn giảm xuống dưới 6 người chơi. Khi Hero đang chơi ở một bàn thiếu người chơi, anh ta chỉ cần nhìn vào chỗ ngồi của mình liên quan như thế nào đến BU và chơi tương ứng. Chơi Heads-up (nơi chỉ có hai người chơi) là ngoại lệ độc nhất không áp dụng được quy tắc này.

Từ thời điểm này trở đi, khi tôi đề cập đến một vị trí, nó sẽ luôn ở dạng rút gọn này. Mỗi tên vị trí khi được đề cập đến sẽ luôn liên quan đến BU.

Previous post Mở Pot – Open raise các vị trí
Next post Phân Loại Những Hand Bắt Đầu Chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *