Cách chơi QQ (Hand loại 2) tại Pre-flop

QQ thường khó chơi hơn KK. Có 2 điểm chính:

1. Bị nhiều hand cho ăn hành hơn – AA, KK thay vì mỗi AA
2. Chỉ thắng AK một chút
3. Ít hand mà mình dominate

QQ không phải là hand bạn sẽ muốn allin toàn bộ chip khi stack vẫn còn lớn. Tuy nhiên, không có nghĩa bạn sẽ chơi thận trọng quá mức. Hãy xem một số ví dụ

Ví dụ 3-4. Tour ở giai đoạn đầu. Blind 100/200 và bạn tại BU với stack 27.000 và M=90 (135BB). Bạn cầm

hình ảnh của bạn bình thường, chơi chủ động và thận trọng. 3 player đầu tiên Fold, player thứ 4 ở MP raise 550. Đối thủ này chơi khá Aggressive và stack 36.000 (M 120 – 180bb). Những player ở seat 4-6 Fold hết.

Đôi Q là hand mạnh và chơi tốt với range của đối thủ, vì thể 3bet lên khoảng 1.300 là ổn và là cách chơi tiêu chuẩn trong tình huống này. Cách chơi khác là chỉ call, cách chơi khá tiểu xảo. Cũng bởi bạn sẽ không muốn lâm vào thói quen chỉ call với đôi nhỏ, suited connector, bằng cách cho một số hand rất mạnh vào trong range call, bạn khiến mình trở nên khó đoán hơn. Vì thể call ở đây với 20% số lần (tức bạn sẽ call với QQ 1 trong 5 lần) sẽ đa dạng hóa Range của bạn hơn.

Giả sử bạn 3bet lên 1300. SB fold nhưng BB là player chơi rất tight, lớn tuổi với stack 22.000 4bet lên 3.500 rồi player raise đầu 5bet lên 7000. Bạn nên chơi như thế nào?

Lúc này, tốt nhất trốn thôi. Người chơi ở BB cầm hand như AK, KK, AA và bạn chỉ có 40% Equity vs Range này. Người chơi raise đầu tiên range sẽ khó đoán hơn, nhưng có thể rất hẹp dựa theo hành động và vị trí của họ. Chơi toàn bộ chip khi bạn vào tình huống cửa dưới trong giai đoạn đầu của giải đấu không phải là cách chơi bạn nên làm. Bởi giai đoạn đầu của giải đấu bạn có nhiều cách để xây chip với rủi ro thấp từ các player chơi yếu. Việc allin sẽ làm bạn bị loại khởi giải đấu phần lớn thời gian, và thực tế là việc nhân 3 số chip không giá lắm lúc này. Hãy Fold

Ví dụ 3-5. Bạn ở giai đoạn giữa giải đấu. Table 9 người. Blind 1000/2000 ante 200, tiêu chuẩn raise mở pot trong table lúc này là 4400-4800. Bạn là người thứ 3, mở bài thấy

Bạn chơi ở table khoảng 1h và không có nhiều bài để chơi, table nghĩ bạn là tight player. Stack của bạn 72.000, M 15 (36bb). Những player khác trên table có stack từ 20.000- 200.000

Với stack khá nhỏ, QQ là bài bạn không muốn Fold. Bởi vì vấn đề stack, đối thủ đang nghĩ bạn chơi với range khá rộng dù thực tế bạn chơi không nhiều hand, vì thế range đối đầu với bạn cũng sẽ rộng hơn bình thường. Không có cách nào để bạn có được thông tin chính xác về bài đối thủ cầm trước khi bạn pot commit, vì thế việc của bạn là chơi theo hướng bạn sẽ có thể chơi hết chip.

2 player đầu tiên Fold đến lượt bạn. Rõ ràng bạn sẽ cần tăng size raise, lúc này size tốt là 5000. Lớn hơn 4800 nhưng không quá lớn, nó giống như bạn sẵn sàng chơi toàn bộ chip sau đó.

Bạn raise 5000. Tất cả fold đến player chơi tight ở BU call. SB fold. Người chơi ở BB với stack 200.000 là player rất Aggressive 3bet lên 13.000. Pot lúc này 25.800 Tình huống này gần như lý tưởng cho bạn. Người chơi ở BU phần lớn có hand yếu hơn bạn, đối thủ có vẻ cầm đôi trung bình và bài broadway. BB có hand tốt nhưng range của đối thủ sẽ khá rộng bao gồm nhiều hand bạn có thể thắng.

Vì thế, bạn muốn reraise. Size 4bet bình thường sẽ là 30.000-33.000, nhiều hơn 2 lần nhưng nhỏ hơn 3 lần lượng raise của đối thủ. Bất cứ lượng raise nào sẽ làm bạn đầu tư vào 1 nửa stack, dẫn đến bạn commit vào pot. Nên allin là lựa chọn tốt nhất. Bạn có hand mạnh và stack nhỏ, đây là kết quả tốt cho bạn mặc kệ đối thủ call hoặc fold. Bạn allin. BU fold nhưng BB call và show

Bạn thắng pot, stack tăng lên hơn 150.000

Phần tiếp: Cách chơi đôi trung bình (Hand loại 3: JJ,TT,99,88)

Tham khảo phần trước: Cách chơi đôi lớn AA, KK, QQ (Hand loại 1) tại Pre-flop

Previous post Cách chơi đôi lớn AA, KK, QQ (Hand loại 1) tại Pre-flop
Next post Cách chơi đôi trung bình (Hand loại 3: JJ,TT,99,88) tại Pre-flop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *