3bet và 4bet Pre-flop

Nếu đối thủ raise trước đó và bạn có hand tốt để chơi, bạn có 3 lựa chọn là call hoặc reraise. Lúc nào nên reraise?

Đầu tiên, tại NLH (No-Limit Hold’em), khi bạn reraise ở tình huống đã có người mở pot sẽ gọi là 3bet và nếu ai đó lại tiếp tục reraise nữa sẽ gọi là 4bet.

Ví dụ 1:

Bạn chơi giải đấu mức Blind 150-300. UTG+1 stack 17000 raise lên 850. Mọi người Fold đến BU với stack 15.000, anh ấy 3bet lên 2.100. Lượng raise khoảng 2-3 lần lượng raise trước đó là tiêu chuẩn hiện nay.

BB fold và đến lượt người chơi UTG+1 quyết định reraise lên 4.600 (cái này gọi là 4bet nhé). Lần nữa lượng raise vào khoảng 2-3 lần lượng raise trước đó. Tuy nhiên chú ý là khi số lần raise nhiều hơn thì lượng raise sẽ tiến gần đến 2 (gần vế mức min raise). Giờ đến lượt BU hành động, anh ấy sẽ call, fold hoặc 5bet (reraise tiếp nữa gọi là 5bet). Nếu anh ấy 5bet, anh ấy sẽ cần chú ý đến stack bởi đối thủ còn lại 12.900 chip sau khi 4bet.

Lúc này lượng raise nhỏ nhất sẽ là call thêm 2500 đối thủ đã raise cộng thêm ít nhất 2500 nữa, hay khoảng 7100 khiến stack của anh ấy chỉ còn 7900. Nếu anh ấy đầu tư một phần lớn stack đã vào pot. Lúc này có thuật ngữ gọi là Pot committed (thuật ngữ quan trọng), có nghĩa BU đã đầu tư quá nhiều vào pot, nên anh ấy tốt nhất là allin hơn là call và sau đó fold ở vòng flop.

Khi chơi giải đấu, thường stack mỏng (dưới 100bb), tình huống pot committed có thể xảy ra thường xuyên. Một player chơi tốt sẽ cân nhắc stack từ lúc bắt đầu chơi, và có kế hoạch hành động các vòng sau đó dựa theo stack size. Có một quy tắc là khi bạn đã đầu tư quá 1⁄3 stack vào trong pot thì tốt nhất là nên allin thay vì raise rồi sau đó Fold khi đối thủ re-raise.

Lịch sử của 3bet

Trong thời kỳ mới xuất hiện, thường player chơi tight và mở pot với hand mạnh, 3bet sẽ thường là hand rất mạnh, trong khi 4bet thường là KK hoặc AA. Khi xuất hiện Poker online, nhiều player bắt đầu chơi với range rất rộng. Tuy nhiên khi họ bị 3bet họ sẽ chơi tight hơn và họ call hoặc 4bet với những hand tốt nhất. Điều này tạo ra một tình huống có thể khai thác.

Ví dụ, bạn ở BU và mọi người Fold đến CO, anh ấy raise lên 3bb. Từ các lượt trước bạn biết rõ rằng Co chơi với khoảng 20% range. Bạn chắc rằng khi bạn 3bet, anh ấy sẽ call hoặc 4bet với khoảng 5% range hay khoảng 25% range mở pot của đối thủ (thường là AA-TT, AK, AQ). Và trong tình huống này, anh ấy sẽ fold 75% số bài còn lại, tức là bạn có thể 3bet với bất kỳ 2 lá bài nào mà vẫn lãi. Kì diệu chưa 3bet bằng 72o vẫn ok (nếu đối thủ fold chính xác 75%), mặc dù bạn sẽ thua khi anh ấy không Fold, nhưng kỳ vọng của bạn sẽ vẫn rất ổn.

Ở đây bạn thắng 4.5bb khoảng 75% tức lợi nhuận 3.375bb
Bạn thua lượng 3bet 25% tức thua 2.25bb
Tổng cộng bạn sẽ thắng 1.125bb mỗi lần bạn 3bet CO
Nếu đối thủ fold 75% khi bị 3bet thì 3bet bài gì cũng ok hết. Không cần quan tâm mình cầm bài gì. Giải thích bằng toán học.

Trong online cashgame vào năm 2005-2006, điều này gọi là light 3bet. Khai thác việc phần lớn player có xu hướng chỉ chơi premium hand khi 3bet bằng việc raise với suited connector, small pair và medium pair, bài broadway vẫn có lợi nhuận rất tốt khi đối thủ Fold trong khi vẫn giấu được bài nếu bị call.

Sau đó có light 4bet để chống lại. Đầu tiên chiến lược này được áp dụng nhiều ở 6max cashgame high stake, nhưng dần nó được đưa xuống mid stake rồi cuối cùng áp dụng vào giải đấu.

Việc 3bet và 4bet preflop phần lớn phụ thuộc vào kiểu đối thủ đang chơi tại Table. Light 3bet không khó để chống lại, nhưng nó yêu cầu bạn phải suy nghĩ hơn về chiến lược raise mở pot. Ta sẽ nói cụ thể trong các phần sau

Previous post Lượng bet tại preflop
Next post Small Stake – Chiến lược chơi ở vị trí Cut-off (CO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *