Barreling – Nguyên tắc khi Continuation Betting (C-bet)

Bet flop sau khi raise pre-flop gọi là continuation bet hay c-bet, cách khác gọi là first barrel. Tiếp theo, nếu tiếp tục bet ở vòng turn, đó gọi là second barrel, và tương tự, tiếp tục bet ở river gọi là third barrel.

Nguyên tắc để Continuation Betting

Continuation betting là một khía cạnh rất quan trọng trong bất kỳ một chiến thuật nào.

Nguyên tc 1. Cbet thôi

Khi gặp đối thủ rất khó chịu, bạn sẽ phải tính toán rất nhiều trong việc có nên c-bet hay không. May mắn thay, họ chỉ chiếm số ít ở $1–$2 game. Do đó, chiến thuật c- bet cơ bản tóm gọn lại là: Cứ bet thôi.
Bởi vì, phần lớn đối thủ của bạn ở $1–$2 (kể cả những người chơi tốt) fold quá thường xuyên khi gặp c-bet, nên chúng tôi khuyên bạn nên c-bet thường xuyên, và chỉ dừng lại khi gặp đối thủ mà bạn cảm thấy họ đang khai thác bạn.

Cơ bản, bạn nên bet gần như 100% ở heads-up pot và khoảng 70-80% trong pot có 3 người. Khi pot có 4 người trở lên, bạn nên giảm số lần c-bet xuống, nhưng vẫn nên c-bet thường xuyên khi gặp dry flop.

Ví dụ 1. Đối thca bn có chs27/9 limp ở EP, và bạn open-raise $10 ở BTN với A6♠. 2 người chơi ở blind fold, EP call
Flop J98♦. EP check. Bạn nên bet $15. Nói chung, flop khá wet và không phải là tình huống tốt để c-bet, nhưng bạn vẫn nên bet. Khả năng đối thủ hit flop cũng như miss flop là 50-50. Kể cả khi đối thủ hit và call flop, cô ta dường như chỉ có weak hand hoặc draw. Phụ thuộc vào lá bài ở turn và river, bạn vẫn có thể steal. Chỉ số của đối thủ cho thấy anh ta chơi yếu, do đó bạn nên thử c-bet kể cả khi gặp tình huống flop wet như vậy.

Ví dụ 2. Bạn open-raise $7 ở EP với AQ♠. Một người chơi khá chặt call ở BTN. BB với chỉ số 38/14 call. Flop J94♠. BB check. Bạn nên c-bet khoảng $12 vào $22 pot. Thông thường BTN sẽ có một pocket pair, hoặc suited ace hoặc một connector, do đó khả năng lớn anh ta miss flop. BB chơi rất nhiều trash hand, do đó thường sẽ chỉ có weak hand. Nếu BTN fold, BB call, bạn vẫn có lợi thế vị trí và do đó, có cơ hội tốt để steal ở turn hoặc river.
Nhớ rằng, c-bet thường xuyên sẽ mang lại lợi nhuận ở small stakes no-limit. Đối thủ của bạn, thường sẽ không điều chỉnh để khai thác việc thường xuyên c-bet của bạn. Họ sẽ khó để đối phó lại sự aggressive của bạn. Và đó không phải là vấn đề lớn nếu bạn c-bet thường xuyên, vì sự aggressive đó sẽ mang thêm tiền cho bạn khi bạn có good hand, và điều đó sẽ bù đắp cho những lần bạn c-bet không thành công. Nói chung, tốt hơn là bạn nên c-bet thường xuyên hơn là check.

Nguyên tc 2. Đừng bet ln nếu bet nhỏ là đủ.

Về cơ bản, chiến thuật này không tinh tế cho lắm: Chỉ là bet flop và thách thức đối thủ phòng ngự. Nhưng bạn nên tinh tế khi sử dụng bet sizing một chút. Bạn không cần phải bet 100% số lần khi đến lượt bạn. Thông thường, một lượng bet nhỏ đã đủ hiệu quả. Đối thủ sẽ rơi vào trường hợp binary thinking (một trong hai trường hợp) ở flop: Hoặc là họ hit flop, hoặc là họ không. Nếu họ không hit, họ sẽ fold kể cả khi bạn bet nhỏ. Còn nếu họ hit, kể cả khi bạn bet lớn, họ vẫn sẽ call.

Kết quả của việc rơi vào binary thinking ở flop đó là lượng bet 1⁄2 pot cũng có hiệu quả tương đương với lượng bet lớn khi cướp pot. Một tình huống binary thinking điển hỉnh như sau: Nếu flop là K22 rainbow, đối thủ hoặc là sẽ có strong hand, hoặc là không. Do đó, nếu bạn bet pot ở đây sẽ là không hợp lý cho lắm, kể cả khi bạn có hit strong hand. Giảm lượng bet xuống còn 1⁄2 pot sẽ làm cho số lần bạn thắng pot cũng tương đương với số lần khi bạn bet pot, trong khi trong trường hợp đối thủ có bài thật, bạn giảm thiểu được một nửa số tiền thua.

Một tình huống binary thinking khác thường xảy ra đó là trong 3-bet pot. Với flop như K22 rainbow, đối thủ sẽ phải đánh giá hand của họ có đủ để chơi với 100% stack của họ hay không. Vì 3-bet pot đủ lớn để có thể thắng hoặc thua với 100% stack, nên khả năng cố theo để hit một weak draw, hoặc float là khá rủi ro.

Bạn có thể sử dụng binary thinking “commit hoặc không” để làm tăng lợi thế khi c-bet bằng cách sử dụng bet size nhỏ. Chắc chắn rằng, bet $50 ở trong 3-bet pot sẽ làm đối thủ fold bài yếu. Nhưng bet $25 hoặc $30 cũng sẽ có hiệu quả gần tương đương. Mặc dù lượng bet là nhỏ so với 3-bet pot, nhưng chúng đủ lớn để ép phần lớn đối thủ rơi vào trường hợp fit-or-fold.

Khi lượng tiền trong pot nhỏ so với stack, và board khá wet, binary thinking không có tác dụng lắm. Vì lượng bet là nhỏ, nên đối thủ có thể call với rất nhiều hand như gutshots, bottom pairs, overcards,backdoor flush draws… Trong những trường hợp như vậy, bạn nên c-bet lớn và chuẩn bị second barrel để ép đối thủ fold marginal hand nếu họ call ở flop.

Ví dụ 3. Người chơi có chỉ số 20/17 open-raise $7 ở BTN. Bạn 3-bet $24 ở BB với 33♠. Đối thủ call. Bạn biết rằng nếu anh ta có premium hand, anh ta thường sẽ 4bet và hiếm khi trap bạn. Và bạn cũng biết rằng anh ta thường chơi fit or fold ở post-flop sau khi call 3-bet. Flop 972♦. Bạn có thể bet khoảng $25 vào $49 pot. Bet size như vậy là vừa đủ để đối thủ fold những hand như KQ. Và nếu anh ta hit set hay big flush draw, bạn sẽ đỡ bị mất nhiều tiền.

Nguyên tc 3: Back Off Against Strong Players

Thi thoảng bạn sẽ phải đối đầu với người chơi mà họ có thể khai thác việc c-bet thường xuyên của bạn. Hãy xem xét những dấu hiệu sau:
Một người chơi aggressive bắt đầu by bn với hand như top pair hoặc overpair. Ví dụ, bạn 3-bet pre-flop, bet 1⁄2 pot flop, 1⁄2 pot turn, và shove ở river, cô ta chỉ call 3 vòng và show đôi át. Nếu bạn biết cô ta không phải kiểu người chơi hay call ngang 3-bet preflop với KK, AA, chắc chắn là cô ta đã điều chỉnh lối chơi với việc c-bet thường xuyên của bạn để bẫy bạn.

Một người chơi bắt đầu check/raise flop thường xuyên hơn khi đối đầu vi bn. Về cơ bản, check/raise ở flop hiếm khi được sử dụng bởi hầu hết người chơi ở small stakes no-limit. Nếu bạn thấy một người chơi check/raise bạn khá thường xuyên, khả năng lớn là cô ta đang cố khai thác việc c-bet quá thường xuyên của bạn.
Một người chơi bắt đầu float hoc raise bạn thường xuyên flop hoc các vòng bet sau đó. Một người chơi tốt sẽ bắt đầu float thường xuyên hơn với đối thủ thường xuyên c-bet. Nếu bạn có cảm giác anh ta hay float bạn, bạn nên giảm tần suất c-bet xuống và áp dụng một số cách sau:
Check thường xuyên hơn khi bạn không có vtrí.
Đối thủ sẽ dễ dàng khai thác việc c-bet thường xuyên của bạn khi họ có vị trí. Nếu bạn 3-bet ở blind và một người chơi khó nhằn call (người mà có thể bẫy bạn hoặc muốn steal pot ở post-flop), bạn nên check flop thường xuyên hơn, và bạn nên cân bằng số lần check khi bạn có good hand và bad hand. Check khi bạn có bad hand sẽ giúp bạn giữ được tiền nếu anh ta muốn bẫy bạn, trong khi check khi có good hand để bẫy lại đối thủ khi anh ta muốn steal pot.

Khi đối đầu với một người chơi tốt, bạn nên check nhiều hơn 50% số lần khi không có vị trí và ngược lại, bạn nên c-bet nhiều hơn 50% số lần khi bạn có vị trí. Ngoài ra, khi bạn c-bet khi không có vị trí và bị call, bạn nên check turn thường xuyên hơn khi bạn có made hand đễ bẫy đối thủ hay float bạn ở flop.
Check thường xuyên hơn khi hand range của đối thủ có khả năng lớn hit board.
Khi một TAG call pre-flop raise, bạn nên mường tượng một cách cơ bản về hand range của anh ta. Họ có thể có big cards hand, small hoặc medium pocket pair, hoặc connected hand (thường là đồng chất). Do đó, việc c-bet sẽ khó thành công hơn ở coordinated và big card flop, và bạn nên check thường xuyên hơn. Và khi bạn không có vị trí, bạn cũng nên check khi bạn có good hand để cân bằng range của bạn.
Cân nhắc khả năng bluff ngược (rebluff). Ví dụ bạn raise pre-flop, và một người chơi 26/24 call ở blind. Flop K52 rainbow. Anh ta check, bạn bet lớn hơn 1⁄2 pot một chút, và anh ta check/raise 1⁄2 pot. Đôi khi bạn nên reraise bluff. Vì flop là khá dry và rất ít hand có thể hit flop, đối thủ của bạn dường như chỉ cố test xem bạn có bài hay không. Bằng cách rebluff, bạn sẽ tránh được việc dễ dàng bị khai thác khi c-bet quá thường xuyên. Đồng thời, khi không có vị trí, thay vì c-bet ở dry hoặc semi-coordinated board, bạn có thể check/raise bluff. Áp dụng chiến thuật này khi bạn biết đối thủ hay float bạn ở flop.

Trước đó, chúng ta đã thảo luận về vấn đề bạn nên bet nhỏ khi bluff. Nhưng đôi khi, nếu bạn đối đầu với một người chơi hổ báo, anh ta sẽ cho rằng bet nhỏ đồng nghĩa với việc bạn không có bài. Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn nên bet lớn. Và bạn cũng nên thay đổi linh hoạt giữa việc bet nhỏ/bet lớn để làm cho cách chơi của bạn khó đoán hơn.

Ace-High Board và Continuation Betting

Trong một số trường hợp, có một lá Át ở trên board thường khá là đau đầu (khi bạn không có lá Át nào). Nếu bạn raise pre-flop và flop chia có một lá át, đối thủ của bạn có thể nghĩ rằng bạn hit một đôi át, đó là lợi thế và cũng là bất lợi của bạn. Ví dụ bạn raise pre-flop ở BTN với T9♣ và một đối thủ không rõ thông tin call ở BB. Flop A75♠. Đối thủ check, bạn nên c-bet ở đây một cách thường xuyên với mọi loại đối thủ. Bởi vì hand range của anh ta khi call ở BB khi gặp một người raise ở BTN là khá rộng. Nếu anh ta có hand như QT♠ và flop J75♠, anh ta có thể call flop để chờ backdoor straightdraw hoặc có thể hit đôi Q ở turn, nhưng với flop có át, chẳng có lý do xác đáng để anh ta call.

Nên nếu đối thủ của bạn chơi với hand range rộng ở pre-flop, có khả năng lớn anh ta sẽ fold khi bạn c-bet ở acehigh flop, đặc biệt là ragged ace-high flop. Ngược lại, nếu đối thủ hit đôi át, gần như anh ta không bao giờ fold c-bet ở flop, hiếm khi fold khi gặp second barrel ở turn, thậm chí call third barrel kể cả khi anh ta có weak kicker nếu anh ta nghĩ bạn đánh quá hổ báo.

Nếu đối thủ không có lá át, nhưng vẫn hit flop, anh ta vẫn hiếm khi fold bởi vì anh ta nghĩ anh ta có implied odds. Vì bạn raise pre-flop, anh ta nghĩ bạn có thể hit đôi át, nếu anh ta hit bottom hoặc middle pair, anh ta sẽ call vì nếu anh ta hit two pair hoặc trip, anh ta sẽ thắng pot lớn. Cũng tương tự khi anh ta có gutshot hoặc weak draw. Nhưng anh ta thường sẽ fold nếu ở turn bài của anh ta không được cải thiện và bạn tiếp tục c-bet.

Nhưng thông thường, sẽ là thiếu khôn ngoan nếu bạn tiếp tục c-bet ở turn và river ở ace-high flop nếu đối thủ call flop. Lý do đầu tiên, đối thủ thường sẽ hit đôi át, và anh ta sẽ thường không fold trừ khi kicker quá yếu và gặp c-bet lớn ở river. Thứ hai, nếu đối thủ của bạn đang chờ implied odds, anh ta cũng sẽ không fold khi gặp c-bet ở turn. Do đó, nếu bạn open-raise pre-flop và gặp ace-high flop, bạn nên c- bet flop, nhưng nếu đối thủ call và ở turn bài bạn không thực sự mạnh, bạn nên từ bỏ.
Khi bạn open-rasie pre-flop, ace-high flop là tình huống rất tốt để c-bet. Nhưng nếu đối thủ call và bạn vẫn không có gì, tiếp tục bluff sẽ không mang lại lợi nhuận.
Tuy nhiên, nếu trong hầu hết trường hợp, bạn từ bỏ ở turn khi bạn không có gì sẽ mở ra cánh cửa cho một người chơi tinh ý khai thác bạn. Anh ta có thể sẽ call flop với air, đợi bạn check ở turn và bet ở river để cướp pot. Do đó, bạn nên cân bằng việc check ở turn của bạn với hand có độ mạnh nhất định. Weak ace (A5-ND) và pocket pair dưới ace (99) là những hand điển hình để check ở turn. Nếu bạn cầm những hand như trên và check ở turn, sau đó đối thủ vẫn check ở river, bạn có thể cân nhắc value bet. Đôi khi, đối thủ có thể sẽ hiểu nhầm việc check turn của bạn đồng nghĩa với việc bạn bỏ cuộc và bet river, khi đó, bạn chỉ việc call. Cuối cùng, bạn cũng nên cân bằng value bet bằng việc đôi khi bluff river sau khi bạn check turn khi bạn không có gì.
Tổng kết lại, thông thường bạn nên check turn và river khi bạn không có gì sau khi bị call ở ace-high flop.
Tổng kết lại, nếu bạn không có gì, bạn nên check turn và river sau khi bị call ở ace- high flop. Để khai thác đối thủ người muốn đến showdown với chi phí rẻ, sử dụng bet-check-bet nếu bạn có một lá ace để có thêm value ở river. Nếu bạn show cho đối thủ thấy bạn bet-check-bet khi bạn có bài (ít nhất là có một lá ace) bạn nên đôi khi bet-check-bet để bluff. Tuy nhiên với hầu hết người chơi, việc cân bằng range như trên là không cần thiêt cho lắm, chỉ sử dụng với thinking player.
Giờ đến với ví dụ, giả sử bạn chơi $1–$2 game với $200 stack. Bạn open-raise $6 ở BTN với T9♣ và một người chơi không rõ thông tin call ở BB. Flop A75♠. Đối thủ check, bạn c-bet $8, anh ta call. Turn 4♦. Đối thủ check, bạn check. River Q♥. Đối thủ bet $16, bạn fold.
Đối thủ call c-bet flop và bài của bạn không được cải thiện ở turn, hơn nữa, nếu anh ta cầm small straight draw hoặc suited connector và hit được bottom hoặc middle pair, ở turn bài của anh ta được cải thiện. Trên đây là một tình huống điển hình để bạn bỏ cuộc.
Bây giờ, giả sử bạn open-raise $6 ở BTN với A3♠. BB call, flop A75♠.
Đối thủ check, bạn bet $8, anh ta call. Turn T♦. Đối thủ check, đôi khi bạn có thể check ở đây để cân bằng số lần check khi bạn bỏ cuộc. Nếu đối thủ check ở river, bạn có thể value bet từ 1/3 cho đến 2/3 pot, mục đích để đối thủ call với những hand yếu hơn như pocket pair hoặc đôi 7, đôi 5. Vì khi bạn không có gì, bạn cũng check ở turn, nên đối thủ có thể nghi ngờ việc bạn bluff và call river.
Nếu đối thủ bet river, bạn nên call khi gặp một số dạng player và fold với khi gặp một số dạng khác. Điều đó phụ thuộc vào tần suất bluff của họ và xu hướng bet để lấy value với bài yếu hơn đôi ace.

Ở trên chúng ta đã biết rằng không nên double barrel với ace-high flop bởi vì bạn sẽ đưa value cho đối thủ khi họ hit đôi ace hoặc đưa implied odd cho đối thủ khi họ cầm drawing hand.
Ten-high flop có 3 yếu tố khiến việc bluff ở các vòng sau dễ dàng hơn so với ace- high flop: Đối thủ thường có xu hướng call với bài yếu ở ten-high flop hơn so với ace-high flop. Ví dụ, nếu đối thủ cầm QJ hoặc A8 có thể call flop bet với ten-high flop, nhưng với ace-high flop, sẽ không có lý do gì để họ call. Đối thủ sẽ fold phần lớn số hand của họ ở ace-high flop, nhưng nếu họ call, bài của họ sẽ rất mạnh, do đó sẽ là rất khó nếu bạn bluff ở các vòng sau. Trong khi đối thủ call ten-high flop với hand range rộng nhưng yếu hơn, do đó họ sẽ dễ dàng fold ở các vòng sau hơn nếu bạn bluff.
Overcard thường là những lá bài đáng lo cho người cầm top pair ở flop. Nếu đối thủ hit đôi mười ở ten-high flop, chắc chắn là họ sẽ call flop, nhưng nếu ở turn xuất hiện overcard, bạn sẽ có cơ hội để bluff. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra với ace- high flop. Bạn sẽ có nhiều equity hơn khi bị call ở ten-high flop hơn là khi bị call ở ace-high flop. Ví dụ, nếu bạn bluff ở ten-high flop khi bạn cầm Q9, nếu bạn bị call bởi đối thủ cầm một con mười, vẫn còn cơ hội bluff cho bạn nếu ở turn có overcard. Nhưng nếu bạn bluff ở ace-high flop và bị call bởi đối thủ cầm một con ace, bạn gần như không còn equity.

Lá Ace turn

Bạn raise pre-flop với 22 và đối thủ ở blind call. Flop là ten-high và ragged. Đối thủ check, bạn bet, anh ta call. Turn là một lá Ace. Dường như là một cơ hội lý tưởng để bluff, nhưng thực ra không phải như vậy, lá Ace ở turn thường mang lại 2 vấn đề lớn:

Như chúng ta đã đề cập trước đó, đối thủ call ở ten-high flop thường cầm một lá Ace. Và khi họ hit ở turn, họ thường vẫn sẽ check.

Phần lớn thời gian khi đối thủ call khi không có vị trí ở ten-high ragged flop, họ thường hit một đôi. Vì rất nhiều người chơi chơi Ace-rag hand, nên khả năng họ hit 2 đôi ở turn là rất cao. Ví dụ, ở T73 flop, đối thủ có thể cầm A7, A3, 87 hoặc 76. Mặc dù, lá Át sẽ mang đến nỗi sợ cho người cầm đôi bé hơn, và bạn có thể bluff thành công ở turn. Hoặc bạn có thể bluff bet ở turn nếu bạn không c-bet ở flop. Đối thủ có thể sẽ nghĩ rằng bạn check ở flop khi cầm một lá Át và bạn hit ở turn. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự cầm một lá Át, đặc biệt khi bạn có weak kicker như A4, sẽ là tốt hơn nếu bạn check back ở turn hơn là bet. Lý do rất đơn giản. Lá Át là một lá bài tốt để bluff, và đối thủ của bạn cũng biết điều đó, nếu họ hit top pair ở flop, hiếm khi họ fold ở turn chỉ vì một lá Át. Trong khi nếu bạn hit ở turn, bạn thường sẽ check để bẫy đối thủ. Ngoài ra, nếu họ chỉ cầm second hoặc bottom pair ở flop, họ thường sẽ fold nếu bạn bet ở turn, bạn sẽ chẳng được gì. Nếu đối thủ của bạn cũng cầm một lá Át và có kicker tốt hơn bạn, bạn sẽ gặp vấn đề lớn. Do đó, check ở turn thường sẽ là quyết định tốt nhất. ( Trường hợp ngoại lệ là khi bạn đọc được đối thủ và board khá wet, khi đó bạn nên bet turn và fold khi gặp check/raise).
Với big ace như AK hoặc AQ, bạn không nên check turn. Big ace có thể mang lại thêm nhiều value từ những kicker yếu hơn. Do đó, nếu bạn cầm big ace, bạn nên bet turn.

Ví d

64s ở BTN: Second Barrel
Bạn chơi 6-max
$1–$2 game với $200 effective stacks. Ba người chơi đầu tiên fold, bạn ở BTN cầm 64♦. Hai người chơi ở blind đều chơi tight và passive. Bạn có cơ hội tốt để steal blind, nên bạn raise $5. SB fold, BB call. Anh ta có chỉ số 19/6, rất dễ dàng để bạn mường tượng hand range của anh ta. Anh ta sẽ 3-bet với big pocket pair, có thể thêm AK. Nhưng vì anh ta chỉ call, bạn đánh giá anh ta có thể cầm small hoặc medium pocket pair, big card, và có thể suited connector. Vì anh ta không có vị trí, nên có thể anh ta sẽ không call với suited connector, nhưng vì bạn không chắc chắn lắm, nên bạn thêm suited connector vào hand range của anh ta.
Flop 553♣ , bạn có open-ended straight draw. BB check, bạn bet $6 vào $11 pot. BB call. Turn K♥, BB check. Bạn nên làm gì ?
Bạn nêt bet lớn ở đây. Thông thường, những người chơi khác sẽ check ở turn vì họ nghĩ, họ có thể xem free card ở river. Nhưng bạn không nên check turn, bởi vì fold equity.
Xem xét hand range khi call flop bet của đối thủ. Tỷ lệ lớn là anh ta cầm small hoặc medium pair, anh ta cũng có thể cầm strong hand như A5 hoặc 33, hoặc anh ta cũng có thể có bài yếu như Ax (trừ A5).
Lá K là lá bài tốt để bet bởi vì đối thủ dường như không cầm K. Nếu anh ta có AK, anh ta sẽ 3-bet bạn, và vì anh ta chơi chặt, nên anh ta sẽ fold Kx (trừ K5) ở flop. Lá K là lá bài đáng lo nếu anh ta cầm medium hoặc weak hand.
Có thể bạn sẽ tự hỏi, vậy còn tỷ lệ ra bài draw của mình thì sao ? Nhưng nên nhớ, bạn luôn luôn phải đặt fold equity lên trước draw của bạn. bạn có ít Implied odd bởi vì đối thủ dường như không có strong hand. Nếu anh ta có strong hand, bạn có thể drawing dead. Fold khi gặp check/raise trong trường hợp này sẽ giúp bạn giảm thiểu thua lỗ nhiều hơn là khi bạn có thể hit được draw.
Đây là một trường hợp điển hình để second barrel.

Barreling khi có vtrí và khi không có vtrí

Hero open-raise $7 ở UTG với 5♠5♥. CO và BTN call. CO vừa ngồi vào bàn, và BTN dường như là người chơi weak-tight với chỉ số 15/10. Effective stacks là $260 (130bb). Pot $24 (12bb). Flop 763♣ , hero có gutshot và quyết định bet $18. CO fold, BTN call. Turn K♣ . Hero nên làm gì ?

Đây là một tình huống rất tốt để second barrel. Bởi vì:
 BTN dường như là người chơi weak-tight.
 Chỉ số của BTN là 15/10, nên khả năng lớn là anh ta không cầm K.
 Hero là open-raiser, nên có khả năng lớn hero cầm K (theo suy nghĩ của BTN).  Hero có gutshot, có thể cải thiện ở river, và 5♠5♥ cũng có thể vẫn mạnh hơn bài của BTN.
 Nếu hero bị raise, sẽ là rất dễ dàng để fold vì đối thủ gần như chắc chắn có bài mạnh hơn và đồng thời, hero còn rất ít equity.
Khi có một overcard ở turn, thông thường sẽ là tình huống tốt để second barrel, đặc biệt là khi bạn open-raise pre-flop. Rất nhiều hand của đối thủ khi call flop sẽ là marginal pair, và một lá overcard sẽ là quá đủ để làm cho đối thủ phải e ngại khi đi đến showdown với cái giá không rẻ. Marginal pair/marginal draw hand cũng là những hand tốt để semibluff ở turn. Một số tình huống sau có thể xảy ra nếu bạn semibluff turn:
 Bạn có thể thắng pot ngay lập tức.
 Bạn có thể bị call cũng bởi drawing hand, và river có thể hai bên đều check- check, và bạn có thể win ở showdown.
 Bạn có thể bị call bởi moderate made hand, nhưng bạn hit draw, và có thể win được nhiều hơn ở river.
 Bạn có thể bị raise bởi người chơi cầm monster, và bạn tránh khỏi tình huống bị thua lỗ lớn.
Tình huống cuối cùng khá đáng để thảo luận. Khi bạn cầm combination marginal pair/marginal draw hand như là small pair/ gutshot
draw, hand của bạn có một chút equity kể cả khi gặp đôi lớn hơn, nhưng bạn sẽ thực sự đau đầu nếu gặp two pair, set, hoặc draw lớn hơn.
Nếu bạn gặp set 6 hoặc set 7, thay vì có 6 out để win, bạn chỉ còn 4 out. Nếu bạn bị raise ở turn, fold không phải là vấn đề gì to lớn cho lắm.
Bây giờ là một ví dụ khác về second barrel với marginal pair/marginal draw. Cả hai người chơi bắt đầu hand với $200. Tất cả fold cho đến SB có chỉ số 22/9 call blind. 25/23 BB cầm T8♦ isolated-raise $8. SB call, flop J86♦, BB có middle pair. SB check, BB bet $12, SB call. Turn 7♦, làm board có 3 straight và 3 flush, SB check. BB bây giờ có second pair, gutshot, và một weak flush draw, quá đủ lý do để bet turn. Nếu anh ta bị call, anh ta có khá nhiều out nếu đối thủ cầm top pair.

Nếu anh ta bị check/raise, thì thông thường anh ta sẽ bị drawing dead, nên sẽ dễ dàng để fold.

Ace-Jack Offsuit ở Small Blind
Stack $200. Mọi người chơi fold cho đến bạn ở SB. Bạn cầm AJ♥ và raise $8. 29/8 BB call. Anh ta là người chơi passive, có chút loose-passive. Và vì đây là tình huống blind vs blind, anh ta sẽ nghĩ bạn hơi aggressive một chút, nên bạn có thể suy luận ngược được anh ta sẽ call với hand range rất rộng ở đây, và sẽ 3-bet bạn với premium hand.
Flop Q85♦. Bạn c-bet $12 vào $16 pot. Anh ta call, turn K♦. Bạn nên check và bỏ cuộc, hay bet ở đây ?
Thực sự, đây là một tình huống quá tốt để second barrel. Vì hand range của đối thủ yếu, anh ta flat call có thể chỉ vì nghĩ bạn đi steal blind. Trong khi ở flop, board khá là dry, anh ta có thể cầm weak pair hoặc gutshot. Lá K ở turn mang lại nhiều bất lợi cho hand range của anh ta. Bạn có nhiều fold equity, và big turn bet sẽ mang pot về cho bạn phần lớn thời gian.
Một số người chơi đôi khi nhìn lá K ở turn và nghĩ “ Ồ, mình có gutshot, và bởi vì lá K là scare card, nếu mình check, đối thủ có thể sẽ check và cho mình xem lá tiếp theo free”. Tuy nhiên, đó là lối suy nghĩ điển hình của việc đánh giá quá cao implied odd và đánh giá quá thấp fold equity.
Đúng là nếu bạn check turn, thông thường đối thủ cũng sẽ check. Nhưng sau đó rồi thì sao ? Điều đó khẳng định rằng việc mà bạn nghi ngờ, đối thủ cầm hand yếu là đúng. Kể cả khi nếu bạn có hit gutshot ở river, bạn sẽ không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, check turn làm cho việc steal pot ở river càng khó khăn hơn khi bạn miss. Và check turn nghĩa là pot vẫn còn khá nhỏ ở river, làm cho đối thủ có cơ hội để call bluff của bạn. Cuối cùng, check turn làm cho đối thủ được xem free card,
và nó có thể cải thiện bài của anh ta, và nếu bài anh ta có độ mạnh tương đối, anh ta sẽ càng có lý do để call river bet của bạn.
Khi hand range của đối thủ yếu, đầu tiên bạn phải nghĩ về việc steal trước rồi mới đến nghĩ về việc có thể có best hand hay không. Kể cả khi bạn có chút showdown equity, đừng bao giờ quên folding equity.

Ace-King khi không có vtrí: Turn Semibluff

Stack $200. Tất cả người chơi fold cho đến 27/25 BTN, anh ta open-raise $6. SB fold, bạn ở BB cầm AK♠. BTN là người chơi rắn, aggressive và có xu hướng open ở BTN với hand range rộng, đồng thời cũng không e ngại việc chơi lại 3-bet, 4-bet bluff, float flops… Bạn 3-bet $21 với ý định all-in preflop nếu anh ta 4-bet. Nhưng BTN call, hand range khi call 3-bet của anh ta vẫn là khá rộng.

Flop 952♦. Ở đây, bạn nên cân bằng số lần bet và số lần check. Lần này bạn quyết định c-bet $35 vào $43 pot. BTN nghĩ vài giây rồi call. Turn 4♥. Bạn nên làm gì ?
Hand range của BTN vẫn là khá rộng. Anh ta có thể có big hand như set hoặc flush, anh ta cũng có thể call flop với weak hand như đôi 7 hoặc hit đôi 9, hoặc anh ta cũng có thể cầm air. Nhưng có một điều chắc chắn đó là combination weak hand thì nhiều hơn là combination strong hand.

Nếu turn blank, bạn sẽ phải check và bỏ cuộc. Nhưng giờ bạn có 2 overcard và nut flush draw. Pot là $113, và bạn còn $144.
All-in.
Đối thủ sẽ fold phần lớn hand range của anh ta, anh ta là một người chơi tốt, thông thường sẽ fold 88♣ và kể cả T9♠. Anh ta có thể nghĩ, bạn có thể có đôi lớn hơn 9 và một flush draw, và equity của anh ta với weak hand thì không thể so với hand range của bạn.

Nếu bạn bị call, bạn vẫn có nhiều out, không quan trọng hand anh ta cầm là gì. Nếu anh ta có overpair, bạn có khoảng 15 out, kể cả khi anh ta có flush, bạn vẫn có 7 out. Vì bạn có fold equity đủ lớn và pot equity vừa tầm, all-in là cách chơi đúng.

Phần tiếp theo: Commitment và ngưỡng Commitment 

Previous post Đừng cố phân loại đối thủ một cách cứng nhắc
Next post Limp tại Preflop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *