CÁCH CHƠI Ở VÒNG FLOP

Khi người chơi trở nên loose và aggressive hơn, càng ngày càng có ít hand hơn được quyết định trong vòng preflop; nhiều hand sẽ vào flop và các vòng sau. Flop bây giờ là một chủ đề lớn. Phần này sẽ tập trung vào một số chủ đề quan trọng để chơi giải đấu.

1. Lượng bet. Nếu bạn bet flop, Bet bao nhiêu? Như vòng preflop, xu hướng hiện đại là Bet nhỏ hơn một chút.

2. Cbet. Cbet là hành động tiếp tục bet ở flop của người raise ở preflop. Mười năm trước, cbet có cơ hội tốt để kết thúc ván bài. Ngày nay, người chơi hiểu rằng cbet không có nghĩa gì, vì vậy, họ đã call nhiều hơn. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận về thời điểm tốt nhất và tồi tệ nhất để cbet và cách điều chỉnh.

3. Donkbet. Donk là hành động nhảy ra bet từ người chơi đã không raise mở pot ở preflop. Đây từng là cách chơi tệ, nhưng bây giờ nó đã được công nhận là một vũ khí tiềm năng. Tôi sẽ nói về khi nào nên donk và cách xử lý.

4. Monster hand và draw hand. Hai loại hand này có chung một đặc điểm: tiềm năng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, tối đa hóa tiềm năng đó đòi hỏi một số kỹ năng và tôi sẽ nói về việc nên làm và không nên làm.

Phần tiếp:

Size Bet trên flop

Previous post Cách chơi Suited Connector (T9s,98s,87s,76s) và Suited One Gapper (J9s,T8s,97s,75s) (Hand loại 8) tại Pre-flop
Next post Size Bet trên flop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *