CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURN

Sau flop nhưng trước river là turn. Khi lá bài turn đến bạn đã nhìn thấy 6 lá trong tổng số 7 lá bài để tạo thành bộ bài. Thêm nữa chỉ còn 1 lá bài nữa được chia ra ở river, có vẻ người đang dẫn vẫn tiếp tục dẫn ở đây, và trong nhiều trường hợp có thể đã đóng hòm (drawing dead). Tuy nhiên, người dẫn thể hiếm khi chắc chắn về điều đó.

Phần trước:

Điều này có nghĩa là nếu đối thủ đang có draw, anh ta chỉ có 1/2 cơ hội để mua ra, và bất kỳ lượng bet nào có kích thước hợp lý sẽ không cho anh ta pot odd thích hợp để chơi tiếp, và một người chơi có draw sẽ cần phải dựa vào implied odd để chơi tiếp.

Trong giải đấu, các vấn đề pot commit cần phải được xem xét cẩn thận. Nếu người chơi bắt đầu với M từ 20 đến 40 và có hành động bet cả preflop và trên flop, turn có thể commit một hoặc cả hai người chơi vào pot. Do đó, bet turn thường có để chuẩn bị cho việc allin trên river.

Lá bài turn cũng có thể hoạt động như một scare card, điều mà tôi đã gặp phải trong cuộc thảo luận về trò chơi preflop và flop. Scare card chỉ đơn giản là một lá bài có khả năng thay đổi người dẫn trong ván bài. Khi một Scare card xuất hiện, một trong hai người chơi có thể sử dụng nó làm lợi thế của họ. Trái ngược với Scare card là non-scare card là lá bài không có khả năng thay đổi bài của người chơi.

Phần tiếp:

CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURNKhi nào bet turn

Previous post Chơi Draw Hand trên Flop
Next post CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURN – Khi nào bet turn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *