CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURN – Khi nào bet turn

Có rất nhiều lý do để Cbet turn. Bạn có thể value bet, có thể Bet để bảo vệ bài của bạn khỏi draw, có thể Bet là bluff hoặc có thể Cbet chỉ vì dường như không ai khác có hứng thú với bài. Những thể loại này không phải là loại trừ lẫn nhau; đôi khi Cbet có thể chứa các yếu tố của tất cả các loại này. Hãy cùng xem các lý do để thực hiện một số bet tiêu chuẩn và xem xét một hoặc hai ví dụ về mỗi ví dụ.

Phần trước: CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURN

Khi Bet tiêu chuẩn

Lý do số 1: Bet để value.

Value bet là trường hợp đơn giản nhất để bet turn. Bạn có một made hand từ một đôi tốt đến Monster Hand và tin rằng bài của bạn là tốt nhất ngay bây giờ. Nếu bạn đúng, đối thủ chỉ còn một lá bài để thay đổi thành hand chiến thắng. (Ngay cả khi anh ta có một thứ gì đó giống như một combo draw sảnh thùng, anh ta chỉ có 15 lần hit và 31 lần trượt) Vì vậy, Bet để có thêm tiền trong pot.

Bạn nên Bet lớn cỡ nào? Nói chung, tùy thuộc vào stack size, sức mạnh bài của bạn và ước tính của bạn về bài của đối thủ, nó phải ở khoảng 2/3 – full pot. Ta hãy xem cách tất cả các yếu tố này tương tác.

1. Kích thước stack là yếu tố quan trọng. Nếu bài của bạn rất mạnh và các stack không sâu, thì bạn nên đặt kích thước cbet của mình để Bet toàn bộ tại river không phải là một số tiền quá lớn.
Giả sử, ví dụ, lá bài turn đã đến và bạn có sảnh trên board rainbow. Pot là 20.000 chip và stack hiệu quả là khoảng 90.000. Bet 1/2 pot cho anh ta pot odd hợp lý hấp dẫn để call và nếu anh ta call, bạn sẽ đi đến river với pot chip 40.000 trong khi stack hiệu quả còn lại là 80.000. Vì vậy, để đưa anh ta vào allin, bạn sẽ phải bet gấp đôi pot, một overbet khá lớn.

Nếu bạn bet ba phần tư số tiền vào lượt (15.000) và anh ta call, số tiền đó sẽ là 50.000 chip và sẽ còn 70.000 để Bet. Bây giờ là allin 70.000 chỉ là một khoản tiền quá nhỏ, cho anh ta cơ hội tốt hơn để call. Điểm quan trọng là một tăng lượng khi bet turn có thể khiến cho việc allin tại river trở nên ít đe dọa hơn.

2. Nếu bài của bạn không phải là một Monster Hand, thì việc allin tại river không là một sự cân nhắc chính. Bạn có hai đôi và nghĩ rằng đối thủ có khả năng có Top pair hoặc draw thùng, nhưng có một số cơ hội anh ta đã đánh bại bạn bằng set. Trong trường hợp này, bet đơn giản 1/2 pot hoặc thậm chí ít hơn một chút là phù hợp hơn.

Ví dụ 5-1. Blind 300 và 600, với ante 75 chip, cho pot là 1.575 chip. Stack ban đầu của bạn là 60.000, với M là 38 (100 bb). Bạn ở UTG+2 cầm

raise lên 1.600, Co call (stack khoảng 70.000) và BB (khoảng 82.000). Pot là 5.775 chip. Flop

Cho bạn set bé nhất. Hand của bạn có lẽ là tốt nhất và ngụy trang tốt. BB check, bạn thực hiện cbet 4.000, CO call và BB fold. Pot là 13.775 chip.

Tại thời điểm này, đối thủ vẫn có một range rộng. Anh ta có thể có một Q với một kicker ổn (một cái gì đó từ AQ xuống đến QT), draw mua thùng, một đôi ở giữa (JJ, TT hoặc 99) hoặc 88. Anh ta cũng có thể có đôi dưới 8, mặc dù điều đó ít có khả năng, và có một số cơ hội anh ta float khi có vị trí, và cũng có một cơ hội rất nhỏ rằng anh ta có set tốt hơn. Hai đôi rất khó có khả năng trên board này, và chỉ có thể có sảnh khe.

Turn ra

một lá bài tốt cho bạn. Nếu anh ta có một bài như KQ, anh ấy sẽ nghĩ rằng nó tốt nhất. Vì vậy, bet một lần nữa để có thêm chip từ các hand Qx và hand mua thùng. Ngoài ra, lưu ý rằng ngay bây giờ pot chưa đến một phần tư stack của bạn và tỷ lệ % nhỏ hơn trong stack của anh ta, do đó, việc Cbet để thiết lập tình huống allin ở river là không thể. Vì vậy, lượng bet tốt là 8.000 đến 9.000, khoảng 2/3 pot. Nếu anh ta có Qx tốt, anh ta sẽ khó có thể fold được với giá đó. Nếu bài của anh ta là draw, anh ta sẽ có thể thuyết phục bản thân rằng stack còn lại đủ lớn để cung cấp cho anh ta implied odd. Nhưng 2 out trong số đó sẽ cho bạn cù lủ. Vì vậy, draw mua thùng của anh ấy không tốt như nó thể hiện.

Lưu ý rằng check ý tưởng check-raise một bước đi tốt. Co có thể quyết định chơi kiểm soát pot với một đôi Q, và nếu anh ta có draw, anh ta có thể rất vui khi thấy một lá bài miễn phí.

Ví dụ 5-2. Blind 50 và 100, stack của bạn là 21.000 tạo ra M khoảng 140 (210 bb). Bạn cầm

ở BB và mong đợi được fold hand nhanh chóng. Tuy nhiên, ba người chơi đầu tiên fold và người chơi ở MP Limp, CO và BU cũng Limp, SB và bạn check và xem một hand miễn phí. Ba người chơi khác đều có stack bắt đầu gần với bạn và pot là 450 chip.

Flop là

Bạn đã có hai đôi dưới cùng, một kết quả tốt sau khi check một hand rác và bạn bet trước 350( lead bet), một cách chơi tốt. Hai đôi dưới cùng là hand mạnh ngay bây giờ, nhưng ngày càng trở nên dễ bị thua khi hand phát triển. Ai đó có thể dễ dàng đánh một đôi tốt hơn hoặc board có thể ghép trên turn hoặc river và làm giả đôi dưới của bạn. Người chơi ở MP call 350, hai người chơi còn lại fold và pot là 1.150 chip.

Bài turn là

Điều này đặt ra draw sảnh và thùng có thể xảy ra, nhưng nếu không thì nó vẫn ổn. Mặc dù ai đó đang nắm giữ KJ hiện đang dẫn, những bài có thể khác như KQ hay KT giờ đây có lý do để call bet turn của bạn, nhưng những hand này không thể call bet flop. Bạn vẫn dẫn, nhưng điều quan trọng là phải Bet tiếp và lượng bet tốt là 900 đến 1.000, đủ lớn để nhận được value K hoặc một trong Draw.

Ví dụ 5-3. Blind 150 và 300, Stack của bạn là 14.000, tạo ra M là 31 (47 bb). Bạn cầm

ở UTG và raise lên 800. Đối thủ sẽ đưa bạn vào một loạt các đôi bài cao và lá bài bài cao, và khi bạn kết nối với một loạt các lá bài trung bình và thấp, bài của bạn sẽ được ngụy trang tốt. Mọi người fold, ngoại trừ BB call stack khoảng 17.000 và M khoảng 38 (57 BB). Hiện tại pot 1.750 chip.
Flop đến

và BB check. Mặc dù bạn chỉ có đôi giữa, nhưng nó rất quan trọng để Bet. Bạn có thể có tốt nhất hand và rất nhiều lá bài ở turn khiến bạn không vui – A, K,Q, T và con rô.

Bạn bet 1.200 và các BB call, pot 4,150 chip.

Turn ra

Một lá bài tốt cho bạn 2 đôi được ngụy trang tốt. Một lần nữa BB check và một lần nữa, bạn value bet rõ ràng. Khả năng nắm giữ cao nhất của anh ta là một Jx, một đôi trung bình TT, 99, hoặc 88, hoặc draw mua thùng. Bet tính phí draw để xem một lá bài khác, điều này là tốt, và cũng value một số đôi. Nếu anh ta có một hand giống như QJs, anh ấy sẽ nghĩ rằng range của bạn bao gồm rất nhiều lá bài bài hoặc đôi trung bình, và ở đó, vẫn có cơ hội hợp lý rằng hand anh ấy tốt. Value bet như thế này chỉ đơn giản là bánh mì thêm sữa.

Lý do số 2: Bet với hand mạnh trung bình có khả năng là tốt nhất.

Thông thường đây là những hand mà bạn có đôi từ trung bình đến thấp và board bao gồm một lá bài cao duy nhất và một số lá bài thấp, có lẽ với một đôi đến tại turn. Trong những trường hợp này, bạn cần Bet.
Bet phục vụ 2 việc, cả về value và bảo vệ. Nếu bạn phân tích đúng tình huống và đang dẫn, bet của bạn là value bet bất kể hand bạn thực sự yếu như thế nào. Nhưng nếu nắm giữ một đôi từ trung bình đến thấp, rất nhiều lá bài có thể xuất hiện tại river mà bạn không muốn, vì vậy, đuổi đối thủ ra khỏi hand (ở giai đoạn này) là một điều tốt.

Ví dụ 5-4. Blind 100 và 200. Bạn ở BB cầm

và stack 24.000 tạo ra M là 80 (120 Blind lớn). Fold tới Co có stack nhỏ hơn một chút so với của bạn và là người raise lên 550. BU và SB fold, và bạn call. Pot là 1.200 chip.
Flop

là một flop 3 màu và khô. Bạn check và đối thủ check theo cho thấy rằng đôi 5 của bạn có khả năng tốt nhất vào thời điểm này.
Turn là

Thay vì check, bạn chọn bet 600. Nếu bài của bạn tốt nhất trên flop, thì việc thêm lá 7 không ảnh hưởng, và vì đối thủ đã raise từ vị trí LP, nên range của anh ta phải rộng. Đó là, chỉ một phần nhỏ trong range của anh ta là đôi hoặc hand kiểu Qx. Vì vậy, bằng cách Bet, bạn sẽ bảo vệ bản thân khỏi bị thua tại river (nếu anh ta fold), hoặc tính phí anh ta đi mua 6 out.

Bet phục vụ một chức năng bổ sung, như block bet. Nếu trên thực tế, đối thủ đang cầm Qx yếu hoặc một đôi trung bình, bet của bạn có thể ngăn anh ta đặt bạn vào thế phòng thủ với mức cược lớn hơn. Chủ động cũng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền tại river nếu anh ấy chọn chơi để kiểm soát pot. Sau tất cả, đó là rất nhiều thứ để tiếp tục một lần Bet 1/2 pot.

Đối thủ Fold.
Ví dụ 5-5. Blind 500 và 1.000, với ante 100 chip pot là 2.400 chip. Bạn có

tại BU stack 95.000 và M khoảng 40 (95 bb). Fold đến đối thủ LAG, mạnh mẽ, aggressive ở UTG+2 có stack khoảng 14.000 raise lên 2.500. Mọi người fold và bạn call. SB fold nhưng BB, stack khoảng 90.000, call. Hiện tại pot 8,900 chip. Flop là

bạn có vị trí cộng với đôi thứ hai. BB check và người raise ban đầu Bet 4.800, hơn 1/2 pot. Lưu ý rằng đây là một flop lý tưởng cho cbet, không có draw sảnh hoặc thùng. Khả năng người raise đã bet flop này với toàn bộ range của mình ngay cả khi anh ta không phải là một người chơi aggressive. Có lẽ, đôi của bạn dang dẫn hầu hết range của anh ấy và call là chính xác. Điều này bạn làm và BB fold. Pot là 18.500 chip.

Turn là

một lá bài không sợ hãi và đối thủ check. Nếu bạn dẫn ở flop, thì điều đó vẫn đúng, và nếu đang ở phía sau, điều đó không thay đổi. Tuy nhiên, với một jack nữa hiện đã được tính đến, nó ít có khả năng là bạn có thể đứng sau.

Sự kết hợp giữa sự xuất hiện của jack và check đối thủ là một dấu hiệu thuận lợi. Với range preflop rộng của mình, điều đó rất có thể là việc bet flop của anh ta là một vụ cbet và jack trong Turn không cho phép anh ta đại diện cho bất cứ điều gì thêm; Có A, K hoặc Q đến, anh ta có thể đã bet tiếp, anh ta có thể lấy pot nếu bạn có một hand giống như một đôi nhỏ hơn JJ. LAG cần phải giỏi trong việc kiềm chế sự aggressive của mình khi ra hand không tốt.

Động thái tốt nhất của bạn bây giờ là Bet. Nếu phân tích của bạn là chính xác, bài của bạn sẽ đánh bại đối thủ và bạn đang bet value lẫn bảo vệ. Rất nhiều lá bài bài có thể xuất hiện tại river ngăn cản bạn giành chiến thắng và hầu như không có lá bài nào giúp bạn, vì vậy hãy Bet để giành chiến thắng ngay bây giờ. Cũng lưu ý rằng Bet lớn là không cần thiết bởi vì board này khô và khả năng lấy chip từ thùng backdoor là khá thấp. Bạn bet 7.000 và đối thủ Fold.

Lý do thứ 3: Nếu bạn có thể cbet flop nhưng không, hãy delay cbet ngay bây giờ.

Bạn không nên Cbet trên mỗi flop bởi vì bạn thường cần giữ cho đối thủ của mình suy đoán về chiến lược và bài của bạn. Khi bạn không cbet vào flop, range của bạn cần phải là một hỗn hợp của value hand và hand hoàn toàn trượt flop, vì vậy đối thủ có thể giả định rằng không Cbet có nghĩa là bạn không có gì.

Và khi bạn có thứ gì đó và không bet flop và nó được check, hãy bet turn. Bạn cần nhận value từ bài của mình tại một số điểm và vì chuỗi check bet làm yếu hand, bạn có thể dễ dàng bị call bởi một hand yếu hơn trong turn.
Check flop và bet turn gọi là delay cbet và nó đóng vai trò là động thái kiểm soát pot và chơi cân bằng. Nó bổ sung hữu ích cho cách chơi của bạn; người mới chơi và người có ít kinh nghiệm không sử dụng nó đủ.

Ví dụ 5-6. Blind 200 và 400, với ante 50 chip tạo ra pot khởi đầu là 1.050 chip. Bạn ở UTG+2 với

stack của bạn là 48.000, với M là 46 (120 bb), hai người chơi đầu tiên fold và bạn raise lên 1.000. Hình ảnh của bạn tại thời điểm này là tight – aggressive. Mọi người fold đến chỗ CO call. Anh ấy khá loose nhưng không đặc biệt tích cực, với stack 32.000. BU và SB fold, và BB, stack khoảng 38.000 call. Anh ấy tight hơn bạn nhưng cũng aggressive. Hiện tại pot 3.650 chip.

Flop là

mang lại cho bạn top pair với một kicker trên board rất khô và BB check. Bạn chắc chắn có thể cbet ở đây, nhưng vì board rất khô và chỉ có một lá bài (A) có thể khiến bạn sợ khi đến turn, có rất ít tác hại khi check và với hand Top pair của bạn, bạn không đặc biệt quan tâm trong việc tạo ra pot lớn. Ngoài ra, cách đánh ( line up ) tiêu chuẩn sẽ là bet flop và check turn, nhưng đôi khi đảo ngược check và bet là một sự cân bằng tốt chơi.

Bạn check và CO cũng check. Turn là 3 và BB check một lần nữa.

Tại thời điểm này, lúc để Bet. Bạn đã thể hiện mình không có hand mạnh khi check flop, do đó, có khả năng rằng bet của bạn ở đây sẽ không được hiểu là một Q mạnh. Nếu một trong hai đối thủ có một Q yếu đuối hoặc đôi dưới Q, bạn nên nhận được một call và cũng có thể nhận được một call tại river. Bạn bet 1.800. Cả cutoff và BB fold.

Lý do số 4: Bet khi bạn đạt được draw và nó không được ngụy trang.

Trên flop, khi bạn có draw sảnh hoặc thùng rõ ràng và bạn hit hand vào turn, bạn cần Bet. Cố gắng check gặp phải hai vấn đề:

1. Với khả năng có hand mạnh rõ ràng board, đối thủ có khả năng check hand và lấy một lá bài miễn phí.
2. Nếu một lá bài làm bất lợi đến tại river, như lá bài thùng thứ tư, bet tại river của bạn có thể không nhận được bất kỳ người call nào.

Cách tốt nhất để kiếm tiền trong tình huống này là Bet vào turn có thể trả hết bằng một số cách:

1. Nếu người khác có hand, họ có thể nghĩ rằng bạn đang buff hoặc đang thực hiện semi bluff, ít nhất call 1 lần.
2. Nếu có draw, họ có thể call
3. Nếu họ chỉ có made hand yếu hơn, họ chắc chắn sẽ call lần bet này và cũng có thể call là Bet tại river.

Nếu không có tình huống nào trong số này được áp dụng, thì có lẽ bạn không có cách nào để kiếm tiền trong hand này, vì vậy bạn cũng có thể thắng pot ngay bây giờ.

Ví dụ 5-7. Blind 750 và 1.500, với ante 100 chip cho pot là 3.150 chip. Bàn đã được chơi khá tight chỉ với một vài đối thủ LAG trong hỗn hợp. Bạn ở UTG cầm

stack là 220.000 cho một M là 70 (147 bb). Bạn có stack lớn nhất trên bàn và hình ảnh của bạn hơi loose nhưng rất aggressive. Bạn raise lên 3.600 và người chơi HJ và BU call. Stack của họ lần lượt là 120.000 và 90.000. HJ đã tight và hơi Thụ động. Pot là gần 14.000 chip.

Flop là

Flop tốt cho bạn với draw thùng và draw sảnh khe, cộng với một lá bài lớn. Bạn bet 9.000, và cả hai đối thủ đều call. Pot là 41.000 chip.
Turn là

và bạn đã có thùng nut. Vì vậy, hãy tiếp tục bet. Bạn muốn trích xuất càng nhiều giá trị từ hand tuyệt vời này càng tốt, và nếu bạn check, thì không có gì đảm bảo rằng một trong hai đối thủ sẽ bet. Nhưng nếu bạn bet với mức cược khoảng 15.000, một số điều tốt có thể xảy ra:

1. Ai đó giữ K ♠ có thể allin thành một semi bluff.
2. Người nào đó có K♠ hoặc J♠ có thể call bằng với flushdraw.
3. Ai đó giữ KT hoặc T8 có thể call hoặc raise bằng sảnh.
4. AiđóvớimộtQcóthểcallvớiToppair
5. Aiđócóhaiđôisẽcall.
6. Một người nào đó thùng có thể allin vào trong để ngăn có thêm lá bích nếu bạn có A♠ hoặc K♠.

Đó không phải là một danh sách đầy đủ, nhưng bài học là có rất nhiều bài có thể call, và hai đối thủ, một trong hai người có thể thực hiện call đó. Nếu bạn check, khả năng cả hai đối thủ đều có thể check, sau đó lá bích ở river có thể giết chết mọi hành động của bạn. Vì vậy, tránh tàu đắm với một Bet ngay bây giờ.

Lý do số 5: Bet để thiết lập allin tại river.

Nếu bài của bạn đủ mạnh để đảm bảo allin, hãy xem xét liệu bạn có thể có kích thước bet tốt để allin river không phải là một số tiền quá lớn. Nếu stack hiệu quả gấp khoảng 2,5 lần pot hiện tại hoặc ít hơn, thì không có vấn đề gì; bất kỳ Bet hợp lý nào cũng sẽ cho phép allin trên river. Theo cách tương tự, nếu stack hiệu quả gấp sáu lần số tiền hiện tại trở lên, bạn không thể allin mà không bet lớn đáng ngờ ở Turn, River.

Khu vực đòi hỏi suy nghĩ cẩn thận là khi stack hiệu quả là ba, bốn hoặc năm lần so với pot hiện tại. Dưới đây là ba ví dụ minh họa lượng bet thích hợp.
Ví dụ 5-8. Stack hiệu quả là ba lần so với pot hiện tại. Giả sử sau khi bet flop, pot là 10.000 chip và stack hiệu quả là 30.000. Tại đây, pot và stack hiệu quả trông như thế nào sau bốn lượng bet khác nhau trong turn, theo sau là một call:

Lỗi thực sự duy nhất là bet turn nhỏ 1/3 ba pot. Nó để lại một stack hiệu quả lớn hơn khoảng 60% so với pot và bất kỳ lượng bet nào khác đều tránh được vấn đề này. Bet tối ưu có lẽ là Bet 1⁄2 pot cho đối thủ pot odd trong khi vẫn tạo ra tình huống allin river, đó không là một pot odd quá lớn.

Ví dụ 5-9. Stack hiệu quả gấp 4 lần pot hiện tại. Lần nữa, ta giả sử rằng flop là 10k chip, nhưng hiện tại stack là 40k. Đây là bảng so sánh lượng bet turn và river

Chú ý là stack hiệu quả hiện tại gấp 4 lần pot, và pot lượng bet ở turn sẽ tạo ra pot lượng bet ở River

Đây là trường hợp bet 1⁄2 và 1/3 pot đề quá bé, khiến việc allin ở River trở thành overbet. Nhưng cả bet 3⁄4 và full pot cũng hơi lớn, có thể bet 3⁄4 trông đỡ sợ hơn full pot, nhưng đôi khi quá nhỏ trông lại giống như đặt bẫy

dụ 510: Khi stack hiệu quả là 5 lần pot hiện tại

Tương tự như trên ta có bảng sau

Giờ chỉ có bet full pot là hiệu quả, khiến việc allin ở river chỉ lớn hơn pot một chút. Tất cả các loại bet khác đều quá nhỏ.
Năm lý do đầu tiên của tôi bao gồm hầu hết các trường hợp value bet ở turn. Bây giờ hãy xem việc bluff ở turn.

Phần tiếp:

CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURNKhi nào Double Barrel

Previous post CÁCH CHƠI Ở VÒNG TURN
Next post POKER STARTING HANDS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *