Cách tính Pot odd

Trong poker, tôi hiếm khi cố gắng thực hiện các tính toán EV như trong phần trước.

Thay vào đó, tôi sử dụng một phương pháp ngắn gọn dựa trên pot odd. Pot odd là tỷ lệ của pot so với số tiền cần thiết để call cược. Trong ví dụ trước, pot là 12.400 chip và tôi cần 6.000 để call lần bet cuối cùng, vì vậy pot odd của tôi là 2.07:1.

Công thức: 2.07 = 12.400/6000

Pot odd lớn có nghĩa là tôi được bồi thường tốt nếu hit hand và chọn call khi đang ở cửa dưới. Pot odd thấp có nghĩa là ngược lại.

Tại bàn, để giải quyết vấn đề như ví dụ trước, tôi so sánh pot odd được đưa ra với odd trong hand tôi. Nếu pot odd đưa ra lớn hơn pot odd của hand, thì nó có thể có lãi để call. Nếu nhỏ hơn, thì tôi không được cung cấp đủ pot odd và nên fold.

Trong ví dụ trước, tỷ lệ bài tại river là 4,1:1. Odd trong hand của tôi: 4.1 = 37/9 trong đó

  • 37 là số lượng lá bài không tạo thùng
  • 9 là số lá bài tạo thùng. Pot odd nhỏ hơn odd trong bài của tôi, vì vậy tôi nên fold. Trong trường hợp đó, pot chỉ không cung cấp đủ lý do cho rủi ro của tôi. Đó là kết luận tương tự khi đạt được bằng cách tính toán chính xác EV, nhưng dễ hơn nhiều.

Tính EV khó quá trong bàn poker. Ta cần cách tính dễ hơn là so Pot odd và Odd (odd là tỷ lệ hít thùng sảnh, hit đôi, pot odd là tỷ lệ chip trên bàn)

Previous post Expected Value – Giá trị kỳ vọng
Next post Implied odd – Pot odd tiềm năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *