Cách chơi đôi lớn AA, KK, QQ (Hand loại 1) tại Pre-flop

Cách chơi đôi lớn AA, KK, QQ (Hand loại 1)

Đây là premium hand và bạn luôn muốn có chúng. Hand này không khó để chơi preflop, nhưng bạn cần chú ý, đặc biệt là QQ
Nếu có ai đó chưa mở pot, hay có người limp ở trước bạn, hãy raise với cả 3 hand trên. Với mỗi limper bạn thêm vào 1bb

Xem phần trước tại đây:

Ví dụ 3-3: Giai đoạn đầu giải đấu và phần lớn stack lớn. Blind 50/100. Player có vẻ chơi tight và thận trọng limp ở UTG và player ở vị trí 3,4 cũng limp theo. Bạn ở BU cầm QQ

Bạn sẽ thường mở pot với 300 chip, tuy nhiên vì có limper, bạn raise lên 600. Nếu có một limper sau đó reraise (3bet), bạn đang gặp phải vấn đề lớn, nhưng nó không phải vấn đề bạn cần phải giải quyết bây giờ. Phần lớn khi bạn raise 600, bạn sẽ thắng pot ngay lúc này.

Bạn có nên bỏ đôi K khi đã có vài player raise trước đó? Nhiều năm, tôi lập luận rằng không nên. Khi bạn cầm KK thì chỉ có 5% khả năng người chơi khác trong bàn có AA. Mặc dù bạn chơi đúng khi bỏ KK với 4bet, 5bet nhưng cũng có khả năng đối thủ raise với AK, QQ, JJ hoặc hand yếu hơn. Về lâu dài, bỏ KK là cách chơi khiến bạn mất tiền.

Hiện nay, rất nhiều player chơi aggressive trong table, và khi 2 player aggressive gặp nhau, không quá tệ khi thường thấy họ allin với AQ vs JJ, mặc dù stack còn rất lớn. Nên trước đây fold KK là sai lầm thì giờ còn sai hơn nữa.

Chơi AA, KK không theo tiêu chuẩn

Limp ở UTG với AA, KK với ý định reraise sau khi có ai raise. Kiểu chơi này trước đây bạn thỉnh thoảng cũng cắn được một miếng, tuy nhiên qua một thời gian quá dài ai cũng biết đến. Khi 3bet ngày một bình thường, bạn sẽ thắng được nhiều chip hơn với premium hand bằng việc raise và reraise nếu ai đó 3bet.
Đây là kiểu chơi khác mà tôi rất thích. Bạn cầm AA, KK ở vị trí cuối. Ai đó mở pot raise, và thay vì reraise 2.5x hay 3x bạn raise lên 4x.
Cách chơi này trông có vẻ giống “scared money!”. Đây là kiểu Raise mà người chơi thường cầm medium và low pair – họ không muốn bỏ chúng cũng không muốn call để thấy overcard rồi khó chơi. Họ hy vọng raise lớn sẽ đuổi hand khác đi và lấy được pot ngay. Những player chơi tốt với stack sâu biết họ có thể reraise lần nữa để lấy pot ngay lúc này hoặc call và đánh giá lại hand tại vòng flop khi đoán đối thủ có thể cầm đôi 88 đến đôi JJ.
Kiểu chơi này có thể tạo ra pot lớn mà vẫn đang dấu được bài của bạn. Đừng cố gắng thử nó nếu cả table biết bạn là người chơi tốt bởi nó không hiệu quả. Nhưng nếu không ai biết bạn, hãy thử và xem điều gì xảy ra.

Phần tiếp: Cách chơi QQ (Hand loại 2)

Previous post Cách chơi các loại bài tại Pre-flop
Next post Cách chơi QQ (Hand loại 2) tại Pre-flop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *