CÁCH CHƠI PREFLOP

Ta sẽ bắt đầu ở phần này với cách chơi tại Preflop, tập trung vào 2 mục tiêu chính:

1. Hand sẽ chơi như thế nào dựa vào stack size, vị trí và những thông tin bạn biết về xu hướng chơi của đối thủ?
2. Bạn sẽ muốn bet bao nhiêu?

Ta sẽ nói về từng loại hand khác nhau từ hand mạnh nhất như đôi Át đến đôi 2 rồi các bài dạng đầu cơ như suited connector. Mỗi loại bài có một vấn đề riêng, ta sẽ thảo luận qua các ví dụ.

Phần này sẽ thảo luận khoảng 30% số lượng hand khởi đầu, kể cả nếu bạn muốn chơi theo kiểu LAG bạn cũng không nên chơi nhiều hand hơn mức này, trừ khi bạn ở BU hoặc có pot odd rất tốt khi ở BB

Lượng bet cũng rất dễ áp dụng theo tiêu chuẩn: Nếu bạn muốn raise hãy raise lên 3bb. Trong game hiện đại thì bạn có thể raise nhỏ hơn là 3BB. Ta sẽ phân tích những lợi và hại của việc raise nhỏ và lớn.

Giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết

Lượng bet tại Preflop

Previous post Range của Range
Next post Cách chơi preflop tại các giải đấu: Lượng bet tại Preflop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *